Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3Các dạng bài tìm X thường gặp ở lớp 3Các dạng toán tra cứu x lớp 3Bài tập toánlớp 3 tìm x biếtBài tập toánlớp 3 search x biếtBài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Chuyên đề giải Toán search X lớp 3

Lưu ý yêu cầu nhớ lúc giải toán search X lớp 3

Để giải được các bài toán search X thì cần các thành phần và hiệu quả của:

Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổngPhép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệuPhép nhân: vượt số x vượt số = tíchPhép chia: số bị phân chia : số phân chia = thương.

Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 3 nâng cao

Cách tìm kiếm thành phần chưa biết của phép tính: như Để (tìm số hạng; search số bị trừ ;tìm số từ; kiếm tìm số phân chia ) ta làm nuốm nào?

Nêu lại cách tính giá trị của biểu thức tất cả dấu ngoặc đơn( hoặc không tồn tại dấu ngoặc đơn)

Sau đó tuỳ theo từng dạng bài xích tìm X mà họ hướng dẫn học sinh đi tìm kiếm ra phương pháp giải nhanh và đúng.

*

Các dạng bài tìm X thường gặp mặt ở lớp 3

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

Các bài xích tìm X nhưng vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một vài với 1 chữ, còn vế phải là 1 trong số.

Ví dụ:Tìm X:

549 + X = 1326

X = 1326 – 549

X = 777

X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

Những bài xích tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, mến của một vài với 1 chữ , vế phải là 1 trong tổng, hiệu, tích, yêu mến của nhì số.

Ví dụ:Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

3. Dạng 3

Các bài bác tìm X cơ mà vế trái là biểu thức gồm 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ:Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

X = 630 x 3

X = 1890

4. Dạng 4:

Các bài bác tìm X mà lại vế trái là biểu thức gồm 2 phép tính gồm dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ:Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

5. Dạng 5:

Các bài tìm X cơ mà vế trái là biểu thức bao gồm chứa 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, yêu đương của nhị số

Ví dụ:Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

X = 500 – 69

X = 431

6. Dạng 6:

Các bài xích tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính gồm dấu ngoặc solo , còn vế phải là một trong những tổng, hiệu ,tích, thương của nhị số

Ví dụ:Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = đôi mươi (dạng 5)

(X – 10) = trăng tròn : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14

Các bài xích tập thực hành

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

6 quy tắc kiếm tìm x lớp 3

+) Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng.

Số hạng không biết = tổng – số hạng vẫn biết

+) Phép trừ: Số bị trừ – số trừ = hiệu.

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ = số trừ + hiệu

+) Phép nhân: quá số x quá số = tích

Thừa số không biết= tích : quá số vẫn biết

+) Phép chia: Số bị phân chia : số phân tách = thương

Số bị phân tách = yêu đương x số chia

Số phân chia = Số bị phân tách : thương

+ Nhân phân chia trước, cùng trừ sau.

+ trường hợp chỉ gồm cộng trừ, hoặc chỉ có nhân chia thì tiến hành từ trái qua phải.

Các dạng toán tìm kiếm x lớp 3

Dạng 1: tìm kiếm x trong tổng, hiệu, tích, yêu quý của số ví dụ ở vế trái – số nguyên làm việc vế phải

Phương pháp:

– bước 1: ghi nhớ lại quy tắc, thiết bị tự của phép cộng, trừ, nhân, chia

– cách 2: thực hiện tính toán

Bài tập toánlớp 3 search x biết

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825X = 9825 – 1264X = 8561b) X + 3907 = 4015X = 4015 – 3907X = 108
c) 1521 + X = 2024X = 2024 – 1521X = 503d) 7134 – X = 1314X = 7134 – 1314X = 5820
e) X – 2006 = 1957X = 1957 + 2006X = 3963

Ví dụ 2:

a) X x 4 = 252X = 252 : 4X = 63b) 6 x X = 558X = 558 : 6X = 93
c) X : 7 = 103X = 103 x 7X = 721d) 256 : X = 8X = 256 : 8X = 32
Dạng 2: câu hỏi có tổng, hiệu, tích, yêu mến của một số ví dụ ở vế trái – biểu thức làm việc vế phải

Phương pháp:

– bước 1: nhớ lại quy tắc triển khai phép tính nhân, chia, cộng, trừ

– cách 2: triển khai phép tính quý hiếm biểu thức vế nên trước, kế tiếp mới triển khai bên trái

– bước 3: Trình bày, tính toán

Bài tập toánlớp 3 search x biết

Ví dụ 1:

a) X : 5 = 800 : 4X : 5 = 200X = 200 x 5X = 1000b) X : 7 = 9 x 5X : 7 = 45X = 45 x 7X = 315
c) X x 6 = 240 : 2X x 6 = 120X = 120 : 6X = 20d) 8 x X = 128 x 38 x X = 384X = 384 : 8X = 48
e) X : 4 = 28 + 7X : 4 = 35X = 35 x 4X = 140g) X x 9 = 250 – 25X x 9 = 225X = 225 : 9X = 25

Ví dụ 2:

a) X + 5 = 440 : 8X + 5 = 55X = 55 – 5X = 50b) 19 + X = 384 : 819 + X = 48X = 48 – 19X = 29
c) 25 – X = 120 : 625 – X = 20X = 25 – 20X = 5d) X – 35 = 24 x 5X – 35 = 120X = 120 + 35X = 155

Dạng 3: tìm kiếm X gồm vế trái là biểu thức hai phép tính với vế cần là một trong những nguyên

Phương pháp:

– cách 1: nhớ lại kiến thức và kỹ năng phép cộng trừ nhân chia

– cách 2: thực hiện phép cộng, trừ trước rồi mới thực hiện phép phân chia nhân sau

– bước 3: Khai triển và tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 403 – X : 2 = 30X : 2 = 403 – 30X : 2 = 373X = 373 x 2X = 746b) 55 + X : 3 = 100X : 3 = 100 – 55X : 3 = 45X = 45 x 3X = 135
c) 75 + X x 5 = 100X x 5 = 100 – 75X x 5 = 25X = 25 : 5X = 5d) 245 – X x 7 = 70X x 7 = 245 – 70X x 7 = 175X = 175 : 7X = 25
Dạng 4: tìm kiếm X tất cả vế trái là 1 trong biểu thức nhị phép tính – vế yêu cầu là tổng hiệu tích yêu mến của nhị số

Phương pháp:

– bước 1: ghi nhớ quy tắc giám sát phép cộng trừ nhân chia

– cách 2: đo lường giá trị biểu thức vế yêu cầu trước, tiếp đến rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần đo lường và thống kê trước đối với phép cùng trừ

– bước 3: Khai triển và tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 375 – X : 2 = 500 : 2

375 – X : 2 = 250

X : 2 = 375 – 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 – 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 – X : 5 = 5 x 6

56 – X : 5 = 30

X : 5 = 56 – 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 – 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Ví dụ 2:

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

125 – X x 5 = 50

X x 5 = 125 – 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 – 350

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 – X x 3 = 5 x 6

135 – X x 3 = 30

X x 3 = 135 – 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 – X x 9 = 252 : 2

153 – X x 9 = 126

X x 9 = 153 – 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

Dạng 5: tìm kiếm x tất cả vế trái là một trong những biểu thức có dấu ngoặc đối chọi – vế bắt buộc là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Phương pháp:

– bước 1: lưu giữ lại quy tắc so với phép cùng trừ nhân chia

– bước 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế cần trước, kế tiếp mới tiến hành các phép tính bên vế trái. Sinh sống vế trái thì tiến hành ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau

Bài tập kiếm tìm x lớp 3

Ví dụ 1:

a) (X – 3) : 5 = 34

(X – 3) = 34 x 5

X – 3 = 170

X = 170 + 3

X = 173

b) (X + 23) : 8 = 22

X + 23 = 22 x 8

X + 23 = 176

X = 176 – 23

X = 153

c) (45 – X) : 3 = 15

45 – X = 15 x 3

45 – X = 45

X = 45 – 45

X = 0

d) (75 + X) : 4 = 56

75 + X = 56 x 4

75 + x = 224

X = 224 – 75

X = 149

Ví dụ 2:

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

(X – 5) x 6 = 48

(X – 5) = 48 : 6

X – 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 – X) x 4 = 248 : 2

(47 – X) x 4 = 124

47 – X = 124 : 4

47 – X = 31

X = 47 – 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 – 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 – 13

X = 29

Các bài xích tập thực hành thực tế cơ phiên bản và các bàitìm x lớp 3 nâng cao

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

1. Dạng toán kiếm tìm X cơ bản

Để có tác dụng dạng toán search X cơ bản thì chúng ta cần hãy nhớ là các kỹ năng (về số trừ, số bị trừ, số hạng, quá số, số bị chia, số chia) vẫn học.

Cụ thể:

– Số phân tách = Số bị phân tách : Thương

– Số bị phân chia = Số phân chia x Thương

– thừa số = Tích số : quá số đã biết

– Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

– Số hạng = toàn bô – Số hạng đã biết

– Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Hướng dẫn: xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Ví dụ 5:

*

Dạng toán kiếm tìm X nâng cấp thứ nhất

Khi về trái là một biểu thức, gồm 2 phép tính. Vế phải là một trong số

Để làm được dạng toán này họ cần biến hóa biểu thức về dạng kiếm tìm X cơ bản ở trên.

Cách làm: Xem những ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tìm X nâng cao thứ hai

Khi về trái là một trong những biểu thức, tất cả 2 phép tính. Vế đề xuất là biểu thức

Cách làm: Xem những ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*
*

Dạng toán kiếm tìm X cải thiện thứ ba

Vế trái là 1 trong những biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số.

Xem thêm: Giải Các Phương Trình Lượng Giác, Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Cực Hay

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tra cứu X cải thiện thứ tư

Vế trái là một trong những biểu thức chứa ngoặc đơn, bao gồm 2 phép tính. Vế phải là 1 trong biểu thức