Thì thừa khứ 1-1 (Past Simple) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Cách sử dụng quá khứ đơn

nếu như muốn học tốt tiếng anh bạn cần biết và khác nhau rõ với những thì khác.Vậy cách thực hiện của thì này như thế nào? Hãy cùngStep Uptham khảo chi tiết nội dung bài viết thì quá khứ đơn sẽ giúp bạn cầm cố được cấu tạo ngữ pháp từ bỏ tin áp dụng tiếng Anh vào nghe nói gọi viết nhé.


1. Định nghĩa thì quá Khứ Đơn

Thì quá khứ đơn (Past Simple) dùng diễn tả hành cồn đã xảy ra trong thừa khứ, đã hoàn thành ở hiện tại và hiểu rõ thời gian hành vi đó diễn ra.

2. Cấu trúc thì vượt Khứ Đơn trong tiếng Anh

*

1. Diễn đạtmột hành vi đã xong trong thừa khứ bao gồm thời điểm xác minh cụ thể

Ví dụ:

I started learning Japanese 5 years ago. (Tôi đã ban đầu học giờ Nhật 5 năm trước.)He graduated from Hanoi university in 2016. (Anh ấy đã xuất sắc nghiệp đại học thủ đô hà nội năm 2016.)We got married in 2019. (Chúng tôi sẽ cưới nhau năm 2019.)

2. Diễn đạt một hành động đã xẩy ra trong 1 thời gian dài trong thừa khứ cùng đã kết thúc: Cụm tự đi cùng: for + (khoảng thời gian), from….to….

Ví dụ:

Tonny worked for that company for 2 years. (now he works for another company) (Tonny đã thao tác làm việc cho doanh nghiệp đó 2 năm, tiếng anh ấy làm việc cho công ty khác.)I learned at high school from năm trước to 2017. (Tôi vẫn học cung cấp ba từ năm 2014 cho 2017.)Susie was a teacher for 10 years. (now she is a nurse) (Susie đã làm giáo viên 10 năm, tiếng cô ấy là y tá.)

3. Diễn đạtmột loạt hành vi liên tiếp nhau xẩy ra trong vượt khứ

Ví dụ:

I came to Jane’s home, we ate dinner together. (Tôi đang đi vào nhà Jane rồi nhì đứa bữa ăn với nhau.)Susie opened the door, turned on the light và took off her clothes. (Susie đang mở cửa, bật đèn lên và tháo dỡ đồ.)They greeted, then talked & danced. (Họ đã kính chào hỏi nhau, truyện trò và nhảy múa.)

4. Diễn tả một hành vi thường xuyên tái diễn trong vượt khứ hiện giờ không diễn ra nữa

Ví dụ:

When I was a little girl, I always read comic. (Khi tôi còn nhỏ, tôi giỏi đọc chuyện tranh lắm.) He worked out quiet often before he fell sick. (Anh ấy đã lũ dục thường xuyên trước lúc anh ấy lâm bệnh.) She usually came to lớn the library, but now she reads e-books. (Cô ấy đã tiếp tục đến thư viện, tuy nhiên giờ cô ấy đọc sách điện tử.)

5. Diễn đạthành đụng chen ngang vào hành động khác diễn ra trong quá khứ

Ví dụ:

The children were playing football when their mother came back home. (Bọn trẻ đang chơi soccer thì mẹ chúng về nhà.)Susie was crossing the road when she saw Jullie. (Susie đang băng qua đường thì cô ấy nhận thấy Jullie.)The policeman caught the thief while he was escaping. (Cảnh liền kề đã bắt được tên trộm lúc hắn đang hoạt động trốn.)

Trong 12 thì tiếng Anh, cách áp dụng của thì vượt khứ solo và thì bây giờ hoàn thành sẽ khiến chúng ta cũng có thể bị nhầm lẫn giữa 2 thì này. Vậy yêu cầu cần chú ý thật kỹ nhằm khi thực hiện thì tiếng Anh thật hợp lý tương ứng cùng với từng văn cảnh nhé!


1000 Khoá phân phát âm IPA trên ứng dụng Hack não Pro – thế chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng nhất trong giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên đã tự tin mở miệng to phát âm nhờ vào tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.

4. Vệt hiệu nhận biết thì quá Khứ Đơn

Đối cùng với thì quá khứ đơn, trong câu bao gồm dấu hiệu nhận thấy là các trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong thừa khứ:

yesterdaylast/past/ the previous + N : last year, the previous dayN + ago: an hour ago, 3 days agoin + N (chỉ thời gian trong vượt khứ) in 2016

Cách thêm -ed cho động từ có quy tắc

– thông thường thêm “ed” sau rượu cồn từ bao gồm quy tắc: work – worked

– Động từ có tận thuộc “e” thì một số bí quyết nhỏ “d”: smile- smiled

– Động từ tất cả tận thuộc là”y” nhưng trước nó là 1 trong phụ âm thì thay đổi “y” thành “i” rồi thêm “ed”: study – studied

Tuy nhiên nếu trước “y” là nguyên âm a, o, u, i, e ta chia sẻ thêm “ed”: enjoy- enjoyed

– Động từ tất cả một âm tiết, tận cùng là một trong nguyên âm trọng điểm hai phụ âm thì nhân đôi âm cuối rồi thêm “ed”: stop – stopped

Tuy nhiên giả dụ phụ âm cuối là h, w, y, x thì chia sẻ thêm “ed” ko nhân song phụ âm cuối: stay – stayed

– Động từ gồm hai âm tiết, tận cùng là 1 trong nguyên âm trọng điểm hai phụ âm, trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết cuối thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “ed”: transfer- transferred

– Động từ gồm hai âm tiết, tận cùng là 1 trong những nguyên âm trung tâm hai phụ âm, trọng âm rơi vào cảnh âm máu đầu thì ta ko nhân song phụ âm: enter – entered


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng đúng theo cấu trúc, cách dùng, vệt hiệu nhận ra 12 THÌ để áp dụng vào các chủ điểm thi tuyển và giao tiếp thực tế

5. Bài tập thì vượt Khứ Đơn

Bài 1: chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

I … The Untamed several time last monthMy family … khổng lồ The Great Pyramid of Giza by air last weekMy friend … to my home when I was sleepingHe … so sad when he … the news he failed the English testI … very tired because I … all day yesterdayWhat … he dream when he … young?After coming back home, I … a bath, then I … to lớn bed early“Here is the money I…” he said “I always keep my promise”“You are late” he said “The bus … 15 minutes ago”I thought you … a new pen yesterdayI spoke slowly, but he … understand meWhen he failed to meet us, we … without him

Đáp án: watched, travelled, came, was-worked, did-was, took-went, promised, went, bought, could not, left

Bài 2: phân tách động tự đúng với câu

1. I knew Mai was very busy, so I ….. Her (disturb)

2. I was very tired, so I ….. The tiệc nhỏ early. (leave)

3. The bed was very uncomfortable. I ….. Very well (sleep)

4. The window was xuất hiện and a bird ….. Into the room (fly)

5. The hotel wasn’t very expensive. It ….. Very much (cost)

6. He was in a hurry, so he ….. Time to phone you (have).

7. It was hard carrying the bags. We ….. Very heavy. (be)

Đáp án:

1. Didn’t disturb

2. Left

3. Didn’t sleep

4. Flew

5. Didn’t cost

6. Didn’t have

7. Were

Bài 3: bài tập thì vượt khứ đối kháng với rượu cồn từ tobe

1. Susie (be) a teacher, she (be) a farmer.

2. When I said I didn’t do that, I (be) honest.

3. My mother (be) very pleased when I got trang chủ early.

4. Look at us in this photo, we (be) 5-year-olds.

5. He comforted her because she (be) sad.

6. I’d be nicer if you (be) so rude.

7. Your teacher (be) very nice to me, so I don’t trust her.

Đáp án:

1. Was/wasn’t

2. Was

3. Was

4. Were

5. Was

6. Weren’t

7. Wasn’t

Bài 4: Đặt 10 câu với thì vượt khứ đơn

Đáp án: (tham khảo)

1. I looked at her but she didn’t look at me.

2. Yesterday was my birthday.

3. My back hurts because I worked on the computer for too long.

4. Susie was sick 10 days ago.

5. She came trang chủ late, ate midnight snack and went to lớn bed.

6. They had fun at the các buổi party last week.

7. You didn’t brush your teeth this morning.

8. Dad wasn’t happy with my scores.

9. Our relatives decided lớn pay us a visit.

10. I was so shocked that I couldn’t speak.

Xem thêm: Chứng Minh Bất Đẳng Thức Cauchy Schwarz Lớp 9, Schwarz Dạng Engel Trong Chứng Minh Bất Đẳng Thức

Trên trên đây là bài viết về Thì thừa khứ đơn mong muốn bạn đọc hoàn toàn có thể nắm được cách áp dụng để áp dụng thì căn bạn dạng này vào trong bài tập thi tuyển và tiếp xúc trong cuộc sống. Để rất có thể luyện nói giờ đồng hồ Anh với thì vượt khứ đối kháng bạn gồm thể xem thêm vốn từ trong sách mod Não 1500: cùng với 50 units thuộc những chủ đề khác biệt sách sẽ giúp bạn mở rộng thêm vốn từ đa dạng và phong phú để hoàn toàn có thể vận dụng không chỉ riêng thì vượt khứ đơn mà toàn bộ các kết cấu tiếng Anh không giống trong cuộc sống.