Đôi khi, trong quá trình thao tác với dữ liệu ngày tháng sinh hoạt trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời hạn giữa nhị thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho chúng ta về việc sử dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được tác dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của họ đã chứa số đông các tin tức về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm datedif


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày bước đầu của một khoảng thời gian đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày chấm dứt khoảng thời gian.Unit: Là giá bán trị tin tức muốn trả về.

Dưới đấy là những ví dụ cụ thể để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời gian trên chúng ta sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và dìm được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhấn được công dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số giây thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhấn được tác dụng là 154760085

Tính số năm giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được kết quả là 4

Tính số tháng thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhấn được công dụng là 58

Tính số ngày giữa hai thời gian trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời điểm trên họ sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và dìm được hiệu quả là 1791

Trước khi share một công thức bao quát cho số đông trường hợp bạn cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân chia sẻ nội dung bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn số 1 để trang web liên tiếp những bài viết thế này

Tính thời hạn tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời khắc hàm datedif

Chúng ta sử dụng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhấn được tác dụng như ý muốn muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để áp dụng hàm TEXT, bọn họ hãy làm quen với cùng 1 số quy mong định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số thứ nhất cụ thể rồi, họ muốn format gì thì bọn họ sẽ bỏ vào đó. Tham số thứ 2 là chúng ta muốn định dạng như vậy nào, trong bài này, chúng ta muốn định dạng thời gian. Vậy nên họ sẽ xem thêm 1 số ví dụ như sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ với phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút và giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho bạn thêm một ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, họ có 2 phương pháp làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày chấm dứt – Ngày bắt đầu

Kết quả giống như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho một ngày (Day)

Ta thấy tác dụng của cả 2 cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, nhưng lại dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy hiệu quả hàm DATEDIF theo ngày phân tách cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ áp dụng hàm đào thải phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng tham số “m” vào hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên nguyên lý tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng thông số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Khoảng 5 Đến 7 Câu Nói Về Xóm Làng Hoặc Phố Phường Của Em (8 Mẫu)

Tính số mon lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số mon lẻ bên cạnh số năm, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif sử dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với công thức này, các chúng ta cũng có thể vận dụng linh động cho quá trình của mình.

Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào vào công việc, bọn họ không chỉ nắm vững được những hàm mà còn nên sử dụng xuất sắc cả các công ráng của Excel. Hồ hết hàm cải thiện giúp áp dụng giỏi vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những chế độ thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…