Hợp chất Bari Hidroxit Ba(OH)2: Là chất rắn, bao gồm màu trắng, chảy tốt vào nước, dễ hút ẩm.

Bạn đang xem: Ba oh 2 là gì

Nhận biết Ba(OH)2

Phản ứng hóa học:Ba(OH)2+ CO2→ H2O + BaCO3↑

Điều kiện phản ứng

- không có

Cách thực hiện phản ứng

- Sục khí CO2qua dung dịch Ba(OH)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Xuất hiện kết tủa trắng BaCO3trong dung dịch

Cùng đứng top lời giải đi kiếm tìm hiểu đưa ra tiết về Ba(OH)2 nhé

Tính chất của Bari hidroxit Ba(OH)2

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Bari hiđroxit là hợp chất hóa học với công thức hóa học Ba(OH)2. Được biết đến với tên baryta, là một trong những hợp chất thiết yếu của bari.

- Công thức phân tử: Ba(OH)2

- Công thức cấu tạo: HO-Ba-OH

*
Ba(OH)2 tất cả kết tủa không, Bari hidroxit có tan không, Ba(OH)2 màu gì" width="215">

II. Tính chất vật lí và nhận biết


- Tính chất vật lý:Là chất rắn, tất cả màu trắng, tan tốt trong nước, dễ hút ẩm.

- Nhận biết:Dung dịch Ba(OH)2làm quỳ tím chuyển sang màu xanh hoặc có tác dụng dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu sắc hồng do bao gồm tính bazo.

III. Tính chất hóa học

* với đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

- làm đổi màu chất chỉ thị: quỳ tím chuyển sang greed color và phenolphthalein chuyển sang màu hồng.

- Tác dụng với những axit (phản ứng trao đổi):

Ba(OH)2+ 2HCl→BaCl2+ 2H2O

Ba(OH)2+H2SO4→BaSO4+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→Ba(NO3)2+ 2H2O

- Tác dụng với oxit axit: SO2, CO2... → Tùy tỉ lệ gồm thể tạo thành 2 muối: muối trung hòa và muối axit.

Ba(OH)2+SO2→BaSO3↓ +H2O

Ba(OH)2+ 2SO2→Ba(HSO3)2

- Tác dụng với muối:

Ba(OH)2+CuCl2→BaCl2+Cu(OH)2↓

* ngoại trừ ra, còn phản ứng với 1 số chất hữu cơ như: axit hữu cơ, este…

- Tác dụng với các axit hữu cơ → muối:

2CH3COOH+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2H2O(CH3COO)

- Phản ứng thủy phân este (phản ứng xà phòng hóa):

2CH3COOC2H5+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2C2H5OH(CH3COO)

* Tác dụng một số kim loại cơ mà oxit, hidroxit của chúng bao gồm tính lưỡng tính (Al, Zn...):

Ba(OH)2+ 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2+ 3H2↑

- Tác dụng với hiđroxit lưỡng tính:

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3→Ba(AlO2)2+ 4H2O

Ba(OH)2+Al2O3→Ba(AlO2)2+H2O

IV. Điều chế

Bari hidroxit bao gồm thể được điều chế bằng phương pháp hòa chảy bari oxit (BaO) vào nước:

BaO + H2O →Ba(OH)2

V. Ứng dụng

-Về mặt công nghiệp, bari hidroxit được sử dụng làm tiền thân cho những hợp chất bari khác. Bari hiđroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nước cùng loại bỏ sunfat từ những sản phẩm khác nhau.

- Ứng dụng này khai thác độ tung rất thấp của bari sunfat.

Xem thêm: Soạn Bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Lớp 10, Soạn Bài: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

- Ứng dụng công nghiệp này cũng được áp dụng đến phòng thí nghiệm.