hsnovini.com biên soạn và đăng tải tài liệu Bài tập Tìm x biết lớp 6 được biên soạn theo chương trình sách mới (sách Kết nối tri thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng tạo) giúp học sinh hiểu rõ về công thức tìm x, tìm số nguyên x biết, tìm số tự nhiên x biết, cách tìm x dễ dàng và dễ hiểu, kèm theo đó là bài tập rèn luyện có hướng dẫn chi tiết mời các em học sinh cùng tham khảo. Chúc các bạn học tập tốt!

A. Cách giải các dạng toán tìm x lớp 6

1. Tìm số hạng chưa biết trong một tổng
Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 6

Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng từ đi số hạng đã biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a


Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng chưa biết, 4 là số hạng đã biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng chưa biết, 25 là số hạng đã biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

2. Tìm số bị trừ trong một hiệu


Ví dụ: Tìm x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng chưa biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

3. Tìm số trừ trong một hiệu


Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng chưa biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

4. Tìm thừa số chưa biết trong một tích


Muốn tìm thừa số chưa biết trong một tích ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

a . x = b => x = b : a


Ví dụ: Tìm x biết:

2 . x = 32 (x là thừa số chưa biết, 2 là thừa số đã biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

5. Tìm số bị chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị chia chưa biết, 5 là số chia, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

6. Tìm số chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị chia, x là số chia chưa biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

B. Tìm x biết


Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 47

b)

*

*

Vậy x = 2

c)

*

*

Vậy x = 8

d)

*

*

Vậy x = 4


Ví dụ 2: Tìm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 9

b)

*

*

Vậy x = 5

c)

*


*

Vậy x = 2024

d)

*

*

Vậy x = 2


Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50


48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

C. Tìm số nguyên x biết, Tìm số tự nhiên x biết

Bài 1: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 3: Tìm số nguyên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 4: Tìm số nguyên x biết

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Bài tập Tìm x Toán 6 sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết, bài tập Toán lớp 6 từ đó vận dụng giải các bài toán Đại số 6 một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang kiến thức vững chắc trong năm học lớp 6. Chúc các em học tốt.


Chia sẻ bởi:
*
Thùy Chi
Mời bạn đánh giá!
Lượt xem: 5.134
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần


Xem thêm: Tổng Hợp Đạo Hàm Cơ Bản Và Nâng Cao Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Các Công Thức Đạo Hàm Lớp 11 Đầy Đủ Nhất

hsnovini.com. Liên hệ Facebook