Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (Có ma trận và đáp án) năm học tập 2021-2022, bao gồm các đề thi, tất cả kèm theo cả câu trả lời để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.
Bạn đang xem: Bài kiểm tra lớp 2

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số và phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học và đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Con Mèo Lớp 4, 5, Dàn Ý Tả Con Mèo Hay Với Những Mẫu Dàn Ý Chi Tiết

Một số trong những yếu tố thống kê cùng xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%


2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM