Chương 1: những Loại Hợp hóa học Vô Cơ – hóa học Lớp 9

Bài 14: Thực Hành đặc điểm Hóa học tập Của Bazơ cùng Muối

Viết bạn dạng tường trình bài 14: Thực Hành đặc điểm Hóa học Của Bazơ và Muối nằm trong Chương 1: những Loại Hợp hóa học Vô Cơ môn chất hóa học Lớp 9. Tập luyện các năng lực thao tác thí nghiệm, quan ngay cạnh hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất hóa học tập của bazơ và muối.

Bạn đang xem: Bài 14 trang 44 sgk hóa 9

Mục Đích Thực Hành

– khắc sâu kỹ năng và kiến thức về đặc điểm hóa học tập của bazơ với muối.

– Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm quan lại sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận vế tính chất hóa học của bazơ và muối.

Dụng cụ thí nghiệm:

– Giá để ống nghiệm

– Ống nhỏ giọt

– Cốc nước

– Kẹp ống nghiệm

Hóa hóa học thí nghiệm

– 1 lọ dung dịch ()(NaOH)

– 1 lọ hỗn hợp (HCl)

– 1 lọ dung dịch (H_2SO_4)

– Dây đồng

– 1 lọ dung dịch (BaCl_2)

– 1 lọ dung dịch (AgNO_3)

– 1 lọ hỗn hợp (CuSO_4)

An toàn thí nghiệm: (NaOH, H_2SO_4) là những hóa chất dễ ăn mòn da, giấy vải… khi làm thí nghiệm phải hết sức cẩn thận, không để hóa chất dây vào người, ra bàn, quần áo, vào người xung quanh.

I. Triển khai Thí Nghiệm

1. Tính chất hóa học của bazơ

Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối

Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp (NaOH) vào ống nghiệm bao gồm chứa 1 ml dung dịch (FeCl_3).

Lắc nhẹ ống nghiệm. Quan liêu sát hiện tượng kỳ lạ và giải thích.

Kết luận về tính chất hoá học của bazơ. Viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Tiến hành thí nghiệm: bé dại vài giọt hỗn hợp (NaOH) vào ống nghiệm đựng dung dịch (FeCl_3).Hiện tượng: mở ra kết tủa gray clolor đỏ.Giải thích: (NaOH) chức năng với dung dịch (FeCl_3) tạo ra kết tủa (Fe(OH)_3) nâu đỏ.PTHH: (3NaOH + FeCl_3 → Fe(OH)_3 + 3NaCl)Kết luận: Bazơ kiềm tính năng với muối sinh sản thành bazơ mới và muối mới.

Thí nghiệm 2: Đồng(II) hiđroxit chức năng với axit

Cho một ít (Cu(OH)_2) vào lòng ống nghiệm, nhỏ dại vài giọt hỗn hợp HCl. Lắc dịu ống nghiệm. Quan tiền sát hiện tượng và giải thích.

Kết luận về đặc điểm hoá học của bazơ. Viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Tiến hành thí nghiệm: bé dại vài giọt hỗn hợp (HCl) vào ống nghiệm bao gồm chứa Đồng (II) hiđroxit, rung lắc nhẹ.Hiện tượng: Kết tủa tung thành hỗn hợp màu xanh lam.Giải thích: Kết tủa tan là vì (HCl) chức năng với (Cu(OH)_2) tạo thành dung dịch trong suốt màu xanh da trời lam.PTHH: (Cu(OH)_2 + 2HCl → CuCl_2 + 2H_2O)Kết luận: Bazơ công dụng với dung dịch axit tạo nên muối cùng nước.2. đặc thù hóa học của muối

Thí nghiệm 3: Đồng(II) sunfat tác dụng với kim loại

Ngâm một đinh fe nhỏ, không bẩn trong ống nghiệm gồm chứa 1 ml hỗn hợp (CuSO_4).

Hiện tượng quan liền kề được sau 4 -5 phút là gì?

Giải phù hợp hiện tượng. Kết luận về tính chất hoá học tập của muối. Viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Tiến hành thí nghiệm: mang đến từ từ đinh fe vào ống nghiệm chứa dung dịch (CuSO_4)Hiện tượng: bên trên đinh sắt mở ra một lớp chất rắn màu sắc đỏ.Giải thích: fe đẩy Cu thoát khỏi dung dịch muối (CuSO_4), chất rắn màu đỏ (Cu) dính trên mặt phẳng đinh sắt.PTHH: (Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu)Kết luận: Kim loại tính năng với muối tạo muối new và giải hòa kim loại.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp (BaCl_2) vào ống nghiệm gồm chứa 1 ml dung dịch (Na_2SO_4).

Quan sát hiện tượng lạ và giải thích.

Kết luận về đặc điểm hoá học của muối. Viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Tiến hành thí nghiệm: bé dại vài giọt dung dịch (BaCl_2) vào ống thử đựng dung dịch (Na_2SO_4).Hiện tượng: Ta thấy có hiện tượng kỳ lạ kết tủa trắng ko tan.Giải thích: do (BaCl_2) công dụng với (Na_2SO_4) tạo ra kết tủa white color không tan ((BaSO_4)).PTHH: (BaCl_2 + Na_2SO_4 → BaSO_4↓ + 2NaCl)Kết luận: Muối tác dụng với muối tạo ra thành nhì muối mới.

Thí nghiệm 5: Bari Clorua công dụng với axit

Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp (BaCl_2) vào ống nghiệm có chứa 1 ml hỗn hợp (H_2SO_4) loãng. Quan lại sát hiện tượng và giải thích.

Kết luận về đặc thù hoá học tập của muối. Viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Tiến hành thí nghiệm: bé dại vài giọt dd (BaCl_2) vào ống thử đựng dd (H_2SO_4).Hiện tượng: mở ra kết tủa trắngGiải thích: vị (BaCl_2) tác dụng với (H_2SO_4) tạo thành kết tủa white color ((BaSO_4)).PTHH: (BaCl_2 + H_2SO_4 → BaSO_4↓ + 2HCl)Kết luận: Muối công dụng với axit sinh sản muối mới và axit mới.

II. Viết bạn dạng Tường Trình

Họ với tên: …………………………….

Lớp:………………………………….

Dụng nạm hóa chất

1. Cơ chế thí nghiệm

Giá để ống nghiệm, ống bé dại giọt, cốc nước, kẹp ống nghiệm

2. Hóa chất thí nghiệm

Dung dịch (NaOH), dung dịch (HCl), hỗn hợp (H_2SO_4), dây đồng, dung dịch (BaCl_2), dung dịch (AgNO_3), dung (CuSO_4).

Nội dung thí nghiệm


STTTiến hành thí nghiệmHiện tượng, giải thíchPTHH
Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit công dụng với muốiNhỏ vài giọt hỗn hợp (NaOH) vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch (FeCl_3). Lắc vơi ống nghiệm.Xuất hiện nay kết tủa màu nâu đỏ.

Dung dịch sau phản nghịch ứng tạo nên thành tất cả kết tủa gray clolor đỏ vị chất new sinh ra là (Fe(OH)_3) có màu nâu đỏ.

(3NaOH + FeCl_3 → Fe(OH)_3 + 3NaCl)
Thí nghiệm 2: Đồng(II) hiđroxit tác dụng với axitCho một ít (Cu(OH)_2) vào đấy ống nghiệm, nhỏ tuổi vài giọt dung dịch (HCl). Lắc dịu ống nghiệm.Kết tủa tan hỗn hợp có màu xanh lá cây lam.

Kết tủa tan ra có màu xanh da trời lam do (HCl) làm phản ứng cùng với (Cu(OH)_2) tạo thành muối (CuCl_2) ( muối của đồng có greed color làm).

(Cu(OH)_2 + 2HCl → CuCl_2 + 2H_2O)
Thí nghiệm 3: Đồng(II) sunfat chức năng với kim loạiNgâm đinh fe nhỏ, sạch sẽ trong ống nghiệm gồm chứa 1ml dung dịch (CuSO_4). Để khoảng chừng 4 – 5 phút.Xuất hiện chất rắn red color bám vào đinh sắt.

Fe đẩy Cu thoát ra khỏi dung dịch muối (CuSO_4), hóa học rắn màu đỏ là (Cu) dính trên bề mặt đinh sắt.

(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu)
Thí nghiệm 4: Bari clorua chức năng với muốiNhỏ vài giọt dung dịch (BaCl_2) vào ống nghiệm tất cả chứa 1 ml hỗn hợp (Na_2SO_4).Dung dịch sau phản bội ứng lộ diện kết tủa trắng ko tan.

Do (BaCl_2) tác dụng với (Na_2SO_4) tạo kết tủa trắng ko tan (BaSO_4).

(BaCl_2 + Na_2SO_4 → BaSO_4↓ + 2NaCl)
Thí nghiệm 5: Bari Clorua công dụng với axitNhỏ vài giọt dung dịch (BaCl_2) vào ống nghiệm bao gồm chứa 1ml dung dịch (H_2SO_4).Nhỏ vài ba giọt dung dịch

(BaCl_2) vào ống nghiệm gồm chứa 1ml dung dịch (H_2SO_4).

(BaCl_2 + H_2SO_4 → BaSO_4↓ + 2HCl)

Trên là mẫu report Bài 14: Thực Hành tính chất Hóa học tập Của Bazơ và Muối ở trong Chương 1: các Loại Hợp hóa học Vô Cơ môn hóa học Lớp 9. Bài giúp chúng ta có một tiết học thực hành vui với thú vị, học tập được những kỹ năng và kiến thức từ tiết học thực tế nắm bắt kiến thức giỏi nhất.

Xem thêm: Đề Thi Đại Học Năm 2016 - Đề Thi Và Đáp Án Thpt Quốc Gia Năm 2016


Các nhiều người đang xem bài xích 14: Thực Hành tính chất Hóa học tập Của Bazơ và Muối thuộc Chương 1: những Loại Hợp chất Vô Cơ tại hóa học Lớp 9 môn hóa học Lớp 9 của hsnovini.com. Hãy dìm Đăng ký Nhận Tin Của trang web Để update Những thông tin Về học Tập tiên tiến nhất Nhé.