Có phần đa oxit sau: SO2, CuO, Na2O,CO2. Hãy cho thấy những oxit nào tác dụng được với

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết các phương trình hóa học.
Bạn đang xem: Bài tập hoá 9 trang 21

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

a) phần lớn oxit chức năng với nước là: SO2, Na2O, CO2

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) phần lớn oxit chức năng với HCl là CuO, Na2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) gần như oxit công dụng với natri hiđroxit là SO2 cùng CO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

hsnovini.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hsnovini.com
Xem thêm: Top 9 Bài Giải Thích Ý Nghĩa Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hsnovini.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.