Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử hầu như chất nào trong những phản ứng cụ sau :

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

b) fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 89 sgk hóa 10


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Sự oxi hoá với sự khử đa số chất trong bội nghịch ứng nuốm sau :

a) (mathop Culimits^0 + 2mathop Aglimits^ + 1 NO_3xrightarrowmathop Culimits^ + 2 (NO_3)_2 + 2mathop Aglimits^0 downarrow )

- Sự nhường electron của Cu được gọi là việc oxi hoá nguyên tử đồng.

- Sự thừa nhận electron của ion bạc được gọi là việc khử ion bạc.

b) (mathop Fe,limits^0 + 2mathop Culimits^ + 2 SO_4xrightarrowmathop Felimits^ + 2 SO_4 + 2mathop Culimits^0 downarrow )

- Sự nhịn nhường electron của fe được gọi là sự oxi hoá nguyên tử sắt.

- Sự dìm electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

c)(2mathop Na,limits^0 + ,2mathop H_2limits^ + 1 Oxrightarrow2mathop Nalimits^ + 1 OH, + mathop H_2limits^0 )

- Sự nhường nhịn electron của natri được gọi là sự oxi hoá nguyên tử natri.

- Sự dìm electron của ion hiđro gọi là sự khử ion hiđro.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hình Học 11 Chương 1 1 Hay Nhất, Bài Tập Hình Học 11 Chương 1 (Phép Biến Hình)

hsnovini.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.7 trên 22 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hsnovini.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hsnovini.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.