Một nhỏ lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa trên một khu vực có tốc độ rơi tự do thoải mái g = 9,80 m/s2. Hỏi con lắc tiến hành được bao nhiêu giao động toàn phần trong 5,00 phút?
Bạn đang xem: Bài 7 trang 17 lý 12

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

Tần số của bé lắc đơn (f = dfrac1T = dfrac12pi sqrt dfracgl = dfrac12pi sqrt dfrac9,82 approx 0,3523)

Ta tất cả tần số là số dao động vật triển khai được trong (1s)

=> Số giao động toàn phần mà bé lắc thực hiện được trong thời gian (t = 5) phút ( = 5.60 = 300s) là:

(N = f.t = 0,3523.300 = 105,69 approx 106) dao động

hsnovini.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com
Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Từ Hải Trong Đoạn Trích Chí Khí Anh Hùng, Phân Tích Nhân Vật Từ Hải Hay Nhất (14 Mẫu)

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hsnovini.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.