‘You are a lawyer, aren’t you?’ – các bạn từng thấy cấu tạo này trong giờ Anh cùng muốn khám phá sâu hơn về nó. Trong nội dung bài viết hôm nay, chúng mình sẽ trình làng đến các bạn Câu hỏi đuôi, một dạng câu vô cùng phổ biến. Hãy theo dõi giải pháp dùng, cấu tạo của một số loại câu này nhé!


CÂU HỎI ĐUÔI LÀ GÌ?

Câu hỏi đuôi (Tag question) hay nói một cách khác là thắc mắc láy là loại câu hỏi gồm tất cả hai phần được viết ở hai thể không giống nhau. Ví như phần đầu tiên viết ngơi nghỉ dạng khẳng định thì phần máy hai viết dạng che định với ngược lại. Hai phần này hay được phân làn nhau bằng dấu phẩy với cuối câu bao gồm dấu hỏi chấm.

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi là gì

Mục đích chính: Hỏi nhằm mục đích kiểm tra thông tin bản thân chỉ dẫn có đúng mực hay không.

Ex: You’re a musician, aren’t you?

(Bạn là 1 trong nhạc sĩ, tất cả phải không?)


*
*

You’re a musician, aren’t you?


CÁCH THÀNH LẬP CÂU HỎI ĐUÔI

Cách thành lập thắc mắc đuôi (Tag question) rất dễ dàng và theo phong cách như sau:

Trong câu hỏi đuôi cất chủ ngữ (đại từ nhân xưng) và trợ rượu cồn từ/động từ quánh biệt.Nếu mệnh đề chính ở dạng khẳng định thì câu hỏi đuôi làm việc thể đậy định và ngược lại.Mệnh đề chính áp dụng trợ đụng từ/ động từ khuyết thiếu thốn như: be, do, have, will… thì câu hỏi đuôi sẽ sử dụng chính hầu như động từ đó để hỏi

Câu khẳng định (+), câu bao phủ định (-)?

Câu bao phủ định (-), câu xác định (+)?

Trong trường thích hợp mệnh đề chính sử dụng động từ thường xuyên thì câu hỏi đuôi sẽ sử dụng trợ đụng từ do/ does/ did:

Ex:

Tuan plays hockey, does he?

Lan dances beautifully, doesn’t she?

The boys wanted lớn go home, didn’t they?


(Tham khảo lấy một ví dụ từ https://dictionary.cambridge.org )

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI LÁY

Câu hỏi đuôi thực tế là thắc mắc Yes/ No. Có nghĩa là bạn chỉ cần trả lời đúng tốt không.

TH1: Mệnh đề chủ yếu ở dạng khẳng định

Nếu bạn chấp nhận với mệnh đề bao gồm => Bạn vấn đáp YesNếu chúng ta không đồng ý với mệnh đề bao gồm => Bạn trả lời No

Ex:

A: You work with Nam, don’t you?


B: Yes, that’s right.

TH2: Mệnh đề chủ yếu ở dạng lấp định

Nếu bạn chấp nhận với mệnh đề bao gồm => Bạn vấn đáp NoNếu các bạn không gật đầu với mệnh đề thiết yếu => Bạn vấn đáp Yes

Ex:

A: Sam’s not very old, is he?

B: No, he’s only 22.

CÁC TRƯỜNG ĐẶC BIỆT

1. Thắc mắc đuôi của ‘I am’ là ‘aren’t I’

Ex: I’m going shopping with my friend, aren’t I?

(Tôi đang đi mua sắm cùng các bạn của tôi, bắt buộc không?)

2. Cấu trúc

There is __________, isn’t there?

Ex: There is a táo khuyết on the table, isn’t there?

(Có một quả táo bị cắn trên bàn, buộc phải không?)

There are ___________, aren’t there?

Ex: There are 35 students in my class, aren’t there?

(Có 35 học sinh trong lớp của tôi, đúng không?)

3. Thắc mắc đuôi của câu mệnh lệnh

Don’t + Vinf, will you?

Ex: Don’t come back, will you?

(Đừng quay lại nhé)

Vinf, won’t you?

Ex: Close the door, won’t you?

(Đóng cửa giúp tôi)

4. Nếu câu bắt đầu bằng cấu tạo ‘Let’s…’ thì thắc mắc đuôi là ‘shall we’

Let’s + Vinf, shall we?

Ex: Let’s go out, shall we?

(Hãy ra phía bên ngoài cùng bọn chúng tôi)

*Note: “Let us / Let me” lại có thắc mắc đuôi là “will you”.

5. Trong câu có chứa những chủ ngữ như Everybody/Everyone, Somebody/Someone, Nobody/No one

Everybody/Everyone/Somebody/Someone + V(s), don’t they?

Ex: Everybody goes khổng lồ school today, don’t they?

(Tất cả mọi fan sẽ đến lớp ngày hôm nay, nên không?)

Nobody/No one + V(s), vị they?

Ex: Nobody is at home, are they?

(Không tất cả ai ở nhà, cần không?)

*Note: Đối với các chủ ngữ chỉ vật gồm Nothing, anything, something, everything được nuốm là thế bởi “ It” ở câu hỏi đuôi.

Xem thêm: Nghệ Thuật Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000, Soạn Bài Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000

Something/Everything + V, doesn’t it?

Ex: Everything will be eaten, won’t it?

(Mọi thứ phần nhiều được cho ăn, đúng không?)

Nothing/Anything + V, does it?

Ex: Nothing is OK, is it?

(Không bao gồm gì ổn, yêu cầu không?)

6. Các từ che định như: seldom, rarely, hardly, no, without, never, few, little… thì phần đuôi phải ở dạng khẳng định.

Ex: Minh never goes out alone, does he?

(Minh không bao giờ đi ra ngoài một mình, phải không?)

7. Đối cùng với dạng câu: You’d better thì câu hỏi đuôi đã là: hadn’t you?

You’d better + Vinf, hadn’t you?

Ex: You’d better bởi the cleaning, hadn’t you?

(Bạn rất có thể quét dọn, đề nghị không?)

8. Một trong những loại khác

This/That is __________, isn’t it?

Ex: That is my cat, isn’t it?

(Kia là nhỏ mèo của tôi, đề nghị không?)

These/Those are ___________, aren’t they?

Ex: These are his cars, aren’t they?

(Đây là những chiếc xe của anh ấy, nên không?)

BÀI TẬP

 Chọn giải đáp đúng nhất trong những đáp án dưới đây

1.No one is better cook than her grandmother, ______?

A. Is she B. Isn’t she C. Are they D. Aren’t they

2. Let’s go lớn the theater with me, __________?

A. Will we B. Shall we C. Vì we D. Don’t we

3. Jim rarely makes an effort, ________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

4. I think we will take part in this questions, _________?

A. Don’t we B. Is we C. Will we D. Won’t we

5. This food is very delicious, __________?

A. Is it B. Are they C. Isn’t it D. Aren’t they

6. Lim can’t speak France, _________?

A. Can she B. Can’t she C. Can’t her D. Could she

7. There is a book behind you, _______?

A. Is there B. Are there C. Isn’t there D. Aren’t there

8. Stop talking and mở cửa your books.

A. Doesn’t you B. Won’t you C. Will you D. Don’t you

9. This isn’t Dill driving, ________?

A. Is it B. Is that C. Isn’t that D. Isn’t it

10. He wants to lớn come, _________?

A. Does he B. Vày he C. Isn’t he D. Doesn’t he

ĐÁP ÁN

Chọn CChọn BChọn CChọn DChọn CChọn AChọn CChọn BChọn AChọn D

 Trên trên đây là cục bộ những kỹ năng và kiến thức trọng vai trung phong về thắc mắc đuôi (Tag question). Hãy cố gắng nắm thiệt chắc triết lý và thực hành bài tập tương quan nhé. Good luck!


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">