1. Dãy chuyển động hóa học của kim loại là gì?

- Dãy hoạt động hóa học tập của sắt kẽm kim loại được biết đến là dãy những kim loại được thu xếp theo chiều sút dần nút độ chuyển động hóa học tập của chúng.

Bạn đang xem: Bảng hoạt động hóa học

- Dãy buổi giao lưu của một số kim loại:

*

2. Biện pháp học thuộc lòng hàng hoạt động hóa học kim loại


Một số mẹo dùng để học thuộc dãy hoạt động chất hóa học của kim loại lớp 9

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- lúc cần thiếu phụ may áo sát sắt ghi nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu

- Khi anh chị may áo gần cạnh sắt ghi nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- Lúc cạnh tranh bà cần cô bé may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

3. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học tập của kim loại

Dãy chuyển động hóa học của kim loại cho bọn họ biết:

a) nút độ chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại giảm dần từ trái qua phải.

Độ hoạt động hay còn gọi là khả năng phản ứng của các kim loại sút dần từ bỏ K tới Au.

Đặc trưng tốt nhất là phản ứng với nước. Lúc 5 kim loại đầu tiên đều tính năng dễ dàng cùng với nước ở điều kiện thường xuyên thì các kim một số loại từ Mg trở đi khó phản ứng (như Fe cần tác dụng ở nhiệt độ cao) hoặc không phản ứng như Au, Sn, Pb…v..v

b) kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na) phản nghịch ứng cùng với nước ở đk thường tạo ra thành kiềm và khí H2.

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

c) kim loại đứng trước H làm phản ứng với một vài dd axit (HCl, H2SO4 loãng …) giải tỏa khí H2.

Tác dụng với axit thông thường giải phóng ra hiđro: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H)

Không tác dụng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Các sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng cùng với axit tạo nên muối với khí hidro phải thỏa mãn hai điều kiện:

- Kim loại đứng trước yếu tắc hidro trong hàng hoạt động hóa học

- hỗn hợp axit phản ứng bắt buộc là axit loãng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑

Cu + HCl → không phản ứng

d) Kim không tan nội địa (từ Mg quay trở lại sau) đẩy kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối.

- Kim một số loại của đơn hóa học phải đứng trước sắt kẽm kim loại của hợp hóa học (xét trong vị trí của dãy hoạt động hóa học)

- Kim loại của đơn chất đề nghị bắt đầu từ bỏ Mg trở về sau (tức là: Mg, Al, Zn…)

Mg + FeCl2 → MgCl2 + sắt ↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

4. Giải bài xích tập về dãy chuyển động hóa học tập của kim loại

Câu 1. Dãy các kim một số loại nào tiếp sau đây được sắp xếp đúng theo hướng HĐHH tăng nhiều ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

e) Mg, K, Cu, Al, Fe

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Câu 2. Viết những PTHH:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như gồm đủ).

Bài làm:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu:

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

b) Điều chế MgCl2

Từ Mg:

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Từ MgSO4:

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓

Từ MgO:

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Từ MgCO3:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 3. Hãy cho thấy thêm hiện tượng xảy ra khi cho

a) Kẽm vào dd đồng clorua

b) Đồng vào dd bạc đãi nitrat

c) Kẽm vào dd magie clorua

d) Nhôm vào dd đồng clorua

Viết các PTHH xảy ra, trường hợp có

Bài làm:

a) Kẽm vào dd đồng clorua: có chất rắn red color bám vào mặt phẳng Zn, đồng thời màu xanh lá cây của dd CuSO4 nhạt dần.

Zn+ CuCl2 → ZnCl2 + Cu

b) Đồng vào dd bạc tình nitrat: bao gồm chất răn màu sắc xám dính vào mặt phẳng Cu, dung dịch từ không màu gửi sang màu xanh và đậm dần.

Cu + 2AgNO3 → Cu( NO3)2 + 2Ag ↓

c) Kẽm vào dd magie clorua: không có hiện tượng bởi kẽm thua cuộc Mg trong dãy HDDHH của sắt kẽm kim loại nên không đẩy được Mg thoát ra khỏi dd muối.

d) Nhôm vào dd đồng clorua: gồm chất rắn màu đỏ bám ngoài bề mặt Al, màu xanh lá cây của dd nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Câu 4.

Xem thêm: Xem Phong Thủy Tuổi, Hợp Mệnh Theo Ngũ Hành, Xem Màu Hợp Tuổi Năm 2022

 Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (ở đktc).