Nội dung bài xích họcBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mày mò về kết cấu bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, team nguyên tố.Nguyên tắc sắp đến xếp các nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bài 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc sắp xếp những nguyên tố trong BTH

1.2.Cấu chế tạo của BTH các nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 hóa học 10


*

Hình 1:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các thành phần được bố trí theo chiều tăng ngày một nhiều của điện tích hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.Các nguyên tố có số electron hóa trị vào nguyên tử hệt nhau được xếp thành một cột.
1.2.1. Ô nguyên tố

*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số thiết bị tự nguyên tố = số đơn vị điện tích phân tử nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử.

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy các nguyên tố của chúng tất cả cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dầnSố sản phẩm tự của chu kì thông qua số lớp electron trong nguyên tử.Bảng tuần hoàn gồm bao gồm 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa hoàn thiện

1.3. Nhóm nguyên tố


Nhóm thành phần là gồm những nguyên tố có cấu hình electron phần ngoài cùng giống như nhau, nên tính chất hóa học gần giống nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s và p.Số trang bị tự của tập thể nhóm bằng tổng cộng electron lớp bên ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố đội B là tập hợp những nguyên tố gồm electron hóa trị nằm trong phân lớp d với f.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tố X ở trong chu kì 3, đội IIIA trong bảng HTTH. Vậy X bao gồm số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ có 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e lớp ngoài cùng cùng e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là những kim các loại chuyển tiếp và rất nhiều thuộc chu kỳ luân hồi 4 trong bảng tuần trả (ZABC). Biết rằng tổng số electron phần bên ngoài cùng của A, B với C bằng 4; toàn bô electron ở phần ngoài cùng và phân lớp sát không tính cùng của B là 8. Điều xác định nào tiếp sau đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit tối đa của A bao gồm dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

Xem thêm: Thuy Nga - Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn: Vì Sao Tôi Nghỉ Làm Mc

D.Cả A, B, C đều tác dụng được với dung dịch H2SO4loãng làm cho giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C gồm dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng thể electron lớp ngoài cùng của A, B, C = 4 buộc phải phải có hai yếu tố có cấu hình electron phần bên ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố sót lại 4s2Vì B gồm tổng số electron ở lớp ngoài cùng và phân lớp sát xung quanh cùng là 8 đề nghị B có cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)