Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, các dạng bài bác tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Triết lý & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài xích tậpI. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. Triết lý & trắc nghiệm theo bài xích họcII. Các dạng bài bác tập
15 bài tập Phương trình chứa ẩn sống mẫu tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

15 bài bác tập Phương trình cất ẩn sinh sống mẫu gồm đáp án

Bài viết 15 bài tập Phương trình chứa ẩn sống mẫu gồm đáp án gồm các dạng bài bác tập về Phương trình đựng ẩn ở chủng loại lớp 8 từ bỏ cơ bản đến cải thiện giúp học sinh lớp 8 biết cách làm bài tập Phương trình đựng ẩn sinh sống mẫu.

Bạn đang xem: Bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 1: Nghiệm của phương trình

*
là?


+ ĐKXĐ: x ≠ - 7;x ≠ 3/2.

Ta có:

*

⇒ (3x - 2)(2x - 3) = (6x + 1)(x + 7)

⇔ 6x2 - 13x + 6 = 6x2 + 43x + 7

⇔ 56x = - 1 ⇔ x = - 1/56.

Vậy phương trình vẫn cho tất cả nghiệm x = - 1/56.

Chọn đáp án B.


Bài 2: Nghiệm của phương trình (x + 1)/(3 - x) = 2 là?

A. x = - 5/3.B. x = 0.

C. x = 5/3.D. x = 3.

Hiển thị đáp án

+ ĐKXĐ: x ≠ 3.

+ Ta có: (x + 1)/(3 - x) = 2 ⇒ x + 1 = 2(3 - x)

⇔ x + 1 = 6 - 2x ⇔ 3x = 5 ⇔ x = 5/3.

Vậy phương trình tất cả nghiệm là x = 5/3.

Chọn câu trả lời C.


Bài 3: Tập nghiệm của phương trình

*
là?


Quảng cáo

A. S = ± 1 .B. S = 0;1 .

C. S = 1 .D. S = Ø .

Hiển thị đáp án

+ ĐKXĐ: x2 - 1 ≠ 0 ⇒ x ≠ ± 1.

+ Ta có:

*

*

⇒ (x + 1)2 - (x - 1)2 = 4

⇔ x2 + 2x + 1 - x2 + 2x - 1 = 4

⇔ 4x = 4 ⇔ x = 1.

So sánh điều kiện, ta thấy x = 1 không thỏa mãn.

Vậy phương trình sẽ cho có tập nghiệm là S = Ø .

Chọn giải đáp D.


Bài 4: Nghiệm của phương trình

*
là?


Quảng cáo

A. x = 5/3.B. x = - 5/3.

C. x = - 2.D. x = 2.

Hiển thị đáp án

+ ĐKXĐ:

*
⇔ x ≠ 0, x ≠ - 5.

+ Ta có:

*

*

⇒ (2x2 + 15x + 25) - 2x2 = 0

⇔ 15x + 25 = 0 ⇔ x = - 5/3.

Vậy phương trình đang cho tất cả nghiệm là x = - 5/3.

Chọn đáp án B.


Bài 5: quý hiếm của m để phương trình (x - m)/(x + 2) = 2 bao gồm nghiệm x = - 3 là ?

A. m = 0.B. m = 1.

C. m = - 1.D. m = 2.

Hiển thị đáp án

+ Điều kiện: x ≠ - 2.

+ Phương trình gồm nghiệm x = - 3, khi ấy ta có: ( - 3 - m)/( - 3 + 2) = 2 ⇔ ( - m - 3)/( - 1) = 2

⇔ m + 3 = 2 ⇔ m = - 1.

Vậy m = - một là giá trị cần tìm.

Chọn đáp án C.


Bài 6: kiếm tìm nghiệm của phương trình sau:

*

A. X = 0 B. X = -2

C. X = 3 D. X = 1

Hiển thị đáp án

*

Kết hợp đk thì nghiệm của phương trình đã chỉ ra rằng x = 1

Chọn giải đáp D


Bài 7: Giải phương trình sau:

*

A. X = -2 B. X = 1

C. X = 3 D. X = -3

Hiển thị đáp án

Điều khiếu nại xác định: x ≠ 2; x ≠ -1

*

Kết đúng theo điều kiện, vậy nghiệm phương trình đã cho là x = - 3

Chọn câu trả lời D


Bài 8: đến phương trình sau. Tìm kiếm điều kiện xác định của phương trình trên?

*

*

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Bài 9: Tìm những giá trị của x để biểu thức sau có mức giá trị bằng 2:

*

*

Hiển thị đáp án

Điều kiện:

*

Để biểu thức đã cho có mức giá trị bởi 2 thì:

*

Kết hợp điều kiện phương trình đã cho gồm 2 nghiệm là x = 0 với x = 5/3

Chọn lời giải A


Bài 10: Giải phương trình sau:

*

*

Hiển thị đáp án

*

Kết hợp đk ta được nghiệm của phương trình đã chỉ ra rằng x = -1 cùng x = -1/2

Chọn lời giải C


Bài 11: Phương trình

*
 có số nghiệm là

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ 2

*

Vậy phương trình gồm một nghiệm x = 3

Đáp án cần chọn là: A


Bài 13: Cho phương trình

*
.

Bạn Long giải phương trình như sau:

*

Bước 3: ⇒ x – 2 – 7x + 7 = -1 ⇔ -6x = -6 ⇔ x = 1

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 1

Chọn câu đúng.

A. Các bạn Long giải không đúng từ bước 1

B. Chúng ta Long giải sai từ bước 2

C. Chúng ta Long giải sai từ cách 3

D. Bạn Long giải đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vậy phương trình vô nghiệm

Bạn Long sai ở cách 3 do không so sánh với điều kiện ban đầu

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 14: Cho phương trình

*
.

Bạn Long giải phương trình như sau:

*

Chọn câu đúng.

Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Cơ Bản Và Các Dạng Bài Tập Có Lời Giải Từ A

A. Bạn Long giải không nên từ cách 1

B. Các bạn Long giải sai từ bước 2

C. Chúng ta Long giải sai từ cách 3

D. Các bạn Long giải đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

⇒ x – 2 – 7x + 7 = -1 ⇔ -6x = -6 ⇔ x = 1 (không thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình vô nghiệm

Bạn Long không nên ở cách 2 bởi không đổi lốt tử hàng đầu khi đổi vệt mẫu

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 15: Cho hai biểu thức:

*
. Tra cứu x làm thế nào cho A = B.

A. X = 0

B. X =1

C. X = -1

D. Cả A với B

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube hsnovini.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, hsnovini.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo lớp 8 đến con, được tặng miễn chi phí khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!