- cao su là vật liệu polime tất cả tính bọn hồi - Tính đàn hồi là tính biến dị khi chịu đựng lực tác dụng phía bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực kia thôi tác dụng - có hai nhiều loại cao su: cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp

2. Cao su thiên nhiên (polime của isopren)

a) Cấu trúc: - phương pháp cấu tạo: 

*
n = 1500 – 15000 - tất cả các mắt xích isopren đều sở hữu cấu hình cis như sau:
*
 
*
 
*
 
*
b) đặc thù và ứng dụng: - cao su thiên nhiên lấy từ mủ cây cao su, đàn hồi xuất sắc (nhờ cấu trúc cis điều hòa), ko dẫn nhiệt và điện, ko thấm khí với nước, ko tan trong nước, etanol…nhưng chảy trong xăng và benzen - cao su đặc thiên nhiên cho phản ứng cộng H2, Cl2, HCl,… đặc biệt là cộng lưu huỳnh tạo cao su lưu hoá có tính lũ hồi, chịu đựng nhiệt, lâu mòn, cực nhọc tan vào dung môi hơn cao su không lưu lại hóa.

Bạn đang xem: Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên

3. Cao su đặc tổng hợp

a) cao su đặc buna, cao su buna –S và cao su buna –N :

*
 - cao su đặc buna bao gồm tính bọn hồi và độ bền kém cao su đặc thiên nhiên. Khi dùng buta-1,3-đien sinh sống 10oC, polime sinh ra cất 77% đơn vị chức năng trans-1,4 cùng 7% đơn vị chức năng cis-1,4 (còn lại là thành phầm trùng vừa lòng 1,2). Còn sống 100oC xuất hiện polime đựng 56% đơn vị trans-1,4 với 25% đơn vị cis-1,4 (còn lại là sản phẩm trùng hợp 1,2) 
*
cao su buna – S - cao su buna –S bao gồm tính bọn hồi cao
*
cao su đặc buna –N - cao su thiên nhiên buna – N bao gồm tính phòng dầu tốt b) cao su isopren - Trùng hợp isopren có hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren call là cao su thiên nhiên isopren, cấu hình cis chiếm ≈ 94 %, ngay gần giống cao su thiên nhiên
*
- ngoài ra người ta còn sản xuất policloropren với polifloropren. Các polime này đều phải có đặc tính bọn hồi nên gọi là cao su thiên nhiên cloropren và cao su thiên nhiên floropren. Chúng bền với dầu mỡ thừa hơn cao su đặc isopren
*


IV – keo DÁN

1. Khái niệm

Keo dán là vật liệu polime có tác dụng kết bám hai mảnh vật tư giống nhau hoặc không giống nhau mà không làm trở nên đổi bản chất các vật liệu được kết dính

2. Phân loại

a) Theo bản chất hóa hoc: - keo dán giấy vô cơ (thủy tinh lỏng) - Keo cơ học (hồ tinh bột, keo dán epoxi) b) Dạng keo:- keo dán lỏng (hồ tinh bột) - keo dán nhựa dẻo (matit) - keo dán dán dạng bột hay bạn dạng mỏng

3. Một số trong những loại keo dán dán tổng hòa hợp thông dụng

a) keo dán epoxi: bao gồm 2 hợp phần: - Polime làm keo bao gồm chứa hai nhóm epoxi ở nhị đầu - hóa học đóng rắn thường xuyên là những triamin như H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 b) keo dán giấy dán ure – fomanđehit 

*
Poli(ure – fomanđehit)

4. Một số trong những loại keo dán giấy dán tự nhiên a) vật liệu nhựa vá săm: là hỗn hợp dạng keo dán giấy của cao su thiên nhiên trong dung môi hữu cơ như toluen… b) Keo hồ tinh bột: là dung dịch hồ tinh bột trong nước nóng, sử dụng làm keo dán giấy dán giấy.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. tóm lại nào sau đây không trọn vẹn đúng?

A. Cao su thiên nhiên là phần đông polime gồm tính bọn hồi


B. Vật liệu compozit tất cả thành phần đó là polime

C. Nilon-6,6 thuộc nhiều loại tơ tổng hợp

D. Tơ tằm thuộc một số loại tơ thiên nhiên

Câu 2. Polime nào có tính cách điện tốt, bền được dùng làm ống đậy nước, vải che mưa vật liệu điện…

 A. Cao su đặc thiên nhiên B. Thủy tinh hữu cơ C. Polivinylclorua D. Polietilen

Câu 3. Một loại cao su tổng hợp (cao su buna) có cấu trúc mạch như sau:

-CH­2 –CH=CH-CH2-CH2-CH=CH­-`CH2-…Công thức chung của cao su thiên nhiên này là:

A. (-CH2-CH=)n B. (CH2-CH=CH-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

Câu 4. Trong quy trình lưu hóa cao su đặc thiên nhiên, tín đồ ta trộn cao su thiên nhiên với chất nào sau đây để làm tăng tính sức chịu nóng và tính bọn hồi?

A. C B. P C. S D. Na

Câu 5. Khi giữ hóa cao su thiên nhiên isopren bạn ta thu được 1 loại cao su đặc lưu hóa trong các số đó lưu huỳnh chỉ chiếm 2% về khối lượng. Tỉ lệ số mắt xích cao su bị lưu lại hóa và không biến thành lưu hóa là:

A. 1 : 22 B. 1 : 23 C. 1 : 30 D. 1 : 31


Câu 6. Khi lưu lại hóa cao su thiên nhiên buna fan ta thu được 1 loại cao su thiên nhiên lưu hóa trong các số đó lưu huỳnh chiếm phần 1,876% về khối lượng. Tỉ lệ thành phần số mắt xích cao su bị giữ hóa và không bị lưu hóa là:

 A. 1 : trăng tròn B. 1 :21 C. 1 : 30 D. 1 : 31

Câu 7. Polime nào rất có thể tham gia bội nghịch ứng cộng hidro?

A. Poli pripen B. Cao su đặc buna

C. Polivyl clorua D. Nilon 6-6

Câu 8. Polime nào có thể tham gia bội nghịch ứng cộng?

A. Polietilen B. Cao su đặc tự nhiên

C. Teflon D. Chất liệu thủy tinh hữu cơ

Câu 9. Bản chất của việc lưu hoá cao su là

A. làm cao su thiên nhiên dễ ăn khuôn.

B.  giảm giá cả cao su.

C. tạo cầu nối đisunfua giữa các mạch phân tử cao su đặc làm mang lại chúng tạo ra mạng không gian.

D. tạo nên loại cao su nhẹ hơn.

Câu 10. Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit là

A. cao su thiên nhiên lưu hóa B. Xenlulozơ. 


C.

Xem thêm: Vận Dụng Quy Luật Giá Trị Vào Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay, 403 Forbidden

Glicogen D. Amilozơ

ĐÁP ÁN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

C

A

C

B

B

C

A


 

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay