*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Cấu hình electron của nguyên tử na là

Cấu trúc electron như thế nào sau đấy là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3

(4). 3d54s1

(5). 3s23p3

(6). 3s23p64s2


Cho biết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố sau:

X là 1s2 2s2 2p2

Y là 1s2 2s2 2p6 3s1

Z là 1s2 2s2 2p6 3s2;

T là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Q là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

R là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Các nguyên tố kim loại là


Nguyên tử của thành phần R có lớp ngoài cùng là lớp M, bên trên lớp M gồm chứa 2 electron. Thông số kỹ thuật electron của R và đặc thù của R là


Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 52. Cấu hình electron sống phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là


Nguyên tử X có electron cuối cùng phân tía vào phân lớp 3d và tạo cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng cộng electron của nguyên tử X là


Số đối kháng vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Vào nguyên tử flo số electron ở lớp có mức năng lượng cao nhất là


Trong nguyên tử một yếu tố X bao gồm 29 electron với 36 nơtron. Số khối với số lớp electron của nguyên tử X theo thứ tự là


Nguyên tử của yếu tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt với điện bằng số hạt không mang điện. Thông số kỹ thuật electron của Y là


Trong ion M3-có tổng số phân tử là 49, trong những số ấy số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 17. Thông số kỹ thuật e của nguyên tố M là


Sắt là nguyên tố quan trọng kết cấu nên Hemoglobin, một dạng protein là thành phần chính khiến cho hồng cầu. Chính sắt có trong hemoglobin làm nên màu đỏ của máu, một thành phần đặc biệt của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là


Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một vài nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của nguyên tố kim loại?
Xem thêm: Đcnn Là Gì - Hay 111 2 Hãy Cho Biết Ghđ Và Đcnn

Ion X2- có 18 electron. Trong ion X2-, số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 17. Số khối của phân tử nhân nguyên tử X là


Nguyên tố X là sắt kẽm kim loại kiềm nằm tại vị trí chu kì 4 (bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học). Thông số kỹ thuật electron của thành phần X là