Hướng dẫn giải chi tiết bài 1,2,3 SGK đại số lớp 10 trang 18. Bài tập thuộc bài “các tập phù hợp số” – Chương 1: Mệnh đề tập hợp.

Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 10 trang 18

A. Giải bài xích tập 

Bài 1. Xác định các tập vừa lòng sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) <-3;1) ∪ (0;4>;

b) (0; 2> ∪ <-1;1);

c) (-2; 15) ∪ (3; +∞);

d) (-1;4/3) ∪ <-1; 2)

e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞).

Hướng dẫn: a) <-3;1) ∪ (0;4> = <-3; 4>

*

b) (0; 2> ∪ <-1;1) = <-1; 2>

*

c) (-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)

*

d) e) chúng ta tự giải. (Hoặc những em xem bài 2,3 thì vẫn rõ biện pháp giải)

Bài 2. Xác định các tập đúng theo sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) (-12; 3> ∩ <-1; 4>;

b) (4, 7) ∩ (-7; -4);

c) (2; 3) ∩ <3; 5);

d) (-∞; 2> ∩ <-2; +∞).

Giải: a) (-12; 3> ∩ <-1; 4> = <-1; 3>

b) (4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø


Quảng cáo


c) (2; 3) ∩ <3; 5) = Ø

d) (-∞; 2> ∩ <-2; +∞)= <-2; 2>.

Học sinh từ bỏ vẽ.

Bài 3.(SGK trang 18 )

Xác định những tập thích hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) (-2; 3) (1; 5);

b) (-2; 3) <1; 5);

c) R (2; +∞);

d) R (-∞; 3>.

Hướng dẫn giải bài xích 3 :

Học sinh từ bỏ vẽ.

a) (-2; 3) (1; 5) = (-2; 1>;

b) (-2; 3) <1; 5) = (-2; 1);


Quảng cáo


c) R (2; +∞) = (- ∞; 2>

d) R (-∞; 3> = (3; +∞).

B. Ôn lại kim chỉ nan nếu các em chưa biết đến được giải pháp giải

Lý thuyết về những tập phù hợp số

Tóm tắt kiến thức

1. Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu N

N=0, 1, 2, 3, ...

2. Tập đúng theo số nguyên, kí hiệu là Z

Z=…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ….

Tập đúng theo số nguyên gồm các phân tử là số tự nhiên và các phân tử đối của các số từ nhiên.

Tập hợp những số nguyên dương kí hiệu là N*

3. Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là Q

Q=a/b / a, b∈Z, b≠0

Mỗi số hữu tỉ hoàn toàn có thể biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Vũ Nương, Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Vũ Nương (16 Mẫu)

Tập hợp số thực, kí hiệu là R

Một số được màn biểu diễn bằng một trong những thập phân vô hạn ko tuần trả được điện thoại tư vấn là một số trong những vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là I. Tập vừa lòng số thực gồm các số hữ tỉ và các số vô tỉ.