Những tình trạng bệnh thông dụng như cảm cúm, sốt, sổ mũi nói ra sao trong giờ đồng hồ Anh? họ cùng hsnovini.com ENGLISH tìm hiểu bài học Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những tình trạng bệnh thông dụng nhằm học thêm những từ vựng giờ Anh hơn nhé.


Từ vựng tiếng Anh những căn bệnh thường chạm chán hàng ngày – phần 1

Black eye /blæk aɪ/ – thâm mắtHeadache /ˈhed.eɪk/ – đau đầuStomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau dạ dàyBackache /ˈbæk.eɪk/ – nhức lưngToothache /ˈtuːθ.eɪk/ – nhức răngHigh blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ – cao huyết ápCold /kəʊld/ – cảm lạnhSore throat /sɔːʳ θrəʊt/ – viêm họngSprain /spreɪn/ – sự bong gânInfection /ɪnˈfek.ʃən/ – lan truyền trùngBroken bone /ˈbrəʊ.kən bəʊn/ – gãy xươngCut /kʌt/ – bị cắtBruise /bruːz/ – dấu thâmBurn /bɜːn/ – bị bỏngAllergy / ˈælərdʒi /: dị ứngConstipation / ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn /: apple bóntừ vựng giờ đồng hồ anh: chủ đề những loại dịch thông dụng Flu / fluː /: cúmHepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs /: viêm ganMalaria / məˈleriə /: sốt rétScabies / ˈskeɪbiːz /: dịch ghẻSmallpox / ˈsmɔːlpɑːks /: căn bệnh đậu mùaHeart attack / hɑːrt əˈtæk /: nhồi tiết cơ timTuberculosis / tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs /: căn bệnh laoTyphoid / ˈtaɪfɔɪd /: căn bệnh thương hànSore eyes /’so:r ais/ : đau mắtCough /kɔf/ : hoFever virus /’fi:və ‘vaiərəs/: sốt siêu viRunny nose /rʌniɳ n s / : sổ mũiDeaf /def/ : điếcSneeze /sni:z/ : hắt hơiBad breath / bæd breθ/ : hôi miệngDiabetes /,daiə’bi:tiz/ :tiểu đườngBad arm /bæd ɑ:m/ : hôi náchAcne /’ækni/ : nhọt trứng cáZoster: /’zɔstə/ :dời leo, zonaPigmentation/,pigmən’teiʃn/: námStomachache /’stəuməkeik/: đau bao tửHepatitis / ˌhepəˈtaɪtɪs / :viêm ganMuscle cramp / ˈmʌsl kræmp / loài chuột rút cơEarache /’iəreik/ – đau taiNausea /’nɔ:sjə/ – chứng ai oán nônSniffles /sniflz/ sổ mũi

Từ vựng giờ Anh những bệnh lý thường gặp gỡ hàng ngày – phần 2

*

Twist / twɪst /- triệu chứng trẹoAlbinism / ˈælbɪnɪzəm /: bệnh dịch bạch tạngMuscular dystrophy / ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi /: bệnh dịch teo cơAnthrax / ˈænθræks/ : bệnh than, bệnh nhiễm khuẩn khiến tử vong mang lại cừu và gia súcCerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: bệnh liệt nãoCirrhosis / səˈroʊsɪs /: bênh xơ ganGlaucoma / ɡlɔːˈkoʊmə /: bênh tăng nhãn ápJaundice / ˈdʒɔːndɪs /: dịch vàng daRabies / ˈreɪbiːz /: bệnh dạiTyphus / ˈtaɪfəs /: bậnh chấy rậnVariola / ˈværi ˈoʊlə /: bệnh dịch đậu mùaCancer / ˈkænsər /: bệnh dịch ung thưHeart disease / hɑːrt dɪˈziːz /: dịch tim
*
tập gọi từ vựng về các loại bệnh dịch trong tiếng anhAthlete’s foot / ˈæθliːt s fʊt /: dịch nấm bàn chânBleeding / ˈbliːdɪŋ /: chảy máuChicken pox / ˈtʃɪkɪn pɑːks /: bệnh dịch thủy đậuDepression / dɪˈpreʃn /: suy yếu cơ thểDiarrhoea / ˌdaɪəˈriːə /: căn bệnh tiêu chảyFood poisoning / fuːd ˈpɔɪzənɪŋ /: ngộ độc thực phẩmFracture / ˈfræktʃər /: gẫy xươngInflammation / ˌɪnfləˈmeɪʃn /: viêmInjury / ˈɪndʒəri /: mến vongLow blood pressure / loʊ blʌd ˈpreʃər /: huyết áp thấpHypertension: áp suất máu caoLump / lʌmp /: bướuLung cancer / lʌŋ ˈkænsər /: ung thư phổiMeasles / ˈmiːzlz /: căn bệnh sởiMigraine / ˈmaɪɡreɪn /: căn bệnh đau nửa đầuMumps / mʌmps /: dịch quai bịRheumatism / ˈruːmətɪzəm /: căn bệnh thấp khớp

Như vậy là tất cả từ vựng giờ đồng hồ Anh về những tình trạng bệnh thông dụng đã được hsnovini.com ENGLISH share tới những bạn. Hình như còn hết sức nhiều bài viết về những chủ đề khác nhau trên hsnovini.com ENGLISH, chúng ta có thể truy cập trang để học giờ Anh từng ngày nhé!

Đăng kí ngay khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh để được trải nghiệm khóa đào tạo và huấn luyện cùng giáo viên phiên bản xứ cùng với những phương pháp học rất dị và văn minh chỉ có tại hsnovini.com English nhé!

Các khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh tại hsnovini.com English

Khóa Anh Văn mần nin thiếu nhi (3-6 Tuổi)

Khóa học Anh Văn Mầm Non

Khóa Anh Văn em nhỏ (6-12 Tuổi)

Khóa học Anh Văn thiếu thốn Nhi

Khóa Anh Văn Thanh thiếu Niên (12-18 Tuổi)

Khóa học Anh Văn thiếu hụt Niên

Khóa Anh Văn tiếp xúc Dành cho những người Lớn

*
Khóa học Anh Văn Giao Tiếp

Khóa Luyện Thi TOEIC, IELTS, TOEFL IBT

Khóa Luyện Thi TOEIC, IELTS, TOEFL IBT

Các trụ sở của trung tâm Anh Ngữ hsnovini.com English

Trụ sở chính

868 Mai Văn Vĩnh, Quận 7, TP. HCM.