*

*

Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học

II - VẬN DỤNG

Bài 18 (trang 56 SGK Vật Lý 9)

a) Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt rét bằng điện đều làm cho bằng dây dẫn tất cả điện trở suất lớn?

b) Tính điện trở của ấm điện gồm ghi 220V - 1000W lúc ấm hoạt động bình thường.

Bạn đang xem: Bài 18 trang 56 sgk lý 9

c) Dây điện trở của ấm điện trên dây làm bằng nicrom lâu năm 2 m và tất cả tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diên của dây điện trở này.

Lời giải:

a) Những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều tất cả điện trở lớn nên bộ phận thiết yếu của thiết bị được làm bằng dây dẫn gồm điện trở suất lớn. Khi bao gồm dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng hầu như chỉ tỏa ra ở đoạn dây dẫn này với hầu như ko tỏa nhiệt ở dây dẫn nối bằng đồng (có điện trở suất nhỏ cùng do có điện trở nhỏ).

Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên Năm 2020

b) Điện trở của ấm khi hoạt động bình thường là:

*

c) Tiết diện của dây điện trở này là:

*

Từ đó tính được đường kính tiết diện là : d=0,24mm.