Excel mang lại hsnovini.com 365 Excel đến hsnovini.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web app Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF chất nhận được bạn chế tạo ra một so sánh lô-gic thân một quý giá và một quý hiếm dự kiến bằng cách kiểm tra một đk và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) tốt False (sai).

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if trong excel 2010

=IF(Điều gì đó là True, thì có tác dụng gì, nếu như không thì làm cái gi khác)

Nhưng nếu khách hàng cần kiểm soát nhiều điều kiện, trong các số đó giả sử toàn bộ điều khiếu nại đều nên là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một đk là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra coi một đk có không (NOT) đáp ứng tiêu chí của khách hàng hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều hoàn toàn có thể sử dụng riêng dẫu vậy trường hợp sử dụng cặp với hàm IF phổ cập hơn.


Chi máu Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR và NOT để tiến hành nhiều review xem các điều kiện là True tuyệt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu tác dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan về cách cấu tạo từng hàm AND, OR với NOT. Lúc bạn phối hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì câu chữ hàm sẽ như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều nào đó khác là True), cực hiếm nếu True, giá trị nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đó là True, Điều gì đấy khác là True), cực hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đấy là True), quý giá nếu True, quý hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một số trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Các hàm & và OR rất có thể hỗ trợ về tối đa 255 đk riêng lẻ tuy thế dùng vô số hàm chưa phải cách làm xuất sắc vì vấn đề xây dựng, chất vấn và duy trì các bí quyết lồng ghép, phức tạp có thể sẽ trở bắt buộc khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) không (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, nếu không thì trả về FALSE. Trong trường hợp này, 25 không lớn hơn 50, vì vậy cách làm trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong toàn bộ ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều phải có dấu đóng ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại sau đó được giữ làm một phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Bạn cũng có thể thay thế các giá trị Văn bạn dạng hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Sau đó là một số lấy ví dụ như về việc áp dụng AND, OR với NOT để reviews các ngày.

*

Dưới đấy là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường vừa lòng này, A5 to hơn B2, thế nên công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT cùng Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng rất có thể dùng AND, OR với NOT để tùy chỉnh thiết lập tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy chọn công thức. Khi triển khai việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR cùng NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng Có điều kiện > luật lệ Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy chọn “Sử dụng phương pháp để khẳng định ô phải định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
chỉnh sửa Quy tắc hiển thị phương thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy một ví dụ Ngày khi nãy, sau đây là những công thức đề xuất dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định dạng ô đó, còn nếu không thì không làm gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì format ô đó, nếu như không thì không làm gì cả. Vào trường phù hợp này, A5 to hơn B2, vì vậy kết quả trả về FALSE. Trường hợp bạn biến đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì cách làm sẽ trả về TRUE cùng ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập công thức vào Định dạng Có đk mà không có dấu bằng (=). Nếu có tác dụng vậy, các bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có đk sẽ thêm dấu bằng và vết ngoặc kép vào bí quyết - ="OR(A4>B2,A4, vị vậy bạn sẽ cần xóa các dấu ngoặc kép để công thức rất có thể phản hồi đúng.

Xem thêm: 【Sinh Năm 1960】Mệnh Gì - Tổng Quan Vận Mệnh Tuổi Canh Tý


Đầu Trang

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.