Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nút và các nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối bột trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ cùng viết phương trình điện li của chúng.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 10


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì: 

1. Axit

- Axit là chất khi rã trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ các axit cơ mà tan trong nước phân li các nấc ra ion H+ gọi là những axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ mọi axit cơ mà tan nội địa phân li 1 mức ra ion H+ gọi là các axit một nấc.

2. Bazo

– Bazơ là hóa học khi rã trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit, vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +2OH–

Zn(OH)2 ⇔  ZnO22- + 2H+

3. Muối

- muối bột là đúng theo chất, lúc tan nội địa phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion nơi bắt đầu axit.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

+ Muối th-nc là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không có chức năng phân li ra ion H+.

+ muối hạt axit là muối mà anion cội axit tất cả khá năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 139 : Ôn Tập Về Số Tự Nhiên

hsnovini.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 28 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hsnovini.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hsnovini.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.