Bạn đang xem: Bài 1 trang 30 hoá 9

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng hsnovini.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Đồ Cúng Ông Công Ông Táo Cần Chuẩn Bị Những Gì ? Chuẩn Bị Ra Sao?

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.