Công thức hóa học lớp 8 là tư liệu hữu ích, cung ứng công thức tính số Mol, cách làm tính độ đậm đặc Mol, bí quyết tính nồng độ %, bí quyết tính khối lượng, phương pháp tính thể tích dung dịch. Qua đó giúp các bạn dễ dàng học tập thuộc phương pháp để giải nhanh các bài tập hóa học 8. Chúc chúng ta học tốt.
Bạn đang xem: Bảng công thức hóa học lớp 8

I. Cách tính nguyên tử khối

NTK của A = cân nặng của nguyên tử A tính bởi gam : cân nặng của 1 đvC tính ra gam


Ví dụ: NTK của oxi =

*

II. Định luât bảo toàn khối lượng

Cho bội phản ứng: A + B → C + D

Áp dụng định dụng cụ BTKL:

mA + mB = mC + mD

III. Tính công suất phản ứng

- nhờ vào 1 trong những chất tham gia phản ứng:

+ H%= (Lượng thực tế đã sử dụng phản ứng : Lượng tổng số sẽ lấy) x 100%

- phụ thuộc vào 1 trong số chất tạo thành

+ H% = (Lượng thực tiễn thu được : Lượng thu theo lí thuyết) x 100%

IV. Bí quyết tính số mol

- n = Số hạt vi mô : N

N là hằng số Avogrado: 6,023.1023

 

*
*
*
Trong đó:

P: áp suất (atm)

R: hằng số (22,4: 273)

T: nhiêt đô:

*

V. Phương pháp tính tỉ khối

- cách làm tính tỉ khối của khí A với khí B:

*

- bí quyết tính tỉ khối của khí A so với không khí:

*Xem thêm: Soạn Văn Bài Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản, Soạn Bài Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản

Trong đó D là cân nặng riêng: D(g/cm3) bao gồm m (g) và V (cm3) tốt ml

VI. Công thức tính thể tích

- Thể tích hóa học khí làm việc đktc: V = n x 22,4

- Thể tích của hóa học rắn và chất lỏng:

*

Thể tích ở đk không tiêu chuẩn:

*

Trong đó:

P: áp suất (atm)

R: hằng số (22,4:273)

T: nhiệt độ: oK (oC+ 273)

VII. Tính thành phần tỷ lệ về khối lượng

VD: AxBy ta tính %A, %B

*

VIII. độ đậm đặc phần trăm

*

- trong đó:

+ mct là khối lượng chất tan

+ mdd là cân nặng dung dịch

-

*

- trong đó: cm nồng độ mol (mol/lit)

D cân nặng riêng (g/ml)

M khối lượng mol (g/mol)

IX. Nồng độ mol

*

Trong kia : na là số mol

V là thể tích

*

C%: độ đậm đặc mol

D: trọng lượng riêng (g/ml)

M: cân nặng mol (g/mol)

X. Độ tan

*

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 8


DẠNG LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC

I. Lập phương pháp hóa học tập của hợp chất khi biết hóa trị

Các cách để xác minh hóa trị

Bước 1: Viết bí quyết dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y hóa trị của B

Bước 3: chuyển đổi thành tỉ lệ:

*
Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là hầu hết số nguyên dương với tỉ lệ b’/a’ là tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

II. Tính yếu tố % theo trọng lượng của các nguyên tố vào hợp hóa học AxByCz

Cách 1.

+ Tìm khối lượng mol của thích hợp chất

+ kiếm tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất rồi quy về khối lượng

+ tìm thành phần xác suất các yếu tắc trong hợp chất

Cách 2. Xét bí quyết hóa học: AxByCz

*

Hoặc %C = 100% - (%A + %B)

III. Lập bí quyết hóa học tập của thích hợp chất khi biết thành phần xác suất (%) về khối lượng