*
- các electron chuẩn bị vào những lớp cùng phân lớp trường đoản cú mức tích điện thấp cho mức năng lượng cao theo thứ tự sau: $1s,,,2s,,,2p,,,3s,,,3p,,,4s,,,3d,,,4p,,,5s,,,4d,,,5p,,,6s,,,4f,,,5d,…$

- Khi điện tích hạt nhân tăng, có sự chèn mức tích điện nên mức tích điện của $4s$ thấp hơn $3d$.

Bạn đang xem: Cấu hình e lớp ngoài cùng

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊNTỬ

1. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bổ electron trên những phân lớp thuộc những lớp không giống nhau.

a) Quy ước cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- Số trang bị tự lớp electron được ghi bằng văn bản số ($1,,,2,,,3…$).

- Phân lớp được ghi bằng những chữ chiếc thường ($s,,,p,,,d,,,f$).

- Số electron trong một phân lớp được ghi bởi chỉ số ở bên trên bên phải kí hiệu của phân lớp ($s^2,,,p^6…$).

b) biện pháp viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

- xác minh số electron trong nguyên tử.

- Phân bố những electron theo sản phẩm tự tăng đột biến mức tích điện theo luật lệ sau:

+ Lớp electron tăng dần đều ($n = 1,,,2,,,3…$).

+ Trong và một lớp theo sản phẩm công nghệ tự: $s,,,p,,,d,,,f$.

c) Ví dụ cấu hình electron của các nguyên tử

$_1H: 1s^1$

$_2He: 1s^2$

$_8O: 1s^2,,2s^2,,2p^4$ hoặc viết gọn là $,,2s^2,,2p^4$

$_18Ar: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$

$_20Ca: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$ hoặc viết gọn là $,,4s^2$

$_35Br: 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,3d^10,,4s^2,,4p^5$ hoặc viết gọn là $,,3d^10,,4s^2,,4p^5$

d) Phân lớp sau cuối là bọn họ của nguyên tố

- $H,,He,,Ca$: là nguyên tố $s$ do electron sau cùng điền vào phân lớp $s$.

- $O,,Ar,,Br$: là yếu tố $p$ bởi electron ở đầu cuối điền vào phân lớp $p$.

- dường như còn bao gồm nguyên tố $d$, nguyên tố $f$.

2. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

$Z$Tên nguyên tốKí hiệu hóa họcSố electron
Lớp $K$ ($n =1$)Lớp $L$ ($n = 2$)Lớp $M$ ($n = 3$)Lớp $N$ ($n = 4$)
Cấu hình electron của nguyên tử$1$Hiđro$H$$1$
$1s^1$$2$Heli$He$$2$
$1s^2$$3$Liti$Li$$2$
$1$
$1s^2,,2s^1$$4$Beri$Be$$2$
$2$
$1s^2,,2s^2$$5$Bo$B$$2$
$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^1$$6$Cacbon$C$$2$
$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^2$$7$Nitơ$N$$2$
$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^3$$8$Oxi$O$$2$
$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^4$$9$Flo$F$$2$
$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^5$$10$Neon$Ne$$2$
$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6$$11$Natri$Na$$2$
$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1$$12$Magie$Mg$$2$
$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2$$13$Nhôm$Al$$2$
$8$$3$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^1$$14$Silic$Si$$2$
$8$$4$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^2$$15$Photpho$P$$2$
$8$$5$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^3$$16$Lưu huỳnh$S$$2$
$8$$6$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^4$$17$Clo$Cl$$2$
$8$$7$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^5$$18$Agon$Ar$$2$
$8$$8$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6$$19$Kali$K$$2$
$8$$8$$1$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^1$$20$Canxi$Ca$$2$
$8$$8$$2$
$1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^2,,3p^6,,4s^2$

3. Đặc điểm lớp electron bên cạnh cùng

- Đối cùng với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron xung quanh cùng có rất nhiều nhất là $8$ electron.

- các nguyên tử đều phải sở hữu khuynh hướng đạt tâm lý bão hòa bền với $8$ electron ở lớp bên ngoài cùng (trừ $He$ gồm $2,e$ ko kể cùng).

- Lớp electron kế bên cùng quyết định tính chất hóa học tập của một nguyên tố:

+ ví như tổng số electron ko kể cùng $

+ trường hợp tổng số electron quanh đó cùng $> 4,,(5,,6,,7,e)$ $Rightarrow$ Nguyên tử NHẬN electron $Rightarrow$ là phi kim.

+ ví như tổng số electron xung quanh cùng $= 4,$ $Rightarrow$ Nguyên tử hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

+ nếu tổng số electron ko kể cùng $= 8$ (trừ $He$ bao gồm $2,e$ quanh đó cùng) $Rightarrow$ Nguyên tử bền về mặt chất hóa học $Rightarrow$ là khí hiếm.

Xem thêm: Hiện Trạng Tiếng Anh Là Gì, Hiện Trạng In English, Nghĩa Của Từ : Hiện Trạng

$Longrightarrow$ Vậy: lúc biết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử rất có thể dự đoán được một số loại nguyên tố.