*

Sau đấy là các bài tập TOÁN về THỨ TỰ trong TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN giành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài bác tập, bắt buộc xem lại kim chỉ nan trong những bài liên quan:


✨ Số gồm nhiều chữ số hơn thì lớn hơn số tất cả ít chữ số hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tập hợp các số tự nhiên lớp 6

Chẳng hạn: 123 > 99 bởi vì số 123 có ba chữ số, còn số 99 chỉ tất cả hai chữ số.

✨ Để so sánh hai số thoải mái và tự nhiên cósố chữ số bằng nhau, ta lần lượt đối chiếu từng cặp chữ số trên và một hàng (tính tự trái quý phái phải), cho tới khi lộ diện cặp chữ số không giống nhau đầu tiên. Ở cặp chữ số khác biệt đó, chữ số như thế nào lớn hơn thế thì số thoải mái và tự nhiên chứa chữ số đó khủng hơn.

Chẳng hạn:23 457  23 621


Bài tập 1.1: So sánh các cặp số thoải mái và tự nhiên sau:

a) 987 cùng 1 234

b) 253 741 và 257 122

c) 70 123 với 9 876

d) 2 415 và 2 389


Bài tập 1.2: sắp đến xếp các số thoải mái và tự nhiên sau theo sản phẩm tự sút dần: 789; 215; 941; 1 213; 92; 1 189.

Bài tập 1.3: sắp đến xếp những số thoải mái và tự nhiên sau theo sản phẩm tự tăng dần: 231; 194; 215; 1 000; 219.


Số tức tốc sau của một số thì hơn1 solo vị. → mong muốn tìm số tức thời sau của a, ta tính a + 1.

Chẳng hạn: Số liền sau của 35 là số 36 (vì 35 + 1 = 36)

Số ngay tức khắc trước của một số trong những khác 0 thì kém1 solo vị. → mong mỏi tìm số ngay thức thì trước của a, ta tính a – 1.

Chẳng hạn: Số ngay lập tức trước của 35 là số 34 (vì 35 – 1 = 34)


Bài tập 2.1: tìm kiếm số tự nhiên liền sau của các số sau: 321; 199; 2 999.

Bài tập 2.2: tra cứu số tự nhiên và thoải mái liền trước của những số sau: 75; 840; 2 020.

Bài tập 2.3: Hãy tìm ra những cặp số trường đoản cú nhiên tiếp tục trong những số sau: 999; 825; 197; 824;1 000; 198.

Hướng dẫn: hai số từ bỏ nhiên liên tục là nhì số hơn yếu nhau 1 1-1 vị. Chẳng hạn: 197 cùng 198 là hai số liên tiếp.


Bài tập 2.4: trong số câu sau, câu nào mang lại ta bố số từ nhiên liên tiếp tăng dần:

(1) a, a + 1, a + 2 cùng với a ∈ .

(2) b, b + 2, b + 4 với b ∈ ℕ.

(3) c – 1, c, c + 1 cùng với c ∈ ℕ*.

(4) d + 1, d, d – 1 cùng với d ∈ ℕ*.

Dạng 3: Tìm các số từ nhiên vừa lòng điều kiện đến trước.


✨ Tập hợp các số tự nhiên là = 0; 1; 2; 3; 4; …

✨ Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái khác 0ℕ* = 1; 2; 3; 4; …

✨ Ý nghĩa các ký hiệu về máy tự:

““>” tức thị “lớn hơn”.“≤” tức là “nhỏ rộng hoặc bằng”.“≥” tức thị “lớn hơn hoặc bằng”.

Chẳng hạn: nếu như số tự nhiên và thoải mái x  4 thì x là một trong các số 0; 1; 2; 3. Còn nếu như x ≤ 4 thì x là 1 trong những trong những số 0; 1; 2; 3; 4.


Bài tập 3.1: Viết các tập đúng theo sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

a) A = 11  x  19

b) B = x  7

c) C = 3 ≤ x  9

d) D = x ≤ 8

Bài tập 3.2: tra cứu x biết:

a) x ∈ * với x ≤ 5

b) x ∈ , x là số lẻ và 2 020 ≤ x ≤ 2 022

Bài tập 3.3: Viết tập hợp các số tự nhiên và thoải mái không vượt thừa 6 bằng hai cách.

Hướng dẫn: “Không quá quá 6″ có nghĩa là “≤ 6”.


Bài tập 3.4: Tìm các số tự nhiên và thoải mái a với b sao cho:

a) 9  a  b  12;

b) 15  a  b  21 với a, b là những số lẻ.

Bài tập 3.5: Tìm những số tự nhiên a, b, c đồng thời vừa lòng cả cha điều kiện: a  b  c, 6  a  10, 8  c  11.

Dạng 4: biểu diễn số tự nhiên và thoải mái trên tia số.


✨ Khi trình diễn trên tia số ở ngang bao gồm chiều mũi thương hiệu từ trái sang phải, nếua bài tập 4.1: đến tập hòa hợp A = x ∈  .

a) Hãy liệt kê tất cả các thành phần của tập thích hợp A.

b) màn biểu diễn các bộ phận của tập vừa lòng A bên trên tia số.

Bài tập 4.2:

a) Viết tập thích hợp A các số tự nhiên chẵn ko vượt thừa 5.

b) trình diễn các bộ phận của tập thích hợp A bên trên tia số.

Bài tập 4.3: Hình dưới đây biểu diễn nhị số tự nhiên a cùng b trên tia số:


*


Đáp án những bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) 987  234

b) 253 741  122

c) 70 123 > 9 876

d) 2 415 > 2 389

Bài tập 1.2: Theo đồ vật tự giảm dần: 1 213 > 1 189 > 941 > 789 > 215 > 92.

Bài tập 1.3: 194  000

Dạng 2:

Bài tập 2.1: ngay lập tức sau của 321 là 322. Ngay tắp lự sau của 199 là 200. Tức thời sau của 2 999 là 3 000.

Bài tập 2.2: tức thời trước của 75 là 74. Tức khắc trước của 840 là 839. Tức khắc trước của 2 020 là 2 019.

Bài tập 2.3: những cặp số trường đoản cú nhiên liên tục là: 999 với 1 000; 824 với 825; 197 cùng 198.

Bài tập 2.4: những câu (1) với (3) mang lại ta bố số tự nhiên thường xuyên tăng dần.

Giải thích:

(1) những số a, a + 1, a +2 (với a ∈ ) có mức giá trị tăng mạnh và thứu tự hơn hèn nhau 1 đơn vị chức năng nên là tía số thường xuyên tăng dần.

(2) những số b, b + 2, b + 4 (với b ∈ ℕ) mặc dù cũng có thể có giá trị tăng dần đều nhưng hơn nhát nhau 2 đơn vị nên không hẳn là các số liên tiếp.

(3) các số c – 1, c, c + 1 (với c ∈ ℕ*) tăng mạnh và theo lần lượt hơn nhát nhau 1 đơn vị chức năng nên là ba số liên tiếp tăng dần.

(4) những số d + 1, d, d – 1 (với d ∈ ℕ*) mặc dù hơn yếu nhau 1 đơn vị chức năng nhưng lại sút dần yêu cầu không thỏa yêu thương cầu.

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) A = 12; 13; 1; 15; 16; 17; 18

b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 6

c) C = 3; 4; 5; 6; 7; 8

d) D = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Bài tập 3.2:

a) bởi x ∈ * cùng x ≤ 5 bắt buộc x là một trong những số 1; 2; 3; 4; 5.

Lưu ý: hoàn toàn có thể viết kết quả bằng cách sử dụng tập phù hợp như sau: x ∈ 1; 2; 3; 4; 5

b) bởi vì x ∈  với 2 020 ≤ x ≤ 2 022 phải x ∈ 2 020; 2 021; 2 022.

Tuy nhiên, x là số lẻ phải x = 2 021. (Vì 2 020 và 2 022 là các số chẵn.)

Bài tập 3.3: call A là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên không vượt quá 6.

Cách 1 – Chỉ ra đặc thù đặc trưng:

A = x ∈ 

Cách 2 – Liệt kê các phần tử:

A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6

Bài tập 3.4:

a) a = 10 với b = 11.

b) a = 17 và b = 19.

Bài tập 3.5:

Vì 6  a  10 buộc phải a ∈ 7; 8

Vì 8  c  11 cần c ∈ 9; 10.

– ví như a = 7 và c = 9 thì 7  b  9 (vì a  b  c). Bởi đó, b = 8.

– trường hợp a = 7 cùng c = 10 thì 7  b  10. Vì chưng đó, b = 8 hoặc b = 9.

– ví như a = 8 và c = 9 thì 8  b  9. Ko thể gồm số b nào vậy nên cả. Vậy ta một số loại trường thích hợp này.

– trường hợp a = 8 với c = 10 thì 8  b  10. Vì chưng đó, b = 9.

Kết luận: Ta bao gồm bốn đáp án:

a = 7, b = 8, c = 9;a = 7, b = 8, c = 10;a = 7, b = 9, c = 10;a = 8, b = 9, c = 10.

Dạng 4:

Bài tập 4.1:

a) A = 4; 5; 6; 7; 8

b) HS trường đoản cú vẽ.

Bài tập 4.2:

a) A = 0; 2; 4

b) HS tự vẽ.

Bài tập 4.3:

a) vì điểm b nằm cạnh trái điểm a bắt buộc b  a.

b) Điểm c nằm giữa a cùng b:

*

Vậy: a > c với b  c.

Xem thêm: 12 Loài Hoa Cẩm Tú Cầu Có Độc Không ? Ý Nghĩa, Cách Trồng & Chăm Sóc

c) bởi vì b  a (do câu a)) và a  2 021 đề nghị b  2 021 (do tính chất bắc cầu).