(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ tất cả một số, một vươn lên là hoặc tích những số và các biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của đối chọi thức là toàn bô mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 8 có lời giải

- Đơn thức đồng dạng: là solo thức như thể nhau phần vươn lên là nhưng khác hệ số.

- Đa thức: là tổng những đơn thức, bậc của đa thức là bậc của đơn thức cao nhất.

Dạng 1: các phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ đối chọi thức ta cộng hệ số còn giữ nguyên phần biến.

- Cộng trừ đa thức ta cộng những đơn thức đồng dạng cùng với nhau.


- Nhân(chia) hai 1-1 thức ta nhân (chia) phần hệ số cho hệ số, biến đổi cho biến.

- Nhân đơn thức với nhiều thức ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của nhiều thức.

- Nhân hai nhiều thức: ta mang từng hạng tử của nhiều thức này nhân với từng hạng tử của nhiều thức kia.

- Chia hai đa thức ta xắp xếp theo lũy thừa sút dần rôi thực hiện phép chia.

Bài tập nhân đa thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng minh M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a gồm 31 chữ số 1, số b bao gồm 28 chữ số 1, chứng tỏ a.b-1 phân tách hết mang lại 3

Bài 7: Số 350 +1 liệu có phải là tích của 2 số trường đoản cú nhiên liên tục không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) mang lại 5x+y 19. Chứng tỏ rằng A=4x-3y 19.

b) cho 4x+3y 13. Minh chứng rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: Este Hcooch3 Phản Ứng Với Dung Dịch Naoh Đun Nóng Sinh Ra Các Sản Phẩm Hữu Cơ Là

Bài 18: 

a) mang đến 4 số lẻ liên tiếp, minh chứng rằng hiệu của tích nhị số cuối cùng với tích của hai số đầu chia hết mang lại 16.

b) cho 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu với số cuối bé dại hơn tích của hai số giữa bao nhiêu đơn vị?

c) cho 4 số nguyên liên tiếp, trả sử tích của số đầu cùng với số đồ vật ba bé dại hơn tích của số vật dụng hai cùng số thứ tư là 99. Tìm tư số nguyên đó?