Xác định giá trị của tham số (m) để hàm số (y=dfracx^2+mx+1x+m) đạt cực to tại (x = 2).
Bạn đang xem: Bài 6 trang 18 sgk giải tích 12

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 1)Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit (tiết 3)


Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 4)


Ôn tập chương 3 giải tích 12


Ôn tập chương 4 giải tích 12 (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng - ngày tiết 1


Toán học 12. Bài học: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ôn tập - Nguyên hàm tích phân và áp dụng (Tiết 1)


***


Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát điều tra sự đổi thay thiên và vẽ thiết bị thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ với phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân vào hình học.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3. Phép chia số phức
Bài 4. Phương trình bậc nhì với thông số thực
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ thứ thị hàm sô
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân với ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề soát sổ 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề chất vấn 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề chất vấn 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
Đề đánh giá 15 phút - Chương III - Giải Tích 12


Từ khóa

bài 6 trang 18 sgk giải tích 12Xem thêm: Số Tự Nhiên Lớn Nhất Có Các Chữ Số Khác Nhau Sao Cho Tổng Các Chữ Số Bằng 17 Là