Cân bằng các phương trình làm phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng cách thức thăng bởi electron và cho thấy thêm chất khử, hóa học oxi hoá ở mỗi làm phản ứng :

a) Al + Fe3O4 (uildrel t^0 overlongrightarrow) Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KМnО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow) Fe2O3 + SO2

d) KClO3 (uildrel t^0 overlongrightarrow) KCl + O2

e) Cl2+ KOH (uildrel t^0 overlongrightarrow) KCl + KClO3 + H2O.
Bạn đang xem: Bài 9 trang 90 sgk hóa 10

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Các cách để thăng bằng phản ứng oxi hóa khử

Bước 1: khẳng định số oxi hóa của những chất trước và sau phản bội ứng, nhằm tìm hóa học khử và chất oxi hóa

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa khử, cân đối mỗi quá trình

Bước 3: kiếm tìm hệ số thích hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử, sao để cho tổng số electron hóa học nhận = hóa học nhường

Bước 4: Đặt những hệ số của chất khử và chất oxi hóa vào sơ vật dụng phản ứng, từ kia tính ra hệ số của các chất có mặt trong phương trình hóa học. Soát sổ sự cân bằng số nguyên tử của những nguyên tố ở hai vế


Lời giải đưa ra tiết

a) 8Al + 3Fe3O4 ⟶ 4Al2O3 + 9Fe

(left. matrix2 mAl^0 - 2.3 me o m2Al^ + 3 hfill cr 3F me^ + 8 over 3 + 3.8 over 3e o 3F me^0 hfill cr ight|matrix imes 4 cr imes 3 cr ) 

Chất khử: Al

Chất thoái hóa (Fe_3O_4)

b) 10FeSO4 + 2KМnО4 + 8H2SO4 ⟶ 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

(left. matrix2F me^ + 2 - 2 me o 2F me^ + 3 hfill cr Mn^ + 7 + 5 me o Mn^ + 2 hfill cr ight|matrix imes 5 cr imes 2 cr ) 

Chất khử: (FeSO_4)

Chất oxi hóa: (KMnO_4)

c) 4FeS2 + 11O2 ⟶ 2Fe2O3 + 8SO2↑

(matrix F me^ + 2 - 1 me o F me^ + 3 hfill cr 2 mS^ - 1 - 2.5 me o 2 mS^ + 4 hfill cr )

(left.

Xem thêm: Top 19 Điểm Aw Phim Là Gì ? Top Những Bộ Phim Có Điểm Imdb Cao Nhất

matrixFeS_2 - 11e o Fe^ + 3 + 2S^ + 4 hfill cr O_2^0 - 2.2e o 2O_2 hfill cr ight|matrix imes 4 cr imes 11 cr ) 

Chất khử: (FeS_2)

Chất oxi hóa: (O_2)

d) 2KClO3 ⟶ 2KCl + 3O2↑

*

e) 3Cl2 + 6KOH (uildrel t^0 overlongrightarrow) 5KCl + KClO3 + 3H2O.

(left. matrixCl_2^0 - 10e o 2Cl^ + 5 hfill cr Cl_2^0 + 2e o 2Cl^ - 1 hfill cr ight|matrix imes 1 cr imes 5 cr )