Bài bao gồm đáp án. Thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 8 học kì II (P1). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài xích trắc nghiệm, tất cả phần xem công dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống bên dưới để bắt đầu


Câu 1:Chọn xác minh đúng.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 8 học kì 2

A. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có hai nghiệm trái dấuB. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có nhì nghiệm thuộc dươngC. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có nhì nghiệm thuộc âmD. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có một nghiệm duy nhất

Câu 2:Tính thể tích của hình chóp tam giác đều sở hữu tất cả những cạnh đều bằng 6 centimet (làm tròn mang đến chữ số thập phân đồ vật hai).

A. 24, 64$cm^3$B. 25, 46$cm^3$C. 26, 46$cm^3$D. 26, 64$cm^3$

Câu 3:Khiêm đi tự nhà đến trường Khiêm thấy cứ 10 phút lại gặp một xe buýt đi theo hướng ngược lại. Hiểu được cứ 15 phút lại có 1 xe buýt đi từ đơn vị Khiêm mang lại trường là cũng 15 phút lại có một xe buýt đi theo chiều ngược lại. Những xe chuyển động với cùng vận tốc. Hỏi cứ sau bao nhiêu phút thì có 1 xe cùng chiều vượt qua Khiêm.

A.10B.20C.30D.40

Câu 4:Cho ΔABC nhọn, kẻ mặt đường cao BD với CE, vẽ những đường cao DF với EG của ΔADE. ΔABD đồng dạng cùng với tam giác nào dưới đây?

A. ΔAEG. B. ΔABCC. Cả A cùng B D. Không có tam giác nào.

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình - 4x + 7 = - 1 là?

A. S = 2. B. S = - 2.C. S = 32. D. S = 3.

Câu 6:Cho tứ giác ABCD tất cả đường chéo cánh BD phân tách tứ giác đó thành nhị tam giác đồng dạng ΔABD và ΔBDC. Tính các độ dài BD ,BC biết AB = 2cm ,AD = 3cm ,CD = 8cm

A. BD = 5 cm; BC = 6 cm.B. BD = 6 cm; BC = 4 cm.C. BD = 6 cm; BC = 6 cm.D. BD = 4 cm; BC = 6 cm.

Câu 7:Tập nghiệm của phương tình$frac-7x^2+4x^3+1= frac5x^2-x+1-frac1x+1$là:

A. S = 0; 1B. S = -1C. S = 0; -1D. S = 0

Câu 8:Giá trị của m để phương trình ( x + 2 )( x - m ) = 4 bao gồm nghiệm x = 2 là?

A.m = 1.B.m = ± 1.C.m = 0.D.m = 2.

Câu 9:Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ cóA"C=$sqrt3$Tính thể tích của hình lập phương.

A.$3a^3sqrt3$B.$a^3$C. $27a^3$D.$9a^3$

Câu 10:So sánh$m^3$và$m^2$với 0 A. $m^2 > m^3$B.$m^2 C.$m^2 = m^3$D. Không đối chiếu được

Câu 11:Cho hình bình hành ABCD, điểm F vị trí cạnh BC. Tia AF giảm BD với DC lần lượt sinh sống E và G. Chọn câu đúng nhất.

A. ΔBFE ∽ ΔDEAB. ΔDEG ∽ ΔBAEC.$AE^2$=GE.EFD. Cả A, B, C những đúng.

Câu 12:Phương trình |x − 1| + |x − 3| = 2x − 1 bao gồm số nghiệm là

A. 2B. 1C. 3D. 0.

Câu 13:Cho a > b, c > d. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.a + d > b + cB.a + c > b + dC.b + d > a + cD.a + b > c + d

Câu 14:Nghiệm nhỏ tuổi nhất của phương trình |2 + 3x| = |4x − 3| là

A.$frac17$B. 5C. $frac-17$D. -5

Câu 15:Cho nhì phương trình 4 |2x − 1| + 3 = 15 (1) cùng |7x + 1| − |5x + 6| = 0 (2). Tóm lại nào sau đây là đúng.

A. Phương trình (1) có khá nhiều nghiệm hơn phương trình (2) B. Phương trình (1) gồm ít nghiệm hơn phương trình (2) C. Cả hai phương trình đều sở hữu hai nghiệm phân biệtD. Cả nhị phương trình hồ hết vô số nghiệm

Câu 16:Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" tất cả AB = 2cm, AD = 3cm, AA" = 4cm. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" ?

A. 12$cm^3$B. 24 $cm^3$C. 18 $cm^3$D. 15$cm^3$

Câu 17:Cho a > b và c > 0, chọn tóm lại đúng.

A. Ac > bcB. Ac > 0C. Ac ≤ bcD. Bc > ac

Câu 18:Nghiệm x = 3 là nghiệm của bất phương trình như thế nào sau đây?

A.5 - x B.3x + 1 C.4x - 11 > xD.2x - 1 > 3

Câu 19:Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình$fracx+45- x+ 5A. 7B. 6C. 8D. 5

Câu 20:Kết luận như thế nào sau đây là đúng khi nói đến nghiệm của bất phương trình (x + 3)(x + 4) > (x − 2)(x + 9) + 25.

A. Bất phương trình vô nghiệmB. Bất phương trình vô vàn nghiệm x ∈ R C. Bất phương trình có tập nghiệm S = x > 0D. Bất phương trình gồm tập nghiệm S = {x

Câu 21:Tỉ số những cạnh bé xíu nhất của 2 tam giác đồng dạng bằng$frac25$. Tính chu vi p, p′ của 2 tam giác đó, biết p′ − p = 18?

A. P. = 12; p′ = 30B. P = 30; p′ = 12C. P = 30; p′ = 48D. P. = 48; p′ = 30

Câu 22:Cho tam giác ABC tất cả AB = 9 cm, AC = 16 cm, BC = đôi mươi cm. Khi đó

A.Bˆ=$fracwidehatA3$B.Bˆ=$frac2widehatA3$C.Bˆ=$fracwidehatA2$D.Bˆ=Cˆ

Câu 23:Tập nghiệm của phương trình 3x - 6 = 0 là ?

A.S = 1 B.S = 2 C.S = - 2 D.S = 1

Câu 24:Tìm độ nhiều năm x cho hình vẽ sau biết MN//BC

*

A.x = 2,75B.x = 5C.x = 3,75D.x = 2,25

Câu 25:Chọn câu trả lời đúng: cho hình bên, biết ED⊥AB, AC⊥AB, tìm kiếm x:

*

A. X = 3B. X = 2,5C. X = 2D. X = 4

Câu 26:Tìm giá trị của x trên hình vẽ

*

A. X =$frac215$ B. X = 2,5 C. X = 7 D. X =$frac214$

Câu 27:Cho tam giác ABC cân nặng tại A =, đường phân giác vào của gócBˆcắt AC trên D và cho biết AB = 15 cm, BC = 10cm . Lúc đó AD = ?

A. 3 cm B. 6cm C. 9 cmD. 12 cm

Câu 28:Cho a > b. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.- 3a - 1 > - 3b - 1B.- 3(a - 1) C.- 3(a - 1) > - 3(b - 1)D.3(a - 1)

Câu 29:Cho hình thang ABCD (AB//CD) có BC = 15 cm. Điểm E ở trong cạnh AD sao cho$fracADAE= frac13$. Qua E kẻ mặt đường thẳng song song cùng với CD, cắt BC ở F. Tính độ dài BF.

A. 15 cmB. 5 cmC. 10 cmD. 7cm

Câu 30:Một hình chóp tứ giác đều phải sở hữu chiều cao 35 cm, cạnh đáy 24 cm. Tính độ dài trung đoạn.

A. 37 cmB. 73 cmC. 27 cmD. 57 cm

Câu 31:Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a và ăn diện tích hình chữ nhật ADC′B′ bằng$2a^2$, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu?

A. Sxq =$4a^2sqrt3$B. Sxq = $2a^2sqrt3$C. Sxq =$4a^2$D. Sxq =$4a^2sqrt2$

Câu 32:Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ gồm O với O′ lần lượt là trọng tâm ABCD; A′B′C′D′. Chọn kết luận đúng.

A. Hai mp (ACC′A′) với mp (BDD′B′) cắt nhau theo mặt đường thẳng OO′B. Hai mp (ADD′A′) cùng mp (BDD′B′) cắt nhau theo đường thẳng BD′C. Nhì mp (ACC′A′) cùng mp (BDD′B′) cắt nhau theo con đường thẳng AA′D. Nhì mp (ACC′A′) và mp (BDD′B′) tuy nhiên song.

Câu 33:Một xe đạp điện khởi hành từ điểm A, chạy với gia tốc 15 km/h. Tiếp đến 6 giờ, một xe hơi xua theo với tốc độ 60 km/h. Hỏi xe tương đối chạy trong bao lâu thì đuổi kịp xe đạp?

A.1hB.2hC.3hD.4h

Câu 34:Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi với các đường chéo cánh của đáy bởi 24 cm và 10 cm. Diện tích s toàn phần của hình lăng trụ bằng1020$cm^2$. Tính chiều cao của hình lăng trụ.

A. 15 cmB. Trăng tròn cmC. 30 cmD. 25 cm

Câu 35:Gọix0là nghiệm của phương trình$2(x-3)+5x(x-1)=5x^2 $. Chọn xác định đúng.

Xem thêm: Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn, Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

A.x0> 0B.x0C.x0> −2D.x0> −3

Câu 36:Cho hình lăng trụ đứng ABC. DEF, lòng là tam giác ABC có AB = 6 cm, BC = 8 cm, AC = 10 centimet và chiều cao của lăng trụ là 12 cm. Tam giác DEF là tam giác gì?

A. Vuông tại EB. Vuông tại FC. Vuông tại DD. Đều

Câu 37:Tính các nghiệm của phương trình:$(x^2-3x+3)(x^2-2x+3)=2x^2$là

A. -2B. 2C. 4D. 3

Câu 38:Hình lập phương A bao gồm cạnh bằng$frac23$cạnh hình lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B.

A.$frac29$B.$frac278$C.$frac827$D.$frac49$

Câu 39:Cho x-21A. X B. X C. X > -8D. X > -50

Câu 40:Các số nguyên âm thỏa mãn cả hai bất phương trình 16 - 2x > 0 và 4x - 3 > 0 là: