C2H4 + O2 → CH3CHO được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phương trình bội phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của etilen bên dưới xúc tác paladdin clorua tạo thành thành anđehit. Hy vọng tài liệu vẫn giúp các bạn có thêm tài liệu học tập thiết yếu xác. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: C2h4 o2 = h2o co2


2C2H4 + O2
*
2CH3CHO


2. Điều kiện xẩy ra phản ứng

Xúc tác Palađi PdCl2; CuCl2

3. Hiện tượng phân biệt phản ứng

Chất sau phản ứng bao gồm phản ứng tráng bạc

Bạn sẽ xem: C2H4 + O2 → CH3CHO


Câu 2: cho các nhận định sau:

Cho các phát biểu về anđehit:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ gồm tính khử.

(b) Anđehit cùng hidro chế tạo thành ancol bậc một.

(c) toàn bộ các anđehit công dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun nóng phần lớn sinh ra Ag.

(d) Anđehit no, đối chọi chức có công thức tổng quát là CnH2nO.

(e) Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3


Đáp án C

(a) sai, anđehit là hợp hóa học vừa tất cả tính oxi hóa với tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì chưng Anđehit no, đơn chức, mạch hở tất cả công thức bao quát là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn có phản ứng cùng vào team -CHO

Vậy bao gồm 2 phát biểu đúng


Câu 4: làm phản ứng nào tiếp sau đây không chế tạo anđehit axetic?

A. Cho axetilen làm phản ứng với nước.

B. Thoái hóa không hoàn toàn etilen.

C. Lão hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Thoái hóa không trọn vẹn ancol metylic.


Câu 5. Anđehit axetic trình bày tính oxi hoá trong phản nghịch ứng nào sau đây?

A. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

B. 2CH3CHO + 5O2→ 4CO2 + 4H2O.

C. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.

D. CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.


Câu 6: Ứng dụng nào sau đây không yêu cầu của anđehit fomic

A. Dùng làm sản xuất vật liệu nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để làm sản xuất vật liệu bằng nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để làm tẩy uế, ngâm chủng loại động vật.

D. Dùng để làm sản xuất axit axetic.


Câu 7. Phản ứng như thế nào sau đây dùng làm điều chế anđehit axetic trong công nghiệp

A. CH3-C≡N

*
CH3CHO

B. CH3CH2OH

*
CH3CHO

C. C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

D. CH2=CH2 + O2 –

*
CH3CHO


Câu 8. mang đến 1,84 gam tất cả hổn hợp X tất cả C2H2 cùng CH3CHO chức năng vừa đủ với dung dịch AgNO3/NH3 chiếm được 11,28 gam chất rắn. Phần trăm theo cân nặng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp X có mức giá trị theo lần lượt là:

A. 60% cùng 40%

B. 28,26 % với 71,74%

C. 25% và 75%

D. 30,67% cùng 69,33%


Đáp án B

Gọi số mol C2H2, CH3CHO theo thứ tự là a, b

Theo đầu bài xích ta có: 26a + 44b = 1,84 (1)

Phương trình bội phản ứng:

C2H2 + Ag2O

*
C2Ag2 + H2O

a a

CH3CHO + Ag2O

*
CH3COOH+ 2Ag

b 2b

Ta có:

m chất rắn = mC2Ag2 + mAg = 11,28 => 240a + 108.2b = 11,28 (2)

Từ (1) với (2) giải hệ phương trình ta có:

a = 0,02, b = 0,03

=> mC2H2 = 0,02.26 = 0,52 gam, mCH3CHO = 0,03.44 = 1,32 gam

%C2H2 = 0,52/1,84.100% = 28,26%

%CH3CHO = 100% – 28,26% = 71,74%


Câu 9. đến sơ đồ vật phản ứng: Butan → X → Y → Z → T → axeton

Vậy X, Y, Z, T vào sơ đồ gia dụng phản ứng bên trên theo sản phẩm công nghệ tự là:

A. C2H4, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

B. C2H6, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

C. C2H6, C2H4, CH3CH2OH, CH3COOH

D. Cả A với C hồ hết đúng


Đáp án D

A.

C4H10

*
C2H4 + C2H6

C2H4 + H2O → CH3CH2OH

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 1/2O2 → CH3COOH

2CH3COOH → (CH3)2CO + CO2 + H2O

C.

C4H10

*
C2H4 + C2H6

C2H6

*
C2H4 + H2

C2H4 + H2O

*
CH3CH2OH

CH3CH2OH + O2

*
CH3COOH + H2O

2CH3COOH → (CH3)2CO + CO2 + H2O


…………………….

Mời các bạn xem thêm một số tư liệu liên quan 

THPT Sóc Trăng vẫn gửi tới bạn phương trình hóa học C2H4 + O2 → CH3CHO, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, rất có thể thấy đây là phản ứng pha trộn axetilen từ bỏ metan các bạn sẽ khá hay chạm mặt trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi bội phản ứng hóa học. Mong muốn với tài liệu này sẽ hỗ trợ các thông tin quan trọng cho các bạn.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Tôi Trở Về Thăm Quê Sau 51 Năm Xa Cách*
*

Bình đẳng là gì? giá bán trị đồng đẳng – tiêu chí đặc biệt quan trọng của thôn hội


Tựu trường là gì? kế hoạch tựu trường 2022 – 2023?


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường cần được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chuẩn y này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.