Hóa học 12 bài bác 31: Sắt được biên soạn chi tiết, bao gồm xác, tương đối đầy đủ các bài bác tập vào sách giáo khoa trang 141. Đồng thời giúp các em học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng về vị trí và cấu tạo, tính chất vật lý, chất hóa học của sắt.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 141

Soạn Hóa 12: fe giúp các bạn học sinh rất có thể so sánh với công dụng mình sẽ làm, củng cố, tu dưỡng và chất vấn vốn kiến thức và kỹ năng của bản thân. Đồng thời còn làm phụ huynh tất cả thêm tài liệu nhằm hướng dẫn con em học tốt hơn sinh sống nhà. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn lớp 12 cùng tham khảo tại đây.


Giải bài bác tập Hóa 12 bài 31 trang 141

Tóm tắt kim chỉ nan Hóa 12 bài bác 31Giải bài tập Hóa 12 bài 31 trang 141

Tóm tắt định hướng Hóa 12 bài 31

I. Vị trí và cấu tạo

=> Sắt nằm ở chu kì 4, team VIIIB, ô số 26.

Là sắt kẽm kim loại chuyển tiếp, có xu thế nhường 2, 3 electron khi thâm nhập phản ứng hóa học

II. đặc điểm vật lý

Sắt là sắt kẽm kim loại có white color hơi xám, dẻo, dễ rèn, lạnh chảy ở ánh sáng 1540oC, có trọng lượng riêng 7,9 g/cm3. Sắt bao gồm tính dẫn điện, dẫn sức nóng tốt, đặc biệt quan trọng có tính lan truyền từ.

III. Tính chất hóa học

1. Tính năng với phi kim

Fe + S

*
FeS

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

2. Tính năng với axit

Fe + axit HCl, H2SO4 loãng hiện ra muối + H2

Fe + axit tất cả tính OXH to gan lớn mật sinh ra muối hạt + sản phẩm khử + H2O


=> Fe bị động trong HNO3 quánh nguội, H2SO4 đặc nguội.

3. Công dụng với dung dịch muối

Fe tính năng với hỗn hợp muối của kim loại yếu hơn nó (kim nhiều loại đứng sau nó vào dãy hoạt động hóa học)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4. Công dụng với nước


Ở ánh sáng cao, fe khử được khá nước :

Giải bài tập Hóa 12 bài xích 31 trang 141

Bài 1

Các sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây đều phản nghịch ứng với dung dịch CuCl2?

A. Na, Mg, Ag.

B. Fe, Na, Mg.

C. Ba, Mg, Hg.

D. Na, Ba, Ag.

Gợi ý đáp án

Đáp án B.

Bài 2 

Cấu hình electron nào sau đó là của Fe3+?

A. 3d6.

B. 3d5.

C. 3d4.

D. 3d3.

Gợi ý đáp án

Đáp án B.

Bài 3 

Cho 3,52 gam một kim loại tính năng hết với hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được 6,84 gam muối hạt sunfat. Sắt kẽm kim loại đó là?

A. Mg.

B. Zn.

C. Fe.

D. Al.

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

2M 2M + 96n

2,52 6,84

Ta tất cả tỉ lệ:

*

=> M = 28n ↔ n = 2; M = 56

Vậy M là Fe

Bài 4

Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có cân nặng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau thời điểm thu được 336ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá kim loại giảm 1,68 %. Sắt kẽm kim loại đó là:

A. Zn.

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.

Gợi ý đáp án

Đáp án B.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Công Là Gì, Đặc Điểm, Phân Loại Và Vai Trò Của Dịch Vụ Công

Khối lượng kim loại phản ứng là mKL = (1,68%.50)/100% = 0,84 (gam)

Số mol H2 là nH2 = 0,336/22,4 = 0,015 (mol)

M + nHCl → MCln + nH2

Số mol của M là nM = n/2.nH2 = 2.0,015/n = 0,03/n (mol)

M = 0,84/(0,03/n) = 28n => n = 2; M = 56

Vậy M là Fe

Bài 5

Hỗn phù hợp A đựng Fe và sắt kẽm kim loại M bao gồm hóa trị không đổi trong đầy đủ hợp chất. Tỉ lệ số mol của M và E trong lếu láo hợp là 1 trong những : 3. Cho 19,2 gam các thành phần hỗn hợp A tan không còn vào hỗn hợp HCl thu được 8,96 lít khí H2 mang đến 19,2 gam các thành phần hỗn hợp A chức năng hết cùng với Cl2 thì cần dùng 13,32 lít khí Cl2. Xác minh kim loại M cùng phần trăm cân nặng các sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp A. Các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc.