a) Xác xác định trí của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp hóa học khí cùng với hidro

b) Viết cách làm electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.

Bạn đang xem: Bài 5 hóa 10

Hướng dẫn giải:Quảng cáo

a) tổng thể electron là 7, suy ra số thứ tự của yếu tố là 7. Tất cả 2 lớp electron suy ra nguyên tố làm việc chu kì 2. Nguyên tố p. Có 5 electron ở phần bên ngoài cùng buộc phải thuộc đội VA. Đó là ni tơ. Công thức phân tử hợp hóa học với hidro là NH3

b) bí quyết electron với công thức cấu tạo của phân tử NH3

*


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcHãy nêu tác động của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh tới việc sử dụng đất ở nước ta.
Bài tiếp theoBài 2 trang 53 sgk chất hóa học 10, tra cứu câu sai trong những câu bên dưới đây:
Danh sách bài tập
Bài 9 trang 76 sgk Hóa 10, xác định số oxi hóa
Bài 8 trang 76 môn Hóa 10, nhờ vào vị trí của những nguyên tố
Bài 6 trang 76 sgk Hóa 10, lấy ví dụ về tinh thể ion
Bài 4 trang 76 môn Hóa 10, dựa vào giá trị độ âm điện.
Bài 3 trang 76 môn Hóa 10, đến dãy oxit sau đây
Bài 2 trang 76 sgk chất hóa học 10, trình bày sự giống như và không giống nhau của 3 một số loại liên kết.
Mục lục môn Hóa 10


Chương 4 - PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ

Xem đầy đủ: Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 1 trang 233 SGK đồ dùng lý lớp 10 Nâng cao, Đối với 1 lượng khí
Bài 47. Phương trình tâm lý của khí lí tưởng. Định giải pháp Gay-luy-xac - bài bác 1 trang 233 SGK đồ vật lý lớp 10 Nâng...
Câu 22 trang 32 Hình học tập 10: Ôn tập Chương I – Vectơ
Câu 22 trang 32 SGK Hình học tập 10: Ôn tập Chương I - Vectơ. đến (overrightarrow a = (3, - 4);overrightarrow b (...
Bài 8 trang 82 Sách bài xích tập Sinh học tập 10: địa thế căn cứ vào nguồn tích điện người ta chia vi sinh đồ ra những...
Bài 8 trang 82 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: căn cứ vào nguồn tích điện người ta phân chia vi sinh vật ra...
Bài tập trắc nghiệm 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 Sách bài tập (SBT) Sinh học tập 10 bài bác tập trắc nghiệm: 64.Sau khi...
Bài tập trắc nghiệm 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 Sách bài bác tập (SBT) Sinh học 10 bài bác tập trắc nghiệm: 64.Sau...

Xem thêm: Từ Bài Bàn Luận Về Phép Học Của La Sơn Phu Tử Hãy Nêu Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành


Bài 3 trang 118 sgk thiết bị lý lớp 10, Viết bí quyết tính momen của ngẫu lực
Ngẫu lực - bài xích 3 trang 118 sgk đồ lý lớp 10. Viết phương pháp tính momen của ngẫu lực...