Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 18 bài bác 3 Luyện tập: nhân tố nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: Hãy tính trọng lượng g của nguyên tử nitơ...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 18


Bài 1 trang 18 sgk hoá học 10

 Theo số liệu sống bảng 1 bài xích 1 trang 8 :

a) Hãy tính cân nặng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính sát đúng).

b) Tính tỉ số cân nặng của electron trong nguyên tử so với khôi lượng của toàn nguyên tử.

Lời giải:

a) Tổng trọng lượng của electro: 7 x 9,1.10 -28 =  63,7.10 -28 g

 Tổng cân nặng của proton : 7 x 1.67.10 -24 = 11,69.10 -24 g

 Tổng khối lượng của nơtron : 7 x 1.675.10 -24 = 11,72.10-24g

Khối lượng của nguyên tử nitơ là : 23,42.10 -24 g.

b) 

*
.100% = 0,027%.

Bài 2 trang 18 sgk hoá học 10

 Tính nguyên tử khối trung bình của kali hiểu được trong thoải mái và tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

93,258% ( _19^39 extrmK); 0,012% ( _19^40 extrmK) và 6,730% ( _19^41 extrmK).

Lời giải:

( overlineA_kali=frac39.93,258+40.0,012+41.6.73100) = 39,13484u.

Bài 3 trang 18 sgk hoá học 10

a) Định nghĩa thành phần hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử mô tả những đặc thù gì đến nguyên tử một nguyên tô" hoá học, mang thí dụ với yếu tắc kali.

Lời giải:

a) Nguyên sơn hoá học bao gồm các nguyên tử tất cả cùng sô đơn vị điện tích hạt nhân.

b) Kí hiệu nguyên tử 19 K.

Kí hiệu trên cho ta biết: Số hiệu nguyên tử của yếu tắc K là 19, số đơn vị điện tích phân tử nhân nguyên tử là 19, trong hạt nhân có 19 proton và (39 - 19 = 20) nơtron. Vỏ electron của nguyên tử K có 19 electron.

Nguyên tử khối của K là 39u.

Bài 4 trang 18 sgk hoá 10

 Căn cứ vào đâu mà fan ta biết chắc hẳn rằng rằng thân nguyên tố hiđro (Z = 1) với nguyên tố urani (Z = 92) chỉ bao gồm 90 nguyên tố.

Lời giải:

Từ H gồm z = 1, urani tất cả z = 92 có tất cả 92 nguyên tố vị số hiệu của những ô trong bảng tuần hoàn là 1 dãy số thoải mái và tự nhiên và không tồn tại ô trông giữa các số máy tự. Vậy trừ H với urani chỉ từ 90 thành phần ở khoảng chừng giữa 2 nguyên tố.

Bài 5 trang 18 sgk hoá học 10

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của một mol can xi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: trong tinh thể, những nguyên tử canxi chỉ chiếm khoảng chừng 74% thể tích, còn sót lại là khe trống).

Lời giải:

Vnguyên tử canxi = ( frac25,876.10^23.frac74100) = 3,19.10-23cm3.

Vnguyên tử Ca = ( frac43)πr3 = 3,19.10-23cm3.

r = ( left ( frac3,19.10^-23frac43prod ight )^frac13) = 1,96.10-8 cm = 0,196nm.

Xem thêm: Điều Kiện Xuất Hiện Dòng Điện Cảm Ứng Là Gì, Điều Kiện Xuất Hiện Dòng Điện Cảm Ứng

Bài 6 trang 18 sgk hoá học tập 10

Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, hiểu được đồng với oxi có những đồng vị sau : ( _29^65 extrmCu); ( _29^63 extrmCu); ( _8^16 extrmO); ( _8^17 extrmO); ( _8^18 extrmO).

Lời giải:

Với ( _29^65 extrmCu) có 3 oxit: ( _29^65 extrmCu) ( _8^16 extrmO); ( _29^65 extrmCu) ( _8^17 extrmO); ( _29^65 extrmCu) ( _8^18 extrmO)

Với ( _29^63 extrmCu) có 3 oxit: ( _29^63 extrmCu) ( _8^16 extrmO); ( _29^63 extrmCu) ( _8^17 extrmO); ( _29^63 extrmCu) ( _8^18 extrmO)