Khi kia ( dfracc+dia+bi=dfrac(c+di)(a-bi)a^2+b^2=dfracac+bda^2+b^2+dfracad-bca^2+b^2i)

(Nhân cả tử và mẫu với (a - bi) (số phức phối hợp của mẫu)).

Chú ý: cùng với (z e 0) ta có:

- Số phức nghịch hòn đảo của (z) là: (z^-1=dfrac1z= dfracoverlinez ^2.)

- mến của (z") phân chia cho (z) là:

( dfracz"z= z"z^-1) (= dfracz"overlinez^2=dfracz"overlinezzoverlinez)

*

hsnovini.com
Bạn đang xem: Cách chia số phức

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com
Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Chuyện Người Con Gái Nam Xương Ngắn Gọn

Cảm ơn các bạn đã áp dụng hsnovini.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.