- Chọn bài -Bài 20: Mạch dao độngBài 21: Điện trường đoản cú trườngBài 22: Sóng điện từBài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập vật dụng Lí 12 – bài 20: Mạch xê dịch giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm và định cơ chế vật lí:

C1 trang 105 SGK: Hãy vẽ đồ gia dụng thị biểu diễn các hàm số q(t) và i(t) ở những công thức (20.1 SGK) cùng (20.3 SGK) ứng cùng với φ = 0 trên cùng một hệ trục tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 20 lý 12

Trả lời:

q = q0cosωt với i = I0cos(ωt + π/2)

*

Đồ thị:

*

Bài 1 (trang 107 SGK đồ Lý 12): Mạch xê dịch là gì?

Lời giải:

Mạch xê dịch là mạch điện bí mật gồm một tụ điện C mắc nối liền với cuộn cảm L.

Bài 2 (trang 107 SGK vật dụng Lý 12): Nêu định cơ chế biến thiên của điện tích của một bạn dạng tụ điện và cường độ mẫu điện trong mạch dao động.

Lời giải:

Định hiện tượng biến thiên: điện tích q nghỉ ngơi hai bạn dạng tụ điện cùng cường độ mẫu điện I trong mạch dao động biến thiên ổn định với cùng tần số góc, i sớm pha π/2 đối với q.

Biểu thức điện tích: q = q0 cos(ωt + φ)

Biểu thức cường độ chiếc điện vào mạch: i = = I0cos(ωt + φ + π/2)

Bài 3 (trang 107 SGK đồ dùng Lý 12): Viết công thức tính chu kì cùng tần số dao động riêng của mạch dao động.

Lời giải:

Chu kì dao động riêng của mạch dao động:

*

Tần số xê dịch riêng của mạch:

*

Bài 4 (trang 107 SGK thứ Lý 12): xê dịch điện từ tự do thoải mái là gì?

Lời giải:

Dao rượu cồn điện tự tự do là việc biến thiên cân bằng của năng lượng điện q với cường độ i (hay cường độ điện ngôi trường E và cảm ứng từ B) vào mạch dao động.

Bài 5 (trang 107 SGK đồ vật Lý 12): tích điện điện tự là gì?

Lời giải:

Tổng tích điện điện trường và năng lượng điện ngôi trường và năng lượng từ ngôi trường của mạch điện thoại tư vấn là tích điện điện từ. Nếu không có sự tiêu hao tích điện thì tích điện điện từ vào mạch sẽ được bảo toàn.

+ tích điện điện trường triệu tập trong tụ điện:

*

+ năng lượng từ trường triệu tập trong cuộn cảm:

*

Năng lượng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trở nên thiên tuần trả với tần số góc ω’ = 2ω và chu kì T’ = T/2.


+ năng lượng điện từ vào mạch:


*

Bài 6 (trang 107 SGK đồ vật Lý 12): Sự biến đổi thiên của loại điện i trong một dao động lệch pha thế nào so với việc biến thiên của năng lượng điện q của một bản tụ điện?

A. I thuộc pha cùng với q. B. I ngược pha với q.

C. I sớm trộn π/2 so với q. D. I trễ trộn π/2 đối với q.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Điện tích q của một phiên bản tụ điện với cường độ dòng điện i vào mạch xê dịch biến thiên điều hoà theo thời gian; i sớm pha π/2 đối với q.

Bài 7 (trang 107 SGK vật Lý 12): ví như tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của giao động điện trường đoản cú sẽ thay đổi như nỗ lực nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi

D. Không đủ cơ sở để trả lời

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Hướng dẫn: Ta có T = 2π√LC, L phụ thuộc vào size của cuộn dây cùng số vòng của cuộn dây. Giả dụ số vòng của cuộn dây tăng suy ra L tăng ⇒ T tăng.

Xem thêm: Suy Nghĩ Về Nhân Vật Ông Hai Trong Truyện Ngắn Làng Của Kim Lân

Bài 8 (trang 107 SGK đồ Lý 12): Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120pF cùng cuộn cảm tất cả độ tự cảm là 3mH.

Lời giải: