Tính độ mạnh điện trường với vẽ vectơ điện trường mà một năng lượng điện điểm +4.10-8C gây nên tại một điểm biện pháp nó 5cm vào chân không.

Bạn đang xem: Câu 11


*

Ghi nhớ:

- Điện trường là một trong dạng thiết bị chất phủ bọc các năng lượng điện tích với truyền can hệ điện.

- độ mạnh điện trường đặc trưng cho tính năng lực cảu điện trường:(E=fracFq hay F=qE).

- độ mạnh điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm trong chân không:(E=kfracQr^2).

- Vectơ cường độ điện trường(vecE)của năng lượng điện trường tổng hợp:(vecE=vecE_1+vecE_2).

Xem thêm: ✅ Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang : Thường, Vuông, Cân, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

- Tiếp tuyến tại từng điểm của con đường sức điện là quý hiếm của vecto(vecE)tại đó.


Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 3: Điện trường cùng cường độ năng lượng điện trường. Đường sức năng lượng điện khác • Trả lời thắc mắc 1 trang 17 – bài 3 - SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 Hãy chứng minh vectơ... • Trả lời thắc mắc 2 trang 19 – bài 3 - SGK môn đồ vật lý lớp 11 phụ thuộc vào hệ thống... • Giải câu 1 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 Điện trường là gì? • Giải câu 2 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 cường độ điện... • Giải câu 3 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Vectơ cường độ điện... • Giải câu 4 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 Viết cách làm tính và... • Giải câu 5 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 độ mạnh điện... • Giải câu 6 trang đôi mươi – bài xích 3 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 phát biểu nguyên lý... • Giải câu 7 trang đôi mươi – bài bác 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 Nêu có mang và các... • Giải câu 8 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 Điện trường hầu hết là... • Giải câu 9 trang đôi mươi – bài xích 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 Đại lượng làm sao dưới... • Giải câu 10 trang 21 – bài bác 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Đơn vị nào sau đây là... • Giải câu 11 trang 21 – bài 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 Tính cường độ... • Giải câu 12 trang 21 – bài bác 3 – SGK môn vật lý lớp 11 Hai điện tích... • Giải câu 13 trang 21 – bài bác 3 – SGK môn vật lý lớp 11 Tại nhì điểm A, B cách...
Mục lục Giải bài xích tập SGK đồ dùng lý 11 theo chương •Chương 1: Điện tích - Điện trường •Chương 2: chiếc điện không thay đổi •Chương 3: mẫu điện vào các môi trường •Chương 4: sóng ngắn •Chương 5: chạm màn hình điện trường đoản cú •Chương 6: Khúc xạ tia nắng •Chương 7: Mắt. Những dụng chũm quang
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK thứ lý 11
Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường mức độ điện
• Trả lời thắc mắc 1 trang 17 – bài xích 3 - SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc 2 trang 19 – bài 3 - SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 1 trang 20 – bài 3 – SGK môn vật lý lớp 11 • Giải câu 2 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải câu 3 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Giải câu 4 trang trăng tròn – bài 3 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 • Giải câu 5 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 • Giải câu 6 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 7 trang trăng tròn – bài 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải câu 8 trang đôi mươi – bài xích 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 9 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 • Giải câu 10 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải câu 11 trang 21 – bài 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Giải câu 12 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Giải câu 13 trang 21 – bài 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11
Chương 1: Điện tích - Điện ngôi trường Chương 2: chiếc điện không thay đổi Chương 3: cái điện vào các môi trường xung quanh Chương 4: sóng ngắn Chương 5: cảm ứng điện tự Chương 6: Khúc xạ ánh nắng Chương 7: Mắt. Những dụng gắng quang