*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 141: kể lại định nghĩa giá trị lượng giác của góc α, 0o ≤ α ≤ 180o.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 10 bài 2

Ta rất có thể mở rộng tư tưởng giá trị lượng giác cho các cung cùng góc lượng giác.

Lời giải

Các số sin⁡α; cos⁡α; tan⁡α; cot⁡α được hotline là cực hiếm lượng giác của góc α, với 0o ≤ α ≤ 180o.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 142: Tính sin 25π/4, cos(-240o), tan(-405o).

Lời giải

sin 25π/4 = sin(6π + π/4) = sin π/4 = √2/2

cos(-240o ) = cos⁡(-180o – 60o) = cos⁡(-60o) = cos⁡60o = 1/2

tan⁡(-405o ) = tan⁡(-360o – 45o) = -tan⁡45o = -1

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 143: Từ có mang của sin với cos, hãy phát biểu chân thành và ý nghĩa hình học của chúng.

Lời giải

sinα được biểu diễn bởi độ lâu năm đại số của vecto (OK) trên trục Oy. Trục Oy là trục sin.

cosα được trình diễn bởi độ lâu năm đại số của vecto (OH) bên trên trục Ox. Trục Oy là trục cos.

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 2 trang 145: Từ ý nghĩa sâu sắc hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k, tan(α + kπ) = tanα, cot(α + kπ) = cotα.

Lời giải

Khi β = α + kπ thì điểm cuối của góc β đã trùng cùng với điểm T bên trên trục tan. Do đó

tan(α + kπ) = tanα.

Khi β = α + kπ thì điểm cuối của góc β vẫn trùng cùng với điểm S bên trên trục cot. Bởi đó

cot(α + kπ) = cotα.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 145: Từ tư tưởng của sinα, cosα. Hãy chứng minh hằng đẳng thức đầu tiên, từ kia suy ra những hằng đẳng thức còn lại.

Lời giải

sinα = (OK) ;cosα = (OH)

Do tam giác OMK vuông tại K nên:

sin2 α + cos2 α = OK2 + OH2 = OK2 + MK2 = OM2 = 1.

Vậy sin2 α + cos2 α = 1.

Xem thêm: An Dương Vương Là Ai ? Huyền Sử Về Nguồn Gốc Vua Thục Phán

*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 2 trang 148: Tính cos(-11π/4), tan31π/6, sin(-1380o).

Lời giải

*

Bài 1 (trang 148 SGK Đại Số 10): gồm cung α nào nhưng mà sinα nhận những giá trị tương ứng sau đây không ?

*

Lời giải

*

Bài 2 (trang 148 SGK Đại Số 10): các đẳng thức sau đây rất có thể đồng thời xẩy ra không ?