Để hoàn toàn có thể giải được các dạng bài tập áp dụng định chính sách Ôm, các em yêu cầu nắm chắc ngôn từ Định biện pháp Ôm, công thức, phương pháp tính Cường độ chiếc điện (I), Hiệu điện thế (U) và Điện trở tương tự (R) trong những đoạn mạch mắc tiếp nối và đoạn mạch mắc tuy nhiên song.

Bạn đang xem: Bài tập về định luật ôm

I. Cầm tắt định hướng về Định cách thức ôm

1. Vạc biểu, công thức cách tính định quy định ôm

• Nội dung Định pháp luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu dây, tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trở của dây.

- Hệ thức (công thức) định công cụ ôm: 

- vào đó:

U: Hiệu năng lượng điện thế, đơn vị là Vôn, ký hiệu (V).

I: Cường độ loại điện, đơn vị là ampe, ký kết hiệu (A).

R: Điện trở, đơn vị chức năng là ôm, cam kết hiệu (Ω).

• Các phương pháp rút ra từ cách làm định giải pháp ôm:

- bí quyết tính Hiệu điện thế: 

- phương pháp tính điện trở: 

2. Vận dụng định chế độ ôm mang đến đoạn mạch nối tiếp

• Đối cùng với đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:

- Cường độ loại điện: I = I1 = I2 = ... = In

- Hiệu năng lượng điện thế: U = U1 + U2 + ... + Un

- Điện trở tương đương: Rtđ = R = R1 + R2 + ... + Rn

3. Vận dụng định lý lẽ ôm cho đoạn mạch song song

• Đối với đoạn mạch tất cả n điện trở mắc song song:

- Cường độ mẫu điện: I = I1 + I2 + ... + In

- Hiệu năng lượng điện thế: U = U1 = U2 = ... = Un

- Điện trở tương đương:

II. Các dạng bài tập áp dụng định công cụ Ôm

♦ Dạng 1: Định phương pháp ôm đến đoạn mạch mắc nối tiếp

* cách thức giải: Áp dụng định giải pháp ôm mang lại đoạn mạch nối tiếp.

° Bài 1 trang 17 SGK đồ vật lý 9: cho mạch điện tất cả sơ trang bị như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

* Lời giải Bài 1 trang 17 SGK đồ gia dụng lý 9:

° bí quyết 1:

a) Áp dụng định phương tiện Ôm, ta tính được điện trở tương tự của đoạn mạch:

b) vày đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở ghép tiếp nối nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 ⇒ R2 = Rtđ - R1 = 12 - 5 = 7 (Ω).

° Cách 2: Áp dụng cho câu b).

- trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có giá trị như nhau tại hồ hết điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 (A).

⇒ hiệu điện thế giữa nhì đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V ⇒ U2 = 6 – 2,5 = 3,5 (V).

⇒ 

♦ Dạng 2: Định hiện tượng ôm mang lại đoạn mạch mắc song song

* cách thức giải: Áp dụng định khí cụ ôm đến đoạn mạch tuy vậy song.

º bài 2 trang 17 SGK đồ gia dụng lý 9: Cho mạch điện gồm sơ vật như hình 6.2, trong những số đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*
a) Tính hiệu điện cố gắng UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

* giải mã bài 2 trang 17 SGK đồ dùng lý 9:

a) bởi mạch gồm hai điện trở R1 và R2 ghép tuy nhiên song cùng nhau và song song với nguồn nên:

UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 (V).

b) Cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = I - I1 = 1,8 - 1,2 = 0,6 (A).

⇒ Điện trở R2:

° biện pháp 2: Áp dụng mang đến câu b).

- Theo câu a, ta kiếm được UAB = 12 (V).

⇒ Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

- mặt khác ta có: 

♦ Dạng 3: Định lý lẽ ôm mang đến đoạn mạch mắc hỗn hợp (nối tiếp + tuy nhiên song)

* phương thức giải: Phân tích câu hỏi đoạn làm sao mạch mắc thông liền để áp dụng định phép tắc ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn nào mạch mắc song song để vận dụng Định qui định ôm đến mạch mắc tuy vậy song.

° bài bác 3 trang 18 SGK đồ gia dụng lý 9: Cho mạch điện gồm sơ trang bị như hình 6.3 (hình dưới), trong các số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ loại điện qua mỗi điện trở.

* giải mã bài 3 trang 18 SGK vật lý 9:

° phương pháp 1:

a) nhận xét: Đoạn mạch gồm hai đoạn mạch con AM (chỉ bao gồm R1) ghép tiếp liền với MB (gồm R2 // R3).

- Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

- Với ; 

- bắt buộc có:

b) Cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở R1 chính là cường độ mẫu điện qua mạch chính:

- Hiệu điện vậy giữa nhì đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 (V).

- Hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây năng lượng điện trở R2 và R3 là:

U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6 (V).

- bởi R2 = R3 nên cường độ chiếc điện qua R2 và R3 là:

° bí quyết 2: Áp dụng đến câu b (có sử dụng tác dụng câu a)

- do R1 ghép tiếp liền với đoạn mạch RMB bắt buộc ta có:

 (vì MB cất R2 // R3 nên UMB = U2 = U3).

- nhưng mà U1 + UMB = UAB ⇒

⇒ Cường độ chiếc điện qua các điện trở là:

;

 hoặc I3 = I1 - I2 = 0,4 - 0,2 = 0,2 (A).

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Chim Bồ Câu Thích Nghi Với Đời Sống Bay

Các dạng bài xích tập vận dụng Định chính sách Ôm và lời giải - vật dụng lý 9 bài 2 được biên soạn theo sách mới nhất và Được phía dẫn soạn bởi các thầy gia sư dạy xuất sắc tư vấn, nếu như thấy xuất xắc hãy share và comment để nhiều bạn khác học hành cùng.