Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH với muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện là do tại sao gì ?
Bạn đang xem: Bài 1 trang 7 hoá 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Các hỗn hợp HCl, NaOH, NaCl dẫn năng lượng điện được do khi hài hòa trong nước thì những chất này phân li ra các ion âm cùng ion dương hoạt động tự vì chưng trong dung dịch

Thí dụ:

HCl ( o) H+ + Cl-

NaOH ( o) Na+ + OH-

NaCl ( o) Na+ + Cl-

Các dung dịch ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn năng lượng điện được vì chưng khi hòa tan trong nước ko phân li ra ion âm và ion dương.

hsnovini.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com
Xem thêm: Giới Từ Là Gì? Sau For Dùng Gì ? Vị Trí Và Cách Dùng Chuẩn Nhất

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hsnovini.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.