Giải bài 5: Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Luyện tập - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 37. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi vào bài học. Cách làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Bạn đang xem: Bài 5 bất phương trình bậc nhất một ẩn

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Bạn nam đo nhiệt độ của Băng (thể rắn của nước) theo độ C thấy có kết quả âm. Biết rằng, nếu kí hiệu C và F là giá trị nhiệt độ của băng tính theo độ F thì ta có công thức liên hệ như sau:


C =

*
F - $frac1609$

Hỏi nhiệt độ của băng tính theo độ F mà phái nam đo được có thể là giá trị nào vào các gía trị sau?

A.

*
F B. $32^circ$F C. $37^circ$F D. $27^circ$F

Trả lời:

Vì C có kết quả âm nên

*
F - $frac1609$

Đáp án D thỏa mãn.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. B) Thực hiện các hoạt động sau

- trong các bất phương trình sau, em hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:


(1) 2x - 3 0 ;

(3) 5x - 15

*
0 (4) x^2 > 0.

- Em hãy lấy thêm nhị ví dụ về bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Trả lời:

- Các bất phương trình (1), (3) là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

- Ví dụ:

t + 3

m - 5 > 8

4. B) Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải bất phương trình

Ví dụ 8: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn sau: 0,2x - 0,2

*
0,4x - 2.

Giải:

Ta có: 0,2x - 0,2

*
0,4x - 2

*
2 - 0,2
*
0,4x - 0,2x

*
1,8
*
0,2x

*
9 : 5
*
x : 5

*
9
*
x

Vậy bất phương trình có nghiệm là x

*
9


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 40 sách VNEN 8 tập 2

Tìm không đúng lầm trong các "lời giải" sau:

a) Giải bất phương trình - 2x > 23

Ta có: - 2x > 23

*
x > 23 + 2
*
x > 25

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.

b) Giải bất phương trình -

*
x > 12

Ta có: -

*
x > 12 $Leftrightarrow $ (- $frac 73$).( - $frac 37$) > (- $frac 73$).12 $Leftrightarrow $ x > - 28

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > - 28.

=> xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể nhì bất phương trình có cùng tập nghiệm)

=> xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

a) x - 3 > 1

*
x + 3 > 7 ; b) - x - 6

=> xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải thích các bất phương trình và biểu diễn trên trục số:

a) 1,2x 2x + 3 ;

c) 2x - 3 > 0 ; d) 4 - 3x

*
0

=> xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) 2x - 1 > 5 ; b) 2x - 5x

*
17 ;

c)

*
x > - 6 ; d) 3 - $frac14$x $leq $ 2.

=> coi hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm ;

b) Giá trị của biểu thức - 3x không lớn hơn giá trị của biểu thức - 7x + 5.

=> coi hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a)

*
> 5 ; b) $frac8 - 11x4$ => coi hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6) ; b) 2x (6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3).

=> xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Một người có số tiền không quá 70 000 đồng, gồm 15 tờ giấy bạc với nhì loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có thể có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng và có thể có nhiều nhất bao nhiêu tờ giấy bạc loại này?

=> xem hướng dẫn giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Cho tam giác có kích thước các cạnh như hình bên và có chu vi không lớn 30cm.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Ánh Trăng (Trang 155), Bài Soạn Siêu Ngắn: Ánh Trăng

a) Viết bất phương trình ẩn x biểu diễn điều kiện về chu vi của tam giác.

b) Giải bất phương trình vừa tìm được

c) Độ dài lớn nhất của các cạnh tam giác là bao nhiêu?

=> xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 42 sách VNEN 8 tập 2

Trong một cuộc thi ném bóng rổ, mỗi người được ném bóng 10 lần. Mỗi lần ném bóng vào rổ được 10 điểm, mỗi lần ném bóng ra ngoài bị trừ 4 điểm. Những ai đạt từ 50 điểm trở lên sẽ có thưởng. Theo em, muốn có thưởng phải ném bóng vào rổ ít nhất bao nhiêu lần?