Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé đến lớn: ............................................Theo trang bị tự từ mập đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Các bài toán lớp

Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn: ............................................Theo thiết bị tự từ bự đến bé: ............................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn: ..................................................

- Theo trang bị tự từ khủng đến bé:...................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo máy tự:

Từ nhỏ nhắn đến lớn: .......................................................................

Từ khủng đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: kiếm tìm số bự nhất, bé nhỏ nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số to nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số to nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số bự nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: các phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán có lời văn

Bài 1. Viết phép tính yêu thích hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có vớ cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính ưa thích hợp.

a) Có:12 chiếc kẹo

Có tất cả: .... Dòng kẹo?

b) Có: 9 con lợn

Bán: 6 con lợn

Còn lại: ..... Con lợn?

Bài 3. Viết phép tính thích hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... Quả cam?

Có: 10 chiếc kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ..... Loại kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải câu hỏi theo bắt tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 mẫu kẹo

Rơi mất: 8 dòng kẹo

Còn lại ….. Mẫu kẹo?

Bài 7.

Thùng sản phẩm nhất: đôi mươi gói bánh

Thùng lắp thêm hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có toàn bộ ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: đôi mươi viên bi

Nam còn lại …….. Viên bi?

B. Tổng thích hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số mập nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé bỏng nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức khắc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thời sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan bao gồm 2 cái cây viết chì, bà mẹ mua thêm cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào địa điểm trống:

a, Số 15 gồm …. Chục với …. đơn vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục với …. đối kháng vị.

Số 17 tất cả …. Chục và …. đối kháng vị.

Số 9 bao gồm …. Chục với …. đối kháng vị.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 solo vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đối kháng vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 solo vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp những số đã cho

a, Theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………….

b, Theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những biết rằng rước số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bằng 3?

Số đề nghị tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một nhỏ gà tất cả mấy chiếc chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, hình mẫu vẽ bên bao gồm mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vở, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số có 2 chục cùng 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính phù hợp hợp:

*

Bài 4:Tìm một số trong những biết rằng rước 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm một thì đã ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên A Nhỏ Nhất Khác 5 Biết Khi Chia A Cho 12; Cho 15 Và Cho 18 Đều Dư 5. Vậy A =

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích để điền vào địa điểm chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: kết quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 7 cm, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhì đoạn thẳng dài từng nào xăng - ti - mét?