*
Tổng hợp phương pháp hình học không khí lớp 9 (ảnh 3)" width="422">

Cho hình nón có nửa đường kính đáy R = OA, đường sinh l = SA, độ cao h = SO. Khi ấy : 

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 4)" width="447">

3. Hình nón cụt

*
Tổng hợp bí quyết hình học không gian lớp 9 (ảnh 5)" width="187">

Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt

*
Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 6)" width="179">

Cho hình nón cụt có những bán kính lòng là R và r, chiều cao h, con đường sinh l.

Bạn đang xem: Các công thức hình học lớp 9

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 7)" width="444">

4. Hình cầu

Định nghĩa

- lúc quanh nửa hình tròn trụ tâm O, nửa đường kính R một vòng quanh đường kính AB cố định ta thu được một hình cầu.

- Nửa đường tròn vào phép quay nói trên chế tạo ra thành một phương diện cầu.

- Điểm O gọi là tâm, R là bán kính của hình cầu hay mặt ước đó.

Chú ý:

- Khi giảm hình cầu vày một mặt phẳng ta được một hình tròn.

- Khi cắt mặt cầu bán kính R do một phương diện phẳng ta được một con đường tròn, trong đó :

+ Đường tròn đó có bán kính R giả dụ mặt phẳng trải qua tâm (gọi là 2 lần bán kính lớn).

+ Đường tròn đó có phân phối kính bé thêm hơn R giả dụ mặt phẳng không đi qua tâm 

*
Tổng hợp bí quyết hình học không khí lớp 9 (ảnh 8)" width="596">

Hình

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Lăng trụ đứng

*
Tổng hợp bí quyết hình học không khí lớp 9 (ảnh 9)" width="150">

Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy

h: chiều cao

 

Stp = Sxq + 2Sđ

V = Sđ .h

S: diện tích đáy

h : chiều cao

Hình vỏ hộp chữ nhật

*
Tổng hợp phương pháp hình học không khí lớp 9 (ảnh 10)" width="122">
Sxq =2(a+b)cStp = Sxq + 2S­­­đV = a.b.c

Hình lập phương

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 11)" width="97">
Sxq = 4a2Stp = 6a2V= a3

Hình chóp đều

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 12)" width="163">

Sxq = p.d

p : nửa chu vi đáy

d: độ cao của mặt bên .

Stp = Sxq + Sđ

V = S.h : 3

S: diện tích s đáy

h : chiều cao

Chú ý :

– khi tính thể tích hình trụ cần lưu ý: hình trụ được chế tác thành lúc quay hình chữ nhật quanh một cạnh của nó. Nên chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là chiều cao và bán kính đáy của hình trụ.

– lúc tính thể tích hình nón bắt buộc lưu ý: hình nón được chế tạo thành lúc quay hình tam giác vuông quanh một cạnh góc vuông của nó. Nên bán kính đáy của hình nón là độ nhiều năm của một cạnh góc vuông, độ cao của hình nón là độ dài của cạnh góc vuông còn lại, độ dài đường sinh của hình nón là cạnh huyền của tam giác vuông.

– khi tính thể tích hình cầu buộc phải lưu ý: nửa đường kính hình cầu là bán kính hình trụ tạo buộc phải hình cầu.

Một số bài tập mẫu mã và lời giải

*
Tổng hợp phương pháp hình học không khí lớp 9 (ảnh 13)" width="600">

Bài 2. Một hình nón có bán kính đáy bằng R, mặt đường cao bởi 4R. Một khía cạnh phẳng song song với đáy giảm hình nón, thì phần khía cạnh phẳng nằm trong hình nón là một hình tròn có nửa đường kính R/2. Tính thể tích hình trụ cụt theo R.

Giải

Ta có: A’B’ // AB nên:

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 14)" width="530">

Bài 3.

Xem thêm: Em Có Suy Nghĩ Gì Về Lí Tưởng Sống Của Thanh Niên Ngày Nay Qua Bài Lặng Lẽ Sa Pa

 Tam giác ABC vuông sống A góc C bằng 30o. Hotline V1 cùng V2 theo thứ tự là thể tích của khía cạnh cầu đường kính AB cùng AC. Tính tỉ số V1/V2.