Mitadoor Đồng Nai vn mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký thi đua tứ nhân của thầy giáo viên 5 học 2021-2022 trong nội dung bài viết này. Bản đk thi đua cá thể năm 2022 được lập đầu 5 học, qua bạn dạng đăng ký, thầy cô giáo sẽ ghi ra tiêu chí trong 5 học bắt đầu và từ ấy dùng để triển khai căn cứ dìm xét cuối 5 học.

Bạn đang xem: Bản đăng ký thi đua

*
Bản đăng ký thi đua cá thể năm 2022

Mục lục:

Tổng thích hợp mẫu bản đăng cam kết thi đua cá nhân năm 2022Đánh Giá phiên bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022

Bản đăng ký thi đua cá thể năm 2022 là gì ?

Bản đk tham gia thi đua của cá nhân năm 2022 của thầy thầy giáo là phiên bản đăng ký thi đua tư nhân giành cho từng thầy thầy giáo trong ngôi trường vào cơ hội đầu 5 học, với phiên bản đăng ky thi đua tứ nhân này từng thầy thầy giáo sẽ đưa ra những tiêu chí to cho chính mình trong đầu 5 học, và cố gắng để đã có được chỉ tiêu vào toàn 5 học để biến thành 1 thầy gia sư kiểu mẫu.

bản đăng cam kết tham gia thi đua của cá nhân năm 2022

Tổng phù hợp mẫu phiên bản đăng ký kết thi đua cá thể năm 2022

Dưới đấy là hướng dẫn bạn dạng đăng ký thi đua cá nhân năm 2022 tiên tiến nhất hãy thuộc tham khảo phiên bản đăng cam kết thi đua năm 2022 thành lập và hoạt động giúp mỗi giáo viên đăng ký, phấn đấu xong xuất sắc trọng trách được giao. Đồng thời nhắm tới việc đạt được các danh hiệu thi đua đã đk này trong thời hạn học 2021 – 2022. Đây là căn cứ để bình chọn, bình xét thi đua thời điểm cuối năm học 2021 – 2022. Chúng ta cũng bao gồm thể xem thêm Mẫu Phiếu Đăng ký thương hiệu Thi đua dành cho Giáo viên công ty nhiệm, giáo viên không công ty nhiệm và Giáo viên đk tập hợp lớp học.

*
bản đk thi đua năm học tập 2021-2022

Bản đăng ký tham gia thi đua của cá nhân năm 2022 số 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN 5 học………

– Họ và tên:…………………………………………………………………………….

– Chức vụ:………………………………………………………………………………

– Đơn vị công việc:……………………………………………………………………

– trọng trách được cắt cử:………………………………………………………..

Để tận hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà ngôi trường phát động trong 5 học …………….., Tôi xin đăng kí, nỗ lực tiến hành ngừng xuôi tuyệt vời nhiệm vụ được giao và nỗ lực tiến hành giỏi các nội dung thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số TT Công việc chuyên môn (ghi bỏ ra tiết)Tùy vào nhiệm vụ cụ thể (CBQL, GV, NV) và đặc thù từng cấp cho học nhằm đăng kí đến thích hợp Phấn đấu kết quả kết thúc xuôi(Tỉ lệ %)
01
02
03
04
05
…………

VD: Đối cùng với CBQL (Măng non) thì đăng kí phần lớn nội dung hệ trọng tới các bước lãnh, chỉ đạo nhà trường, chả hạn như CBQL Măng non hoàn toàn có thể đăng kí:

– Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp (Đặc trưng trẻ 5 tuổi): Nêu rõ tỉ lệ trẻ học tập 2 buổi/ngày, trẻ nạp năng lượng trưa trên trường, các giải pháp để tiến hành công việc phổ cập giáo dục đào tạo măng non mang lại trẻ 5 tuổi.

– Việc duy trì sĩ số với các phương châm cần đạt (trẻ suy bổ dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, nhỏ dại ngoan, nhỏ tuổi đi học đều )

– quản ngại lý công việc thu, đưa ra và tiến hành các bước xã hội hóa giáo dục

– quá trình xây dựng hàng ngũ…..

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về nhân phẩm đạo đức: (Sống giản dị và đơn giản trắng trong và lành mạnh, hoà đồng với mọi người, đúng tác phong của tín đồ thầy cô giáo)

– Về kết đoàn: (Luôn giữ gìn kết đoàn vào nội bộ, lắng tai cách nhìn của đồng nghiệp, luôn luôn tiến hành lối sống lành mạnh gìn giữ lại văn hoá, nếp sống văn hoá)

– Về chấp hành nhà trương, phép tắc của Đảng, luật pháp trong phòng nước: (Lập trường chủ ý vững vàng, kiên định chỉ tiêu XHCN hoàn hảo trung thành với lý tưởng của Đảng, điều khoản pháp của nhà nước, các quy định của địa phương, 1-1 vị)

– Về học tập tạo thêm trình độ siêng môn, nghiệp vụ: (Không giới hạn nổ lực học hành để tăng lên trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết thúc xuôi tốt nhiệm vụ được giao)

Thực hiện tại học tập với tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: (Thực hiện xuất sắc việc học tập với tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng mái ấm gia đình văn hóa)

– Về tham dự quá trình Đảng, hội, đoàn thể: (Tham gia rất đầy đủ các phong trào được… đề ra)

– Về tham dự phong trào thi đua: (Thực hiện đăng ký thi đua đầu 5 và tham dự các phong trào thi đua vì nhà trường, công đoàn vạc động)…

I. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU

1. Thương hiệu thi đua bên nước: (Lao cồn đương đại, đồng chí thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp cho tỉnh, chiến sỹ thi đua toàn quốc)

VD: chiến sĩ thi đua cơ sở

2. Thương hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

VD: Vào Đảng cộng sản Việt Nam

II. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN (SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

– Tên sáng sủa kiến:…………………………………………………………………………

– Phạm vi vận dụng: ……………………………………………………………………

– công dụng sáng kiến đem lại: ……………………………………………………….

Trên đó là nội dung đăng kí thi đua 5 học tập ………, yêu thương cầu lãnh đạo đơn vi, Hội đồng thi đua tán thưởng theo dõi, tạo đk để phiên bản thân chũm gắng xong xuôi những nội dung vẫn đăng kí.

Công dấn của thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

(Kí, đóng góp dấu)

………………………..

………………, tháng ngày 5 ….

Người đăng kí (Kí)

Bản đăng ký thi đua cá thể của đảng viên số 2

UBND HUYỆN …………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG …………………………… Độc lập- từ do- Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

NĂM HỌC …………

Họ với tên: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Đơn vị công việc: ……………………………………………………………………

Nhiệm vụ được giảm cử:

– các bước chính: ……………………………….

– Kiêm nhiệm: …………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường, Công đoàn phát rượu cồn trong 5 học 2020-2021. Tôi đăng ký, nỗ lực tiến hành kết thúc xuôi hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhiệm vụ được giao và nỗ lực đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA (Vận dụng đến GV)

STT Công việc trình độ (Nêu chi tiết) Kết trái (tỉ lệ dứt xuôi; % kế hoạch)
1 Học trò được xét xong xuôi chương trình Bậc tiểu học/Lên lớp: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Về năng lực: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Về nhân phẩm: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Thành tích tuyệt đỉnh khác: Số lượng:

Tỷ lệ: %

Cháu ngoan bác bỏ Hồ: Số lượng:

Tỷ lệ: %

2 Phong trào thi đua (Nêu chi tiết):
Của GV:
– Thi GVG cấp trường
– Thi GVCN tốt cấp trường
– Thi GVG cấp cho Huyện
– Thi GVCN giỏi cấp Huyện
– Thi GV viết chữ đẹp cấp cho trường
– Thi GV viết chữ đẹp cung cấp Huyện
Của HS (Nêu đưa ra tiết):
Số lượng:

Tỷ lệ: %

Số lượng:

Tỷ lệ: %

Số lượng:

Tỷ lệ: %

Số lượng:

Tỷ lệ: %

4 Công câu hỏi chủ nhiệm:
Số đông lớp Xuất sắc:
Số đông lớp Tiên tiến:
5 Công câu hỏi xã hội hoá giáo dục
– Quĩ Hội PHHS Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

– dự án công trình làm không bẩn trường lớp Số lượng:

Tỷ lệ: %

– Quĩ Khuyến học của trường Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

– những khoản góp sức theo qui định Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

6 Công vấn đề khác (Nêu bỏ ra tiết):
7 Chuyển rượu cồn PHHS tham dự BHYT Số lượng PHHS tham dự:

Tỷ lệ: %

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

1/ Về phẩm giá đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………

2/ Về tạo mối liên kết nội bộ:

…………………………………………………………………………………………………………

3/ Về chấp hành chủ trương, nguyên tắc của Đảng, cơ chế pháp ở trong nhà nước:

…………………………………………………………………………………………………………

4/ Về học tập tạo thêm trình độ:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6/ Về tham dự quá trình Đảng, Hội, Đoàn thể:

…………………………………………………………………………………………………………

7/ Về tham dự các trào lưu thi đua:

…………………………………………………………………………………………………………

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA:

1/ Đăng kí danh hiệu thi đua: chọn và đánh dấu 1 tốt 2 vẻ ngoài danh hiệu khen thưởng cụ thể (Lao động Tiên tiến; đồng chí thi đua cấp cho cơ sở/CSTĐ cung cấp TP):

………………………………………………………………………………………..

2/ thương hiệu thi đua của Đảng, Đoàn thể (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN gớm NGHIỆM:

– thương hiệu đề tài sáng kiến kinh nghiệm: ………………………………………………

– Phạm vi vận dụng: ………………………………………………….………………

– hiệu quả sáng kiến đem lại: …………………………………………………….

– Vẻ ngoài: …………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung đk thi đua 5 học ……….., yêu cầu chỉ huy đơn vị, Hội đồng thi đua – khen thưởng công ty trường theo dõi, hỗ trợ, tạo đk để bạn dạng thân tôi rứa gắng xong xuôi xuôi tốt nội dung vẫn đăng ký./.

………, ngày … mon …… 5 20….

TỔ TRƯỞNG Người đăng ký

HIỆU TRƯỞNG

Bản đăng ký tham gia thi đua của cá thể năm 2022 số 3

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……….

CĐCS TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

………………, ngày … tháng … 5 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

5 học tập 20… – 20…

Họ và tên: – Sinh ngày
Chuyên ngành tập huấn: – CĐ: – ĐH:
Chức vụ:
Nhiệm vụ được cắt cử: – công việc chính (dạy môn/lớp):
– công việc kiêm nhiệm:

Hưởng ứng trào lưu thi đua vì Ngành giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy ………… phát rượu cồn trong 5 học tập 20…-20… Tôi xin đăng ký nỗ lực đạt được những danh hiệu thi đua như sau:

1/ danh hiệu đăng ký:

Vẻ ko kể khen thưởng:

Giáo viên dạy giỏi cấp:

2/ Tên vấn đề SK (hoặc tay nghề trong giảng dạy, …):

Tên sáng kiến: Phạm vi vận dụng: tác dụng sáng kiến:

3/ Chỉ tiêu đăng ký chi tiết:

3.1/ Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững vàng lập trường tứ tưởng, thiết yếu trị.

Chấp hành giỏi theo nghị quyết, ý kiến, con đường lối, lý lẽ của Đảng, khí cụ pháp ở trong phòng nước.

Chấp hành giỏi theo pháp lệnh công chức, cách thức của lĩnh vực giáo dục, điều lệ đơn vị trường cùng qui chế cơ quan, bảo đảm số lượng, unique ngày, giờ công sức của con người động;

Có niềm tin gìn giữ nhân biện pháp đạo đức, tư giải pháp và lối sống lành mạnh, kiểu mẫu mã của tín đồ thầy cô giáo. Bạn dạng thân luôn luôn hăng hái tham gia các buổi giao lưu của nhà trường, tạo nên sự tin tưởng trong đồng nghiệp, học trò và dân chúng;

Tinh thần bổn phận, thể hiện thái độ dùng mang lại dân chúng, ý thức hiệp tác với đồng nghiệp cùng việc tiến hành luật lệ ứng xử của nhân viên;

3.2/ công việc chuyên môn:

– Soạn và dạy đúng theo hỗ trợ chương trình. Triển khai theo chuẩn chỉnh tri thức kỹ năng, bảo đảm an toàn đúng nội dung, mô tả khoa học, tất cả kí chú tâm cùa tổ trưởng, P.HT.

triển khai chấm – trả bài rà soát đúng công cụ Giấy má thầy cô giáo đạt loại: ………; trung bình những giờ dạy gồm Gv dự đạt: ………. Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định: Dự giờ đủ 18 tiết/5 học; Dạy–dự từ bỏ 4-6 tiết/5 học dạy dỗ 2 máu giáo án năng lượng điện tử; thực hiện chuyên đề theo cắt cử.

– chất lượng môn dạy: (tính theo từng môn/lớp hoặc TB những môn dạy/các lớp) từ vừa phải trở lên đạt: %. Vào ấy:

+ các loại giỏi: %; + loại khá: %; + loại Tb: %; + một số loại yếu: %

quá trình bồi dưỡng học trò giỏi đạt: ………… % (dạy khối …) các bước phụ đạo học trò yếu/môn/lớp: Sau dò hỏi ĐN: hs, tỉ lệ % Cuối kì I: hs, tỉ trọng %; cả 5 học: hs, tỉ lệ thành phần %

– Việc phần mềm CNTT trong giảng dạy: soạn bài, nhập điểm, đem tài liệu, đưa bài lên trang web tanhiepa5, trường học tập online, …dự thi giáo án năng lượng điện tử – 1 thành phầm.

sử dụng ĐDDH: đảm bảo an toàn 100 % tiết dạy dỗ có thực hiện đddh, tham gia dự thi 2 tòa tháp Tuyên truyền chỉ tiêu giáo dục đào tạo đến CMHS, HS: kịp lúc và chuẩn xác nhất; tiến hành chương trình BDTX 5 học tập ………… xếp loại: …..

3.3/ công việc khác:

Công câu hỏi đoàn thể: tham dự đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công câu hỏi lao động: kết thúc tốt trọng trách lúc được bên trường cắt cử.

Công việc giáo dục đào tạo ngoài giờ lên lớp: links với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác nhằm tổ chức các HĐGDNGLL mang đến học trò lớp – môn bản thân dạy, những HĐGDNGLL bởi nhà trường tổ chức từng bước đoàn luyện khả năng sống mang đến học trò.

3.4/ quá trình kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm các bước nào thì lựa chọn …)

Công việc chủ nhiệm: đầu tư và phương án chi tiết, kịp thời để giải quyết và xử lý những còn đó. Phấn đấu đạt danh hiệu: đưa ra đội khủng mạnh.

Chỉ tiêu:

Hạnh kiểm: 100% từ mức độ vừa phải trở lên, vào ấy khá, xuất sắc đạt 95% học lực: % từ vừa phải trở lên, vào ấy: Giỏi: %; + Khá: %; + TB: %; + Yếu: %

công việc tổ trưởng tổ siêng môn:

Xây dựng với tổ chức cho các thành viên vào tổ nghỉ ngơi tổ trình độ 2 tuần 1 lần, tiến hành từng kế hoạch hoạt động tổ. Links cùng Phó hiệu trưởng chăm môn hướng dẫn thầy cô giáo phát hành kế hoạch dạy học, chương trình chuyển động các chuyển động giáo dục.

Tổ chức học, bàn bạc, rà soát, đánh giá nội dung bồi dưỡng liên tiếp theo từng modun của thầy gia sư trong tổ, tổ chức cho Gv tự rà soát giấy tờ, bình chọn chuẩn công việc và nghề nghiệp GV, bình chọn, xếp loại nhân viên, … thực hiện chuyên đề, dự giờ, thao giảng tăng lên chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ tiêu:

100% thầy cô giáo chấm dứt xuôi giỏi nhiệm vụ, tiến hành tốt chủ trương, nguyên lý của Đảng cùng Nhà nước, có đddh dự thi. 80% Gv đạt loại tuyệt vời về chuẩn chỉnh nghề nghiệp GV; xếp một số loại nhân viên; 50% Gv đạt GVDG cấp trường; 25% Gv đạt GVDG cung cấp huyện; 15% GV đạt chiến sĩ TĐCS; 15% được yêu cầu ubnd huyện khuyến mãi Giđó khen.

Trên đó là nội dung đăng ký thi đua 5 học tập 20… – 20… yêu cầu lãnh đạo nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, theo dõi tạo điều kiện để bản thân cố kỉnh gắng dứt xuôi xuất sắc các câu chữ đã đăng ký.

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Trên đấy là 3 mẫu Bản đăng ký thi đua tư nhân của thầy cô giáo 5 học tập 2021-2022 để thầy thầy giáo lập ra và triển khai vào đầu 5 học, cá bốn nhân thầy cô giáo sẽ đặt ra chỉ tiêu đến toàn 5 học để núm gắng xong xuôi xuôi.

Hướng dẫn cách viết bạn dạng đăng cam kết thi đua cá nhân

Soạn vàdạy đúng theo bày bán chương trình. Tiến hành theo chuẩn chỉnh kiến thức kĩ năng, đảm bảo an toàn đúng nội dung, trình bày khoa học, tất cả kí coi ngó cùa tổ trưởng, P.HT.Hướng dẫn bí quyết viết bạn dạng đăng ký kết thi đua cá thể .

Xem thêm: Top 5 Bài Mẫu Phân Tích Nhân Vật Viên Quản Ngục Trong Chữ Người Tử Tù (Dàn Ý

*
cách viết phiên bản đăng ký kết thi đua cá thể thực hiện chấm – trả bài xích kiểm tra đúng cơ chế Hồ sơ giáo viên đạt loại: ………; trung bình các giờ dạy bao gồm Gv dự đạt: ………. Gia nhập thao giảng, dự tiếng và tiến hành chuyên đề đúng quy định: Dự giờ đầy đủ 18 tiết/năm học; Dạy–dự từ bỏ 4-6 tiết/năm học tập dạy dỗ 2 huyết giáo án điện tử; thực hiện chuyên đề theo phân công.

– chất lượng môn dạy: (tính theo từng môn/lớp hoặc TB những môn dạy/các lớp) từ vừa đủ trở lên đạt: %. Trong đó:

+ loại giỏi: %; + một số loại khá: %; + nhiều loại Tb: %; + loại yếu: %

Công tác bồi dưỡng học sinh xuất sắc đạt: ………… % (dạy khối …) công tác làm việc phụ đạo học sinh yếu/môn/lớp: Sau điều tra ĐN: hs, phần trăm % Cuối kì I: hs, phần trăm %; cả năm học: hs, phần trăm %

– Việc áp dụng CNTT vào giảng dạy: biên soạn bài, nhập điểm, rước tài liệu, đưa bài lên trang web tanhiepa5, trường học tập trực tuyến, …dự thi giáo án điện tử – 1 sản phẩm.

sử dụng ĐDDH: đảm bảo 100 % tiết dạy có sử dụng đddh, tham gia dự thi 2 sản phẩm Tuyên truyền phương châm giáo dục cho tới CMHS, HS: kịp lúc và đúng chuẩn nhất; tiến hành chương trình BDTX năm học tập 2015-2016 xếp loại: …..

Video hướng dẫn bản đăng cam kết thi đua cá thể năm 2022