Trước lúc học bài khoảng cách chuyển điếp ( con gián tiếp ) chúng ta phải học kỹ bài (Click link) : phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa mặt phẳng

 Tính khoảng cách từ điểm A mang lại mặt phẳng (P). 

Chuyển khoảng cách từ A lịch sự điểm B cho mặt phẳng (P)

Trường đúng theo 1: 

*
 

AB tuy vậy song với phương diện phẳng (P)

d(A/(P)) = d(B/(P))

Trường thích hợp 2: AB không tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (P)

B1: Tìm giao điểm I của AB cùng mặt phẳng (P). AB ∩ (P) = I

B2: Tính tỉ số IA/IB = k ⇒ d(A/(P)) / d(B/(P)) = k ⇒ d(A/(P)) = k.d(B/(P))

 
*
*

Ví dụ minh họa 

Bài 1: mang lại hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thang vuông trên A cùng D, AB=AD=a, CD=2a, SA ⊥ (ABCD), SA=a. Tính khoảng cách từ D mang lại mặt phẳng (SBC)

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

*

Bài 2: Cho hình chóp SABC lòng ABC là tam giác đông đảo cạnh a, SA vuông góc với đáy, góc thân SB cùng đáy (ABC) bằng 300 điện thoại tư vấn G là trung tâm tam giác ABC.

Tính khoảng cách từ A mang đến (SBC)Tính khoảng cách từ G mang đến (SBC)

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

*

Bài 3: Cho hình chóp tứ giác rất nhiều SABCD gồm cách cạnh đều bằng nhau và bằng 2a. Gọi M là trung điểm của SB. Tính khoảng cách từ M cho mặt phẳng (SCD)

*

Bài 4: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình thoi cạnh a, cạnh bên SA vuông với đáy. Góc BAD bởi 1200. Gọi M là trung điểm cạnh SC. Tính khoảng cách từ M mang đến mặt phẳng (SBD)

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

*

 

Bài 5: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’. Tam giác ABC vuông cân tại A, BC = a. Góc thân hai phương diện phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600 . Call M là trung điểm BB’. Tính khoảng cách từ M cho mặt phẳng (A’BC)

*

Bài tập áp dụng

Bài 1: mang đến hình chóp SABCD lòng ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc cùng với đáy. SA = a√2. 

Tính khoảng cách từ A cho mặt phẳng (SCD)Gọi M là trung điểm của SB. Tính khoảng cách từ M cho (SCD)

 Bài 2: Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA=3a, BC=4a, (SBC) ⊥ (ABC), SB = 2a√3, góc ∠ SBC = 300. Tính khoảng cách từ B đến (SAC)

Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông trên A, góc ABC = 300, là tam giác mọi cạnh a, (SBC) ⊥( ABC).


Bạn đang xem: Bài tập tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng


Xem thêm: Tổng Hợp Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 2 (Có Đáp Án), 20 Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 2 (Có Đáp Án)

Tính khoảng cách từ C đến (SAB)

Bài 4: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt phẳng (SAB) là tam giác vuông tại S và phía trong mặt phẳng vuông góc với lòng SA = a, gọi E là trung điểm của SD. Tính khoảng cách từ D mang lại mặt phẳng (ACE)