Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x biết :

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

|9-7x|=5x-3

=> 9-7x=5x-3 hoặc 9-7x=-(5x-3)

=> -7x-5x=-3-9 hoặc 9-7x=-5x+3

=> -12x = -12 hoặc -7x+5x=3-9

=> x=1 hoặc -2x=-6

hoặc x=3

8x-|4x+1|=x+2

=> |4x+1|=8x-(x+2)

=> |4x+1|=8x-x-2

=> |4x+1|=7x-2

=> 4x+1=7x-2 hoặc 4x+1=-(7x-2)

=> 4x-7x=-2-1 hoặc 4x+1=-7x+2

=> -3x=-3 hoặc 4x+7x=2-1

=> x=1 hoặc 11x=1

hoặc x=1/11


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
*

Bài 1: kiếm tìm nghiệm của cácđa thức sau:

1, (x-4)2-(2x+1)2

2, x3+x2-4x-4

3, x3+x2+4

4, 2x3+5x2+5x+2

5, 6x4-5x3-38x2-5x+6

6, (8x+5)(4x+3)(2x+1)-9

7, (x-6)(x4)(x+1)(x-1)

8, (x+5)+(x+7)4-12

9, 3x4-7x2-10

10, (8x-7)(8x-5)(2x-1)(4x-1)-9


1,(left(x-4 ight)^2-left(2x+1 ight)^2=left(x-4-2x-1 ight)left(x-4+2x+1 ight)=-3left(x+5 ight)left(x-1 ight).)

(orbregincasesx+5=0\x-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=-5\x=1endcases)(mấy chiếc này vận dụng hàng đẳng thức lớp 8 bắt đầu hok)

2,(x^3+x^2-4x-4=left(x-2 ight)left(x^2+3x+2 ight)=left(x-2 ight)left(x+1 ight)left(x+2 ight))

(orbregincasesx=mp2\endcasesx=-1)

tương tụ lm tiếp nhe bi đát ngủ quá rồi !


Bài 1: tìm kiếm nghiệm của những đa thức sau:

1, (x-4)2-(2x+1)2

2, x3 +x2-4x-4

3, x3+x2+4

4, 2x3 +5x2+5x+2

5, 6x4-5x3-38x2-5x+6

6, (8x+5)(4x+3)(2x+1)-9

7, (x-6)(x4)(x+1)(x-1)

8, (x+5)+(x+7)4-12

9, 3x4-7x2-10

10, (8x-7)(8x-5)(2x-1)(4x-1)-9


Căng, thực sự là nó rất căng

Nhg dù sao thì.....

1) (Aleft(x ight)=left(x-4 ight)^2-left(2x+1 ight)^2)

Xét (Aleft(x ight)=0)

(Rightarrowleft(x-4 ight)^2-left(2x+1 ight)^2=0)

(Rightarrow x^2-8x+16-4x^2-4x-1=0)

(Rightarrow-3x^2-12x+15=0)

(Rightarrow-3x^2+3x-15x+15=0)

(Rightarrow-3xleft(x-1 ight)-15left(x-1 ight)=0)

(Rightarrowleft(x-1 ight)left(-3x-15 ight)=0)

(Rightarrowleft<eginmatrixx-1=0\-3x-15=0endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixx=1\x=-5endmatrix ight.)

2)(Sửa đề nha, sai cmnr) (Bleft(x ight)=x^3+x^2-4x-4)

Xét (Bleft(x ight)=0)

(Rightarrow x^3+x^2-4x-4=0)

(Rightarrow x^2left(x+1 ight)-4left(x+1 ight)=0)

(Rightarrowleft(x^2-4 ight)left(x+1 ight)=0)

(Rightarrowleft<eginmatrixx^2-4=0\x+1=0endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixx=pm2\x=-1endmatrix ight.)

Đó là số đông j mình biết


Đúng(0)

Tìm x biết :

a, | | x + 5 | - 4 | = 3

b , | 9 - 7x | = 5x - 3

c , 8x - | 4x + 1 | = x + 2


#Toán lớp 7
4
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂

Happy birthday khổng lồ you, my friend !!!

*


Đúng(0)
nghia

a, x = -4

b, x = 1

c, x = 1/3


Đúng(0)

Nhanh lên mấy chúng ta mai bản thân nộp rồi

Tìm x biết

|9-7x|=5x-3

8x-|4x+1|=x=2

|3x+4|=2.|2x-9|


#Toán lớp 7
0

Tìm x biết :

a, | | x + 5 | - 4 | = 3

b , | 9 - 7x | = 5x - 3

c , 8x - | 4x + 1 | = x + 2


#Toán lớp 7
1
Phan Minh Thiên Ý

a)x=-4

b)x=1

c)x=(frac13)1/3

kik cho mik rồi mik kik lại cho


Đúng(0)

Tìm x biết:

a) (left|9-7x ight|=5x-3)

b) (8x-left|4x+1 ight|=x+2)


#Toán lớp 7
0

217. Tra cứu x biết:

a)(left|9-7x ight|=5x-3)

b)(8x-left|4x+1 ight|=x+2)


#Toán lớp 7
2
Nguyễn Điệp Hương

a TH1 : 9 - 7x(ge)0 x(le)(frac97)

=> | 9 - 7x | = 9 - 7x (*)

thay (*) vào biểu thức ta tất cả :

9 - 7x = 5x - 3

-7x - 5x = -3 -9

- 12x = -12

x = 1

TH2 : 9 - 7x x >(frac97)(**)

| 9 - 7x | = - ( 9 - 7x ) = 7x - 9 (**)

thay (**) vào biểu thức ta tất cả :

7x - 9 = 5x - 3

7x - 5x = - 3 + 9

3x = 6

x = 2


Đúng(0)
Nguyễn Điệp Hương

b) TH1: 4x + 1(ge)0 x(ge)(frac-14)

=> | 4x + 1 | = 4x + 1 (*)

thay (*) vào biểu thức ta bao gồm :

8x - ( 4x + 1 ) = x + 2

8x - 4x - 1 = x + 2 ( cái chỗ - ( 4x + 1 nên đổi vệt nha bạn, là -1 x ( 4x + 1 ) đề xuất phải đổi vệt nha )

4x - x = 2 +1

3x = 3

x = 1

TH2 : 4x + 1 x (frac-14)

=> | 4x + 1 | = - ( 4x + 1 ) = - 4x - 1 (**)( đặc điểm này cũng phải đổi vết nè chúng ta )

thay (**) vào biểu thức ta bao gồm :

8x -( - 4x - 1 ) = x + 2

8x + 4x + 1 = x + 2

12x - x = 2 -1

11x = 1

x =(frac111)( một số loại vì(frac111)>(frac-14))


Đúng(0)

Tìm x

/9-7x/=5x-38x-/4x+1/=x+2/17x-5/-/17x+5/=0/3x+4/=2/2x-9/
#Toán lớp 7
2
binhero chibi

mình đang dần bí bài bác này ai góp với


Đúng(0)
Thắm Đào

1.(left|9-7x ight|=5x-3)

(Leftrightarroworbregincases9-7x=5x-3\9-7x=-5x-3endcases)

(Leftrightarroworbregincases-7x-5x=-9-3\-7x+5x=-9-3endcases)

(Leftrightarroworbregincases-12x=-12\-2x=-12endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=-12:left(-12 ight)\x=-12:left(-2 ight)endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=1\x=6endcases)

2.(8x-left|4x+1 ight|=x+2)

(Rightarrowleft|4x+1 ight|=8x-x+2)

(Rightarrowleft|4x+1 ight|=7x+2)

(Leftrightarroworbregincases4x+1=7x+2\4x+1=-7x+2endcases)

(Leftrightarroworbregincases4x-7x=2-1\4x+7x=2-1endcases)

(Leftrightarroworbregincases-3x=1\11x=1endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=1:left(-3 ight)\x=1:11endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=frac-13\x=frac111endcases)


Đúng(0)

Tìm x, biết:

a, | 2 + 3x| = | 4x - 3|

b, | 7x + 1| - | 5x +6| = 0


#Toán lớp 7
2
Ngô bỏ ra Lan

a) Ta có:(left|2+3x ight|=left|4x-3 ight|)

(Leftrightarroworbregincases2+3x=4x-3\2+3x=3-4xendcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=5\7x=1endcases)

(Rightarroworbregincasesx=5\x=frac17endcases)

Vậy(xinleft\frac17;5 ight\)


Đúng(0)
Ngô bỏ ra Lan

b)(left|7x+1 ight|-left|5x+6 ight|=0)

(Leftrightarrowleft|7x+1 ight|=left|5x+6 ight|)

(Leftrightarroworbregincases7x+1=5x+6\7x+1=-5x-6endcases)

(Leftrightarroworbregincases2x=5\12x=-7endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=frac52\x=-frac712endcases)

Vậy(xinleft-frac712;frac52 ight\)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


hsnovini.com
hsnovini.com)


Design by
hsnovini.com
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Một Sóng Âm Và Một Sóng Ánh Sáng Truyền Từ Không Khí Vào Nước Thì Bước Sóng

Tới giỏ hàngĐóng