toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

HCl là 1 trong chất phân cực, chính vì vậy nó chỉ rất có thể tan được vào dung môi phân rất là H2O, như vậy new xảy ra quy trình phân li sản xuất ion H+ với i-on Cl- , => hỗn hợp có các hạt cài điện mới có thể dẫn điện. HCl ---> H+ + Cl- Benzen là 1 chất không phân rất => HCl quan yếu phân li trong dung nhờn này => không có các phân tử i-on thiết lập điện.vì nuốm không thể dẫn năng lượng điện

nguồn : YAHOO


Cho những nhận định sau:

(1) phản nghịch ứng axit - bazo là phản nghịch ứng axit tác dụng với bazo

(2) NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3 với KHCO3 là những muối axit

(3) Pb(OH)2 là một hidroxit lưỡng tính

(4) các dung dịch axit, bazo cùng muối dẫn điện được là vì trong dung dịch bọn chúng có các ion trái dấu

(5) dung dịch HCl vào C6H6 (benzen) ko dẫn năng lượng điện được

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2  

C. 3

D. 4


Cho các nhận định sau:

(1) bội nghịch ứng axit – bazo là làm phản ứng axit công dụng với bazo

(2) NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3 cùng KHCO3 là các muối axit

(3) Pb(OH)2 là một trong những hidroxit lưỡng tính

(4) những dung dịch axit, bazo cùng muối dẫn điện được là vì trong dung dịch bọn chúng có những ion trái dấu

(5) dung dịch HCl trong C6H6 (benzen) ko dẫn điện được

Số tuyên bố đúng là:

A.1

B.2

C.3

D.4


(3) Pb(OH)2 là 1 trong hidroxit lưỡng tính

(4) các dung dịch axit, bazo với muối dẫn điện được là do trong dung dịch bọn chúng có các ion trái dấu

(5) dung dịch HCl vào C6H6 (benzen) ko dẫn năng lượng điện được

ĐÁP ÁN C


Cho các nhận định sau:

(1) phản nghịch ứng axit - bazo là phản bội ứng axit chức năng với bazo

(2) NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3 với KHCO3 là những muối axit

(3) Pb(OH)2 là 1 trong những hidroxit lưỡng tính

(4) những dung dịch axit, bazo và muối dẫn năng lượng điện được là do trong dung dịch bọn chúng có các ion trái dấu

(5) dung dịch HCl trong C6H6 (benzen) không dẫn năng lượng điện được

Số tuyên bố đúng là:

A.

Bạn đang xem: Benzen có dẫn điện không

1

B. 2

C. 3

D. 4


Dung dịch chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

B. CH3COONa vào nước.

C. Ca(OH)2 vào nước.

D. NaHSO4 vào nước.


Đặc tính nào là bình thường cho phần nhiều các chất hữu cơ ?

A. Links trong phân tử chủ yếu là liên kết ion

B. Dung dịch bao gồm tính dẫn năng lượng điện tốt

C. Có ánh sáng sôi thấp

D. Không nhiều tan trong benzen


Trong các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, CH3COONa, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, glucozơ, fomon với phenyl amoniclorua. Hãy cho biết có bao nhiêu dung dịch dẫn được điện?

A. 5.

B. 4.

C.3

D. 6.


đáp án D

+ hóa học điện li ⇒ có khả năng dẫn điện.

⇒ chọn NaCl, NaOH, HCl, CH3COONa, CH3COOH và phenyl amoniclorua (C6H5NH3Cl)


Trong các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, CH3COONa, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, glucozơ, fomon và phenyl amoniclorua. Hãy cho thấy thêm có từng nào dung dịch dẫn được điện?

A. 5.

B. 4.

C.3

D. 6.


đáp án D

+ hóa học điện li ⇒ có tác dụng dẫn điện.

⇒ chọn NaCl, NaOH, HCl, CH3COONa, CH3COOH với phenyl amoniclorua (C6H5NH3Cl).


Trong những dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, CH3COONa, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, glucozơ, fomon và phenyl amoniclorua. Hãy cho biết có từng nào dung dịch dẫn được điện?

A. 5.

B. 4.

C.3

D. 6.


Chọn câu trả lời D

: + chất điện li ⇒ có khả năng dẫn điện.

Xem thêm: Tuyển Tập 7 Đoạn Mở Bài Vợ Chồng A Phủ Hay Nhất Được Tuyển Chọn

⇒ chọn NaCl, NaOH, HCl, CH3COONa, CH3COOH và phenyl amoniclorua (C6H5NH3Cl).

⇒ chọn D


Trong các dung dịch sau: NaCl, NaOH, HCl, CH3COONa, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, glucozơ, fomon cùng phenyl amoniclorua. Hãy cho thấy thêm có bao nhiêu dung dịch dẫn được điện?