Nội dung bài học sẽ ra mắt đến các em có mang cơ phiên bản vềbất phương trình bậc nhất hai ẩn với cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình với hệ bất phương trình số 1 hai ẩn


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1.2. Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1.3. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1.4. Áp dụng vào việc kinh tế

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 4 chương 4 đại số 10

3.1. Trắc nghiệm về bất phương trình bậc nhất hai ẩn

3.2. Bài tập SGK & Nâng caovề bất phương trình bậc nhất hai ẩn

4.Hỏi đáp vềbài 4 chương 4 đại số 10


1.1. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn

Bất phương trình số 1 hai ẩn x, y tất cả dạng tổng thể là (ax + by le c) ((ax + by c)) trong số ấy a, b, c là mọi số thực sẽ cho, a với b ko đồng thời bằng 0, x với y là những ẩn số.

Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình bậc nhất hai ẩn


Cũng như bất phương trình hàng đầu một ẩn, những bất phương trình hàng đầu hai ẩn thông thường sẽ có vô số nghiệm và để diễn tả tập nghiệm của chúng, ta sử dụng phương pháp biểu diễn hình học.

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm bao gồm tọa độ là nghiệm bất phương trình(ax + by le c m ) được điện thoại tư vấn là miền nghiệm của nó.

Xem thêm: Giao - Please Wait

Quy tắc thực hành biểu diễn hình học tập miền nghiệm ( tuyệt biểu diễn miền nghiệm) của bất phương trình (ax + by le c m ) ( giống như cho bất phương(ax + by ge c))

Bước 1: xung quanh phẳng xy, vẽ con đường thẳng(Delta :ax + by = c)

Bước 2: đem một điểm (M_0left( x_0;y_0 ight)) không thuộc (Delta ) ( ta thường lấy cội tọa độ O)

Bước 3:Tính (ax_0 + by_0) và so sánh (ax_0 + by_0) cùng với c

Bước 4: Kết luận

Nếu (ax_0 + by_0 c) thì nửa phương diện phẳng bờ (Delta ) không đựng (M_0) là miền nghiệm của(ax + by le c m )

Chú ý: Miền nghiệm của bất phương trình (ax + by le c m ) bỏ đi đường trực tiếp là miền nghiệm của bất phương trình(ax + by 5)

Hướng dẫn:

Vẽ mặt đường thẳng(Delta : - 3x + 2y = 5)

Lấy cội tọa độ O(0;0), ta thấy (O otin Delta ) với có( - 3.0 + 2.0 = 0 5)

*

Ví dụ 2:Biểu diễn hình tiếp thu kiến thức nghiệm của hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn

(left{ eginarrayl2x - y le 3\2x + 5y le 12x + 8endarray ight.)

Hướng dẫn:

(left{ eginarrayl2x - y le 3\2x + 5y le 12x + 8endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl2x - y le 3\- 10x + 5y le 8endarray ight.)

Vẽ các đường thẳng

(eginarrayld_1:2x - y = 3\d_2: - 10x + 5y = 8endarray)

Vì điểm M(1;1) bao gồm tọa độ vừa lòng các bất phương trình trong hệ phải ta đánh đậm các nửa mật phẳng bờ ((d_1), (d_2)) không cất điểm M. Miền không bị tô đậm là miền nghiệm của hệ đang cho

*


Trong phạm vi bài bác họcHỌC247giới thiệuđến những em có mang cơ phiên bản vềbất phương trình hàng đầu hai ẩnvà phương pháp biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình với hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.