Hãy triển khai những đổi khác hóa học sau bằng cách viết rất nhiều phương trình hóa học.

(Ghi đk của bội nghịch ứng, nếu như có.)

*
Bạn đang xem: Bài 5 trang 21 sgk hóa 9

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


(1): công dụng với O2

(2): Tác dụng với O2

(3) tác dụng với NaOH hoặc Na2O

(4) tác dụng H2O

(5) chức năng với Cu

(6) chức năng H2O

(7) công dụng NaOH

(8) công dụng với HCl

(9) Tác dụng NaOH

(10) chức năng với Ba(OH)2 hoặc muối bột của Bari như: BaCl2


Lời giải chi tiết

(egingathered (1),S + O_2xrightarrowt^0SO_2 uparrow hfill \ (2),2SO_2 + O_2xrightarrowt0,V_2O_52SO_3 hfill \ (3),SO_2 + Na_2OxrightarrowNa_2SO_3 hfill \ (4),SO_3 + H_2OxrightarrowH_2SO_4 hfill \ (5),2H_2SO_4(đặc) + Cuxrightarrowt^0CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O hfill \ (6),SO_2 + H_2OundersetoversetlongleftrightarrowH_2SO_3 hfill \ (7),H_2SO_3 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_3 + 2H_2O hfill \ (8),Na_2SO_3 + 2HClxrightarrow2NaCl + H_2O + SO_2 hfill \ (9),H_2SO_4 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_4 + 2H_2O hfill \ (10)Na_2SO_4 + BaCl_2xrightarrowBaSO_4 + 2NaCl hfill \ endgathered )

hsnovini.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com
Xem thêm: De Thi Toán Lớp 3 Kì 2 Toán Lớp 3 Năm Học 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 3 Năm 2020

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hsnovini.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.