Thơ Nguyễn Khuyến ❤️️ tuyển chọn Tập Trọn bộ Những bài Thơ ✅ share Đến Những chúng ta Đọc Chùm Những bài Thơ Ấn Tượng, Ý Nghĩa cùng Nổi Tiếng trong phòng Thơ


Thơ Nguyễn Khuyến các bạn Đến nghịch Nhà

Đầu tiên, hsnovini.com reviews đến các bạn những bài xích Thơ Nguyễn Khuyến bạn Đến nghịch Nhà giỏi nhất

❣️ Gửi tặng ngay bạn đọc bài ngâm thơ bạn Đến chơi Nhà hay


Đã xưa nay nay bác tới nhà.Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.Ao sâu nước cả, khôn chài cá,Vườn rộng lớn rào thưa, khó khăn đuổi gà.Cải chửa ra cây, cà new nụ,Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.Đầu trò tiếp khách, trầu không có,Bác mang đến chơi đây ta cùng với ta.