- đều chất điện li yếu hèn là phần đông chất lúc tan trong nước chỉ phân li 1 phần ra ion.
Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 7

Lời giải chi tiết

a) các chất năng lượng điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình năng lượng điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO-3 0,10M 0,10M 0,20M

HNO3 → H+ + NO-3 0,020M 0,020M 0,020M

KOH → K+ + OH- 0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất năng lượng điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO ( ightleftharpoons) H+ + ClO-

HNO2 ( ightleftharpoons) H+ + NO-2

hsnovini.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hsnovini.com
Xem thêm: Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai, An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hsnovini.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.